Wolontariat

advertisement
Wolontariat-( łac. volontariausdobrowolny)dobrowolna, bezpłatna, świadoma
praca na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza związki
rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
Wolontariusz -to osoba pracująca na zasadzie
wolontariatu.
Zasadniczym pojęciem związanym z
wolontariatem jest motywacja. Aby dana
praca wolontaryjna była pomyślna,
zazwyczaj konieczne jest aby zarówno
wolontariusz, jak i organizacja z nim
współpracująca były świadome
motywacji wolontariusza.






Chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
Potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych
znajomości;
Chęć bycia potrzebnym;
Chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się
otrzymało;
Chęć zdobycia nowych umiejętności oraz
doświadczeń zawodowych i życiowych;
Pobudki religijne.
Wiele ogromnych przedsięwzięć społecznych
odbywa się na zasadzie wolontariatu. W
Polsce najłatwiej zauważyć wolontariuszy
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i
Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak
wolontariat to nie tylko działanie na rzecz
bliźnich. To także np. opieka nad zabytkamiFundacja Polskich Kolei Wąskotorowych.

Amnesty International

Fundacja Mam Marzenie

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi
Światu”

Fundacja „ Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Fundacja „Rodowo”
Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za
wykonywane świadczenia, nie jest też
pracownikiem w rozumieniu przepisów pracy.
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, nie musisz
mieć doświadczenia, znać obsługi komputera
ani perfekcyjnie języka obcego, nie musisz
być w pełni fizycznie sprawny.


Najprostszym sposobem jest zgłoszenie się do
Centrum Wolontariatu. Centra Wolontariatu
pośredniczą między zainteresowanymi
wolontariatem, a osobami i organizacjami
poszukującymi pomocy.
Jeśli w pobliżu twojego miejsca zamieszkania nie
ma Centrum Wolontariatu lub nie znalazłeś
interesującej oferty, poszukaj w gazetach, na
tablicach ogłoszeń lub skorzystaj z internetowej
bazy Stowarzyszenia Klon/Jawor.


Możesz popytać znajomych, rodzinę,
pracownika samorządu lokalnego lub pomocy
społecznej albo księdza.
Jeśli jesteś już zdecydowany na daną
organizację, możesz skontaktować się z nią
telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną
lub po prostu przyjść osobiście i dowiedzieć
się o możliwości pracy.


www.1praca.gov.pl
www.wolontariat.org.pl
Centrum Wolontariatu w Białymstoku
Ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
Tel: 0 85 732-28-46
E-mail: [email protected]
Wolontariat Krakowa
Ul. Krupnicza 38
31-135 Kraków
Tel: 012 431 18 08
www.wolontariat.krakow.pl
Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 4
80-245 Gdańsk-Wrzeszcz
Tel: 0 58 341 61 77
Download