Przychodnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

advertisement
a1aPrzychodnia
terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Cele programu terapii:
Zwiększenie zdolności do utrzymania abstynencji oraz usuwanie zaburzeń i rozwiązywanie
problemów osobistych, a także rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Powinien zmierzać
do przywrócenia osobie uzależnionej zdrowia psychicznego.
Program skierowany do:
Pacjentów „dobrowolnych” i „przymusowych”.
Poprzez program pragnę osiągnąć:
Zachęcenie pacjentów do dalszego kontynuowania rozpoczętego zdrowienia w oparciu o
Pogłębiony Program Terapii.
Program terapeutyczny:
Przychodnia terapii uzależnienia i współuzależnienia realizuje program leczenia osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w następującym zakresie:

Intensywny program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu;

Pogłębiony program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu;

Podstawowy program edukacyjno – terapeutyczny dla osób współuzależnionych.
W programie terapeutycznym korzysta się z różnych doświadczeń. Zaczerpnięto z Dwunastu
Kroków AA założenie o konieczności uznania przez osobę uzależnioną bezsilności wobec
alkoholu i akceptacji własnej choroby. Na teoriach behawioralno – poznwczych opiera się
uczenie pacjentów umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Pacjenci realizują Osobiste
Plany Terapii.
Przedstawię intensywny program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, który jest
realizowany w przychodni terapii uzależnień i współuzależnień. Trwa on około 8 miesięcy i
obejmuje minimum 6 godzin pracy tygodniowo. Składa się z trzech etapów: postępowania
diagnostyczno – przygotowawczego, etapu wstępnego, etapu zasadniczego.
I.
Postępowanie diagnostyczno – przygotowawcze.
1. Przygotowanie do terapii. Pacjenci przyjmowani są bez skierowań „dobrowolnie” i
„przymusowo”. Osoba zgłaszająca się zawsze jest przyjmowana natychmiast.
2. Nawiązanie kontaktu. Rozmowę wstępną prowadzi specjalista, okazując
zrozumienie i życzliwość. Po zebraniu wywiadu stawiana jest wstępna diagnoza i
pada propozycja udziału w terapii.
3. Rejestracja. Osoby wyrażające chęć leczenia rejestrowane są, dane wprowadza się
do programu komputerowego, który umożliwia szybki podgląd udziału w terapii.
4. Badanie lekarskie. Jego celem jest diagnoza uzależnienia, motywowanie do
podjęcia terapii, informacja o możliwościach leczenia.
5. Zawarcie kontraktu odbywa się indywidualnie z każdą osobą.
II.
Etap wstępny.
6. Konsultacje indywidualne. Terapeuta w trakcie sesji indywidualnych rozpoznaje
problemy życiowe pacjenta, ustala ich związek z piciem i zajmuje się
wzbudzaniem motywacji do zmian i leczenia.
7. Cele udziału w grupie wstępnej to:
 Burzenie mitów i stereotypów dotyczących picia,
 Uzyskiwanie świadomości problemów osobistych,
 Informacja o sposobach i metodach rozwiązywania problemów picia,
 Zmniejszenie oporu przed udziałem w procesie zdrowienia,
 Budowanie motywacji do utrzymania abstynencji i uczestnictwa w programie,
 Zmniejszenie oporu wobec pracy w grupie,
 Wzbudzenie zainteresowania możliwościami zmian w życiu i rozwojem
osobistym,
 Uczenie się życia w trzeźwości,
 Wstępna nauka mówienia „nie’,
 Wstępna nauka rozpoznawania objawów głodu alkoholowego i sposobów
radzenia sobie z nim.
Tematy poszczególnych zajęć:
Co to jest uzależnienie? Jakie są jego objawy? Jak rozpoznawać głód alkoholowy? Jak radzić
sobie z jego objawami? Pić czy leczyć się – oto jest pytanie. Jak radzić sobie z myślami o
alkoholu? Jak odmawiać picia? Jak pracować w grupie terapeutycznej?
8. Kontrakt na dalsze leczenie. Po ukończeniu etapu wstępnego pacjent podpisuje
kontrakt zasadniczy, otrzymuje program dalszych zajęć i Osobisty Plan terapii.
III.
Etap zasadniczy.
9. Udział w grupie samopoznania polega na przyglądaniu się swojej przeszłości i
uzyskiwaniu świadomości szkód alkoholowych.
Cele: poznawanie siebie, konfrontacja z faktami samozniszczenia, budowanie
tożsamości alkoholika, uznawanie swojej bezsilności i akceptacja ograniczeń,
odzyskiwanie mocy poprzez poddanie się, utrzymanie abstynencji, budowanie
systemu oparcia, budowanie otwartości, uzdrawianie uczuć.
10. Zadania wynikające z Osobistego Planu Terapii.
Cel: wzbudzenie zainteresowania życiem emocjonalnym, nauka rozpoznawania,
nazywania, wyrażania i kontrolowania swoich uczuć, rozpoznawanie systemu
nałogowego regulowania uczuć.
11. Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich.
Cel: uczenie się umiejętności asertywnego odmawiania picia, umacnianie odporności
na sytuacje zagrożenia, nauka jasnego informowania o własnej chorobie.
12. Grupa pracy nad bezsilnością.
Praca nad bezsilnością realizowana jest w formie zadań ustalonych przez terapeutę dla
każdego pacjenta indywidualnie.
Cel: pomoc pacjentowi w uznaniu się za pokonanego przez alkohol po to, aby mógł
uwolnić się od obsesyjnej walki oraz udowadniania sobie i światu, że panuje nad
piciem alkoholu.
13. Psychoedukacja: „Zostać ekspertem swojej choroby”. W tej grupie uczestniczy
każdy pacjent równolegle do pracy nad bezsilnością.
Cele: przyrost wiedzy niezbędnej na tym etapie terapii na temat choroby alkoholowej i
psychologicznych
mechanizmów
uzależnienia,
uczenie
mechanizmów choroby, budowanie tożsamości alkoholika.
się
rozpoznawania
METODYKA PRACY RESOCJALIZACYJNEJ
Mgr Jarosław Caputa
Gabriela Burzyńska
B IV / R I / grupa 3 a1a
Download