oferta tematów projektów dyplomowych (inżynierskich)

advertisement
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH
(INŻYNIERSKICH)
do zrealizowania w
Katedrze MIKROBIOLOGII
Kierunek i rodzaj
studiów
Specjalność
Temat pracy
Biotechnologia
Biotechnologia Molekularna
Identyfikacja oraz porównanie genów kodujących ligazy DNA
bakterii psychrofilnych
dr inż. Marcin Olszewski
Kierownik pracy:
Opiekun pracy:
Organizmy psychrofilne są cennym źródłem użytecznych w wielu dziedzinach przemysłu i nauki
białek, które posiadają unikalne właściwości (m. in. optimum działania w niskich
temperaturach) w stosunku do innych enzymów pochodzenia mezofilnego lub termofilnego.
Obecnie na świecie są prowadzone intensywne poszukiwania nowych białek, mających
zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach naukowych, np. w technikach biologii
molekularnej i inżynierii genetycznej. Jednym z białek będących w centrum zainteresowania
świata nauki i przemysłu jest poszukiwanie w organizmach psychrofilnych ligaz DNA o nowych
lepszych właściwościach, niż dotychczas poznane ich odpowiedniki z organizmów mezofilnych.
W ramach pracy inżynierskiej zostanie przeprowadzona pełna analiza screeningowa znanych
genomów organizmów psychrofilnych na podstawie dwóch źródeł informacyjnych,
www.gib.genes.nig.acjp i www.ncbi.nlm.nih.gov w celu znalezienia sekwencji kodujących ligazy
DNA. Zarówno pozyskane sekwencje DNA jak i aminokwasowe zostaną poddane analizie
porównawczej, również ze znanymi sekwencjami komercyjnie dostępnych ligaz DNA.
Dzięki tej pracy zostaną odkryte ligazy DNA, które w najbliższej przyszłości będą w centrum
zainteresowań dalszych badań pracowników Katedry Mikrobiologii.
Kierunek i rodzaj
studiów
Specjalność
Temat pracy
Biotechnologia
Biotechnologia Molekularna
Identyfikacja oraz porównanie genów kodujących nukleazy
bakterii psychrofilnych
dr inż. Marcin Olszewski
Kierownik pracy:
Opiekun pracy:
Organizmy psychrofilne są cennym źródłem użytecznych w wielu dziedzinach przemysłu i nauki
białek, które posiadają unikalne właściwości (m. in. optimum działania w niskich
temperaturach) w stosunku do innych enzymów pochodzenia mezofilnego lub termofilnego.
Obecnie na świecie są prowadzone intensywne poszukiwania nowych białek, mających
zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach naukowych, np. w technikach biologii
molekularnej i inżynierii genetycznej. Jednym z białek będących w centrum zainteresowania
świata nauki i przemysłu jest poszukiwanie w organizmach psychrofilnych nukleaz o nowych
lepszych właściwościach, niż dotychczas poznane ich odpowiedniki z organizmów mezofilnych.
W ramach pracy inżynierskiej zostanie przeprowadzona pełna analiza screeningowa znanych
genomów organizmów psychrofilnych na podstawie dwóch źródeł informacyjnych,
www.gib.genes.nig.acjp i www.ncbi.nlm.nih.gov w celu znalezienia sekwencji kodujących
nukleazy. Zarówno pozyskane sekwencje DNA jak i aminokwasowe zostaną poddane analizie
porównawczej, również ze znanymi sekwencjami komercyjnie dostępnych nukleaz.
Dzięki tej pracy zostaną odkryte nukleazy, które w najbliższej przyszłości będą w centrum
zainteresowań dalszych badań pracowników Katedry Mikrobiologii.
Kierunek i rodzaj
studiów
Specjalność
Temat pracy
Biotechnologia
Biotechnologia Molekularna
Identyfikacja oraz porównanie genów kodujących fosfatazy
bakterii psychrofilnych
dr inż. Marcin Olszewski
Kierownik pracy:
Opiekun pracy:
Organizmy psychrofilne są cennym źródłem użytecznych w wielu dziedzinach przemysłu i nauki
białek, które posiadają unikalne właściwości (m. in. optimum działania w niskich
temperaturach) w stosunku do innych enzymów pochodzenia mezofilnego lub termofilnego.
Obecnie na świecie są prowadzone intensywne poszukiwania nowych białek, mających
zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach naukowych, np. w technikach biologii
molekularnej i inżynierii genetycznej. Jednym z białek będących w centrum zainteresowania
świata nauki i przemysłu jest poszukiwanie w organizmach psychrofilnych fosfataz o nowych
lepszych właściwościach, niż dotychczas poznane ich odpowiedniki z organizmów mezofilnych.
W ramach pracy inżynierskiej zostanie przeprowadzona pełna analiza screeningowa znanych
genomów organizmów psychrofilnych na podstawie dwóch źródeł informacyjnych,
www.gib.genes.nig.acjp i www.ncbi.nlm.nih.gov w celu znalezienia sekwencji kodujących
fosfatazy. Zarówno pozyskane sekwencje DNA jak i aminokwasowe zostaną poddane analizie
porównawczej, również ze znanymi sekwencjami komercyjnie dostępnych fosfataz.
Dzięki tej pracy zostaną odkryte fosfatazy, które w najbliższej przyszłości będą w centrum
zainteresowań dalszych badań pracowników Katedry Mikrobiologii.
Kierunek i rodzaj
studiów
Specjalność
Temat pracy
Biotechnologia
Biotechnologia Molekularna
Identyfikacja oraz porównanie genów kodujących polimerazy
DNA bakterii psychrofilnych
dr inż. Marcin Olszewski
Kierownik pracy:
Opiekun pracy:
Organizmy psychrofilne są cennym źródłem użytecznych w wielu dziedzinach przemysłu i nauki
białek, które posiadają unikalne właściwości (m. in. optimum działania w niskich
temperaturach) w stosunku do innych enzymów pochodzenia mezofilnego lub termofilnego.
Obecnie na świecie są prowadzone intensywne poszukiwania nowych białek, mających
zastosowanie przede wszystkim w aplikacjach naukowych, np. w technikach biologii
molekularnej i inżynierii genetycznej. Jednym z białek będących w centrum zainteresowania
świata nauki i przemysłu jest poszukiwanie w organizmach psychrofilnych polimeraz DNA o
nowych lepszych właściwościach, niż dotychczas poznane ich odpowiedniki z organizmów
mezofilnych.
W ramach pracy inżynierskiej zostanie przeprowadzona pełna analiza screeningowa znanych
genomów organizmów psychrofilnych na podstawie dwóch źródeł informacyjnych,
www.gib.genes.nig.acjp i www.ncbi.nlm.nih.gov w celu znalezienia sekwencji kodujących
polimerazy DNA. Zarówno pozyskane sekwencje DNA jak i aminokwasowe zostaną poddane
analizie porównawczej, również ze znanymi sekwencjami komercyjnie dostępnych polimeraz
DNA.
Dzięki tej pracy zostaną odkryte polimerazy DNA, które w najbliższej przyszłości będą w
centrum zainteresowań dalszych badań pracowników Katedry Mikrobiologii.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards