Finansowanie w dziedzinie migracji i zarządzania granicami

advertisement
POLSKA
Finansowanie
w dziedzinie migracji
i zarządzania granicami
UE zapewnia państwom członkowskim środki finansowe przeznaczone na wsparcie wysiłków w dziedzinie legalnej
i nielegalnej migracji, powrotów, azylu, zarządzania granicami i integracji. W latach 2014-20 głównymi instrumentami finansowymi UE wspierającymi te dziedziny są Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice i Wizy, w ramach których przydziela się bezpośrednio państwom członkowskim 3,6
mld EUR. Przez cały ten okres finansowania państwa członkowskie mają również dostęp do pomocy w sytuacjach
nadzwyczajnych. W ramach poprzednich ram finansowych w latach 2007-13 za pośrednictwem czterech funduszy:
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Funduszu Granic Zewnętrznych, przydzielono 3,7 mld EUR
(w tym na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych).
FUNDUSZE NA LATA
PROJEKTY ZAKOŃCZONE SUKCESEM
2014-2020
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Granice i Wizy
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
Ogółem
49 113 133 EUR
63 410 477 EUR
112 523 610 EUR
0
€20 000 000
€40 000 000
€60 000 000
€80 000 000
€100 000 000
€120 000 000
2007-2013
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
Europejski Fundusz na rzecz Integracji
Obywateli Krajów Trzecich
Fundusz Granic Zewnętrznych
Ogółem
14 609 253 EUR
18 100 640 EUR
19 601 034 EUR
71 787 665 EUR
124 098 592 EUR
0
€40 000 000
€80 000 000
€120 000 000
Nowe środki transportu dla służb ochrony
granic strefy Schengen
Program roczny: 2008
Koszt projektu: 1 614 874,03 EUR
Finansowanie UE: 1 211 155,52 EUR
W ramach projektu sfinansowano zakup nowych środków transportu w celu lepszego
wyposażenia krajowych służb ochrony granic
nadzorujących granice zewnętrzne UE.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards