Wielki Post

advertisement
Wielki Post

Ważne
informacje……..
Wielki Post
Okres Wielkiego Postu ma przygotować Lud Boży do głębokiego przeżycia
największych świąt - Paschy, rozumianej jako Męka, Śmierć i
Zmartwychwstanie, obchodzonej w ramach Triduum Paschalnego. Centralnym
momentem tego przeżycia ma być udział w Wigilii Paschalnej, połączonej z
odnowieniem przymierza chrztu świętego. Przygotowanie to nie ma być tylko
osobistym wysiłkiem każdego z nas, ale otwarciem się na Bożą łaskę.
Przygotowanie to ma być nawróceniem i czynieniem pokuty przez post, a
jeszcze bardziej przez czynną miłość. Pomocą w podjęciu tego wysiłku jest
rozważanie Męki Pańskiej, czyli miłości zbawczej Chrystusa do nas.
Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:
- Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni powszednich),
- Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V),
- Męka Chrystusa (Niedziela Palmowa i dwa ostatnie tygodnie).
 Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych obowiązków
względem Boga, które powinniśmy wypełnić w okresie wielkopostnym:
1) W każdy piątek tego okresu od-prawić Drogę Krzyżową,
2) W każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach.
3) Odprawić rekolekcje zakończone spowiedzią i przyjęciem Komunii św.
 Wszystkie dzieci i młodzież zastanawiając się nad cierpieniami Chrystusa
postarają się dobrowolnie spełnić choćby drobne akty umartwienia, np.
dokładniej odrobić lekcje, być bardziej posłusznym w domu i szkole, odmówić
sobie różnych przyjemności, choćby dozwolonych jak jedzenie cukierków czy
innych łakoci, a także telewizji, muzyki czy gier komputerowych.

Wielki Post….
Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu ma nas duchowo przygotować do
Misterium Paschalnego. Ten czas powinniśmy wykorzystać starając
przybliżać sobie to, czego z miłości do ludzi dokonywał Jezus Chrystus przez
swoją mękę i śmierć na krzyżu. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żalach, dobrymi postanowieniami, wewnętrznym
wyciszeniem wspartym sakramentem pokuty - będziemy rozważać w swoich
sercach czternaście stacji, które przebył Bóg-człowiek, aby zbawić ludzkość.
Klęcząc w Ogrójcu modlił się za nasze grzechy: niewdzięczność,
niewierności i zdradę.
"Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste
krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do
uczniów, zastał ich śpiących ze smutku". (Łk 22, 44 - 45).
 Jezus znosi z pokorą okrutne cierpienia zadane biczowaniem, żołnierze są
bezlitośni, batami rozkrwawiają najświętsze ciało Zbawiciela.
"Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu
trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego mówiąc: Witaj królu
żydowski! Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie" (Mt 27,
29-30).

Ciąg dalszy…..
Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona i niesie go na miejsce straceń
zbrodniarzy. Po drodze kilka razy upada i tyleż razy się podnosi,
znieważany, szydzony, opluwany - za mnie, za ciebie, za nas wszystkich.
"A on sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki,
które po hebrajsku zwane jest Golgotą". (J 19,17).
 Jakim bólem rozdarte było serce Matki, gdy ujrzała swego syna tak
zranionego, zhańbionego, obolałego. Ona jedna swoim matczynym sercem
była z nim. Jezus posłusznie zmierza na Golgotę, wyszydzony, napojony
octem z żółcią, odarty z szat, mdlejący z bólu i strasznie wyczerpany.
Wreszcie dokonało się: został przybity do krzyża, wybiła godzina naszego
odkupienia - Jezus kona - składając za nas w ofierze swoje niewinne życie.
"Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i
złoczyńców. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze w Twoje ręce
powierzam ducha mojego" (Łk .23, 46).
 Zauważmy, że wnętrza naszych dusz zapełniają się wielkim natłokiem
wrażeń i obrazów. Ile wokół nas zła, przemocy, krzywd i ludzkiej
bezsilności. Może warto wygospodarować sobie chwilę czasu na zadumę i
wziąć sobie na serio Słowo Boże do naszych serc, gdyż wszystkie te
niegodne czyny ludzkości, to jakby powtórne wbijanie gwoździ w rany
Chrystusa.

Wielki Post-niezwykły czas…..
Już niedługo rozpocznie się Wielki Post przygotowujący nas pełni
uczestniczyć w świętach Zmartwychwstania Pańskiego do największego
święta, do Wielkanocy. Jest to dla nas niezwykły czas, ale zanim zabrzmi
radosne Alleluja i będziemy wielbić Pana za cud zmartwychwstania, przez
40 dni będziemy trwać w duchu pokuty. Będziemy spotykać się w piątki na
Drodze Krzyżowej, a w niedziele na Gorzkich Żalach i zaczniemy pościć.
 No właśnie "pościć", co to właściwie znaczy, na czym to polega? Czy na
tym, aby wyrzec się jedzenia słodyczy, czy może zrezygnować z oglądania
telewizji? Czy chodzi o to, aby stękać i pokazywać innym jacy jesteśmy
nieszczęśliwi? Wydaje się, że nie. Bardziej chodzi o duchowy wymiar
Wielkiego Postu. Możemy to sprawić, jeżeli połączymy post z modlitwą i
jałmużną.
 Każdy z nas powinien szukać okazji do czynienia dobra wspartego modlitwą
wstawienniczą. Możliwości jest dużo i warto zastanowić się komu możemy
pomóc. Chcąc dobrze przeżyć ten czas, warto zrobić sobie także rachunek
sumienia i udać się do konfesjonału, żeby Pan Bóg wybaczył nasze grzechy
i umocnił nas w naszym postępowaniu, abyśmy umieli jak Pan Jezus na
pustyni odmówić szatanowi, kiedy przyjdzie nas kusić i byśmy mieli siłę i
odwagę wyrzucić wszelkie zło z naszego serca i życia.
 Jeśli tak przeżyjemy Wielki Post, będziemy mogli w pełni uczestniczyć w
świętach Zmartwychwstania Pańskiego.

„40”o Wielkim Poście…
Wielki Post trwa 40 dni. Tę liczbę po raz pierwszy wprowadzono w Kościele
w IV w. Liczba 40 jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy
albo kary, np. 40 dni Jezus pościł na pustyni, 40 dni Mojżesz przebywał na
górze Synaj, 40 dni i nocy padał deszcz powodując potop.
 Wielki Post rozpoczyna się Środą Popielcową i trwa do Mszy Wieczerzy
Pańskiej włącznie. W Wielkim Poście chrześcijanie przygotowują się do
przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego (do Wielkanocy).Jest
to czas wyciszenia, wewnętrznej przemiany i nawrócenia. Wtedy każdy
chrześcijanin powinien intensywnie pracować nad sobą.
 Post dla chrześcijan to uzdrowienie duszy. Wiąże się z dobrowolną
rezygnacją z tego, co lubimy, np. ze słodyczy, oglądania ulubionych
programów telewizyjnych czy z gier komputerowych, słuchania muzyki itp.
 Ale przede wszystkim walczymy w tym czasie ze złymi przyzwyczajeniami.
Wszystkie te wyrzeczenia powinniśmy ofiarować Panu Bogu w określonej
intencji.

Dlaczego obchodzimy Wielki Post




Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga
waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. (Jl 2. 12)
Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów w kalendarzu
liturgicznym, ale i w naszym sercu.
W tym czasie powinniśmy poświęcić więcej czasu na czytanie Pisma
Świętego, więcej i gorliwiej się modlić, wyrzec czy przynajmniej ograniczyć
przyjemności, przeznaczyć część oszczędności na cele charytatywne.
Wielki Post trwa 40 dni. Rozpoczyna się w środę popielcową, a kończy w
Niedzielę Palmową, nie licząc niedziel, które to są zawsze pamiątką
zmartwychwstania Pana Jezusa. Upamiętnia czas, który Jezus spędził na
pustyni przygotowując się przez kontemplację i post do nauczania, leczenia
nie tylko ciał, ale przede wszystkim dusz, rozgłaszania boskiego
miłosierdzia, nawoływania do pokoju między ludźmi.
W Biblii opisano ten okres Jego pobytu na pustyni następująco: ". Jezus 40
dni i 40 nocy spędził na pustyni poszcząc, nie jadł, nie pił..." W tym czasie
został trzy razy wystawiony na próbę przez szatana. Ten oferował mu
bogactwo i wszechwładzę, ale Pan Jezus nie dał się zwieść.
W okresie Wielkiego Postu spróbujmy doskonalić się duchowo przez post,
modlitwę i braterską solidarność , abyśmy wzorem Chrystusa mogli oprzeć
się pokusom szatańskim.
Ciąg dalszy….





Wielki Post jest okresem przygotowania do Wielkanocy. Polega to na
pojednaniu się z Bogiem i ludźmi.
W okresie wielkiego Postu odmawiamy sobie rożnych przyjemności i
pokarmów, ponieważ w ten sposób umartwiamy się. Dla Niego odmawiamy
sobie czegoś, czy robimy coś dobrego i pożytecznego.
Wielki Post to czas nawrócenia, to czas pokuty i przebaczenia. Trwa on 40 dni
i jest czasem przygotowania na przeżycie męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. W okresie Wielkiego Postu odmawiamy sobie pokarmów, słodyczy
czy telewizji, gdyż w ten sposób chcemy umocnić naszą wolę, przeprosić Pana
Jezusa za nasze grzechy, a także wyrazić skruchę wobec Boga.
Wielki Post jest to okres 40 dni, w którym Kościół przygotowuje się do
zmartwychwstania Pańskiego poprzez modlitwę i rozmyślania. W tym okresie
należy zachować umiar we wszystkim, to jest w jedzeniu i piciu, oglądaniu
telewizji i nie urządzaniu zabaw. Możemy też sobie coś przyrzec np. że nie
będę w ogóle oglądał filmów, nie będę jadał przysmaków takich jak: batoniki,
cukierki, czekolada.
Wielki Post jest po to by ludzie mogli bardziej zastanowić się nad własnym
życiem.
Wielki Post jest to okres 40 dni, podczas których przygotowujemy się do świąt
wielkanocnych. Ponieważ tak jak Jezus przebywał na pustyni 40 dni, nic nie
jadł ani nie pił, tak my właśnie odmawiamy sobie rzeczy, które bardzo lubimy.
Środa Popielcowa


Środą Popielcową rozpoczął się
czterdziestodniowy okres Wielkiego
Postu. Chrześcijanie w tym dniu biorą
udział w Zgromadzeniu
Eucharystycznym, w czasie którego po
homilii następuje obrzęd po-święcenia
i posypania głów popiołem. Jest to
zewnętrzny znak rozpoczęcia
publicznej pokuty (z języka greckiego
"metanoia"- wewnętrzna przemiana
człowieka). Nie wszyscy wierni mogą
brać udział w liturgii parafialnej,
dlatego przynosi się do domu
poświęcony popiół.
Post czterdziestodniowy znany był już
w IV wieku, miał on jednak charakter
przygotowania do Świąt
Wielkanocnych. W tym okresie
wyznaczono kilka dni postu połączonych z pewnymi obrzędami.
Wielki Post ma charakter realizowania
Chrystusowego wezwania do pokuty i
nawrócenia.
Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień




Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć
wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny
udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej
wiary.
W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy,
dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się
palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były
wspomnieniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie
przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We
wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.
Wielki Tydzień
Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku,
a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii
Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta
procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do
świętego miasta, aby w nim dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.
Triduum Paschalne
Wielki Czwartek

Wielki Czwartek Najstarszy dokument opisujący liturgię Wielkiego
Tygodnia w Jerozolimie z IV wieku, mówi o dwóch Mszach św. w Wielki
Czwartek. Dwie Msze św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych.
Rano biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji
uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z balsmem,
używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju
chorych.
We wszystkich innych kościołach wolno w tym dniu odprawić tylko jedną
Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją "Mszą Wieczerzy
Pańskiej". Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek,
W. Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania.
Ostatnia wieczerza miała miejsce w noc z czwartku na piątek i należała
według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do
zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej
jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień - Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły
związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.
Wielki Piątek

Wielki Piątek W tym dniu
gromadzimy się na sprawowaniu
pamiątki męki i śmierci Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia
zaprasza nas do rozważania
biblijnego opisu męki Pańskiej, a
następnie adoracji i uczczenia Krzyża
świętego. W tym dniu nie odprawia
się Mszy św. Po liturgii
eucharystycznej Ciało Chrystusa
przenosi się uroczyście do adoracji
do tak zwanego Grobu Pańskiego.
Wielka Sobota jest dniem, w którym
nie odprawia się Mszy św. ani innych
nabożeństw. Przez cały dzień, wierni
nawiedzają Grób Pański i czuwają na
modlitwie, pamiętając, że jest tam
obecny pod osłoną chleba
Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.
Wielka Sobota

W tym dniu święci się pokarmy.
W Polsce wierni przynoszą w
pięknie przystrojonych
koszykach, chleb, wędlinę, masło,
chrzan, sól i jajka. Nie powinno w
nim zabraknąć baranka, który
symbolizuje Chrystusa. W tym
dniu, każdy pokarm ma swoje
znaczenie : chrzan, przynosimy na
znak męki Pana Jezusa, która
zamieniła się w słodycz, a
symbolem tej słodyczy jest masło.
Poświęcone jajka, symbolizują
nowe życie Zmartwychwstałego
Pana. Przez święcenie pokarmów,
Kościół błogosławi byt doczesny;
podkreśla dostojność ciała, które
w tym dniu osiągnęło
nieśmiertelność. Chrystus po
zmartwychwstaniu jadł chleb i
rybę, by przekonać uczniów, że
jest naprawdę żywym
człowiekiem.
Wigilia Paschalna

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest
to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze
wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej
dokonało się przejście ze śmierci do nowego życia, przez
zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej,
skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej
liturgia, pełna jest symboli życia: światło - słowo - woda
- uczta. Znaki te stanowią również główną treść
kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym
ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania
całego stworzenia do udziału w tryumfie
Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna
Niedziela Wielkanocna

Rozpoczyna się
Wigilią Paschalną,
czyli Mszą św.
Zmartwychwstania
Pana, którą
rozpoczyna się w
sobotę wieczorem lub
w nocy
Download