Cechy teatru el*bieta*skiego

advertisement
Cechy teatru elżbietańskiego
W Anglii, za panowania
królowej Elżbiety I (1558
–1603) rozwinęła się
nowa forma teatru, która
już we wczesnych latach
XVII stulecia zyskała
niespotykaną dotychczas
popularność. Na cześć
królowej nazywamy dziś
ten okres erą dramatu
elżbietańskiego.
Cechy dramatu elżbietańskiego
Dramat angielski w owym czasie był czymś
wyjątkowym. U źródeł jego powstania leżały
kluczowe zmiany w spojrzeniu na teatr. Przede
wszystkim przestał być on nośnikiem idei
chrześcijańskich.
Wpływ renesansu i humanizmu
rozwijającego się w całej Europie
Sztuki świeckie
praktycznie
wypierają
dotychczasowe
religijne misteria
Spór pomiędzy Henrykiem VIII
a papieżem, Anglia przechodzi
na protestantyzm
Henryk VIII w ustawie do
parlamentu z 1543 roku
zakazuje
interpretację
Pisma Świętego
Najwybitniejsi dramatopisarze w teatrze
elżbietańskim
Oryginalne sztuki były pisane
przez autorów znanych z imienia
i nazwiska.
Nie upłynęło
dziesięć lat od powstania
pierwszego teatru, a już
Christopher Marlowe napisał
swoje
słynne
tragedie:
Tamburlaine oraz Tragiczne
dzieje doktora Faustusa.
William Shakespeare
Tematyka dramatów – zwierciadło i streszczona
żywa kronika czasu Hamlet
• odkrywanie nowych światów, gdzie czekały „kopalnie złota,
drogocenne substancje i rzadkie minerały” oraz wyobrażenia
tego, co „od bieguna antarktycznego aż po Wschód” czekało
jeszcze na podbój Tamburlaine Ch. Marlowe
• historie o bohaterach historii ojczystej. Shakespeare i inni
autorzy inspirują się tematami i motywami z przeszłości w
swoich dramatach historycznych
• wpływ wzorców antycznych – Tytus Andronicus Shakspeare’a
inspirowany Seneką, dialogi miłosne Romea i Julii wykazują
wpływy Petrarki, Marlowe parafrazuje Muzajosa w poemacie
Hero and Leander
Królewska władza kontrolna – mistrz ceremonii
Sztuki przeznaczone do wystawienia należało
najpierw przedstawić mistrzowi ceremonii (Master of
the Revels), któremu podlegał Urząd Rozrywek
Dworskich (Revels Office). Działaniem cenzury objęty
został repertuar wszystkich teatrów publicznych.
Budynek teatru elżbietańskiego
Aktorzy, kostiumy i scenografia
• Za czasów elżbietańskich pojawili się już zawodowi
aktorzy.
• Brak scenografii, ograniczonej do drobnych rekwizytów –
np. gałąź symbolizuje las, łóżko wskazuje, że akcja dzieje
się w sypialni…
• Skromność zewnętrznej oprawy była wynagradzana
widzom przepychem renesansowych kostiumów.
Zakochany Szekspir –
projekcja fragmentu filmu
01:28 – 01:42
Download