SCENARIUSZ ZAJĘĆ JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

advertisement
www.treco.pl
Jak radzić sobie ze stresem
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM
Opis:
Scenariusz „Jak radzić sobie ze stresem” ma bardzo wiele możliwości
zastosowania. Scenariusz składa się z 8 modułów. Można go wykorzystać jako
dwudniowe szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem, jak i jako część kilkudniowego
szkolenia z zarządzania czasem, negocjacji, sprzedaży, windykacji, obsługi klienta, pracy
zespołowej i zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, rozmów z pracownikami,
organizacji pracy menedżera, komunikacji, zarządzania zmianą - a więc w każdym
temacie, w którym ważna jest umiejętność konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.
Scenariusz nie tylko uczy diagnozowania i umiejętności funkcjonowania w stresie, ale
pokazuje także możliwość zadaniowego podejścia do sytuacji stresowej w pracy,
z przykładowym stresorem, jakim jest nieumiejętne zarządzanie sobą w czasie.
Jakich korzyści może się spodziewać Trener i czym się wyróżnia przygotowany materiał?

maksymalnym angażowaniem uczestników (zapomnijcie o typowym wykładzie);

bardzo dużą szczegółowością zapisów - zawiera sekwencje rozpisane nawet
do 5 minut;

zawiera konkretne pytania, które Trener może zadawać uczestnikom w celu
generowania ich wiedzy, pobudzania dyskusji i kwestionowania powszechnie
utartych schematów myślenia w temacie stresu;

umożliwia wykorzystanie całości lub tylko niektórych bloków, skracanie tematu
lub rozbudowywanie go poprzez wydłużenie czasu trwania podanych ćwiczeń;

jest skorelowany z załączoną, atrakcyjną wizualnie, prezentacją multimedialną
opatrzoną o rozbudowane komentarze do slajdów.
1
Wszelkie prawa zastrzeżone: Agnieszka Rynkowska, napisane dla TRECO sp. z o.o.
Szczegóły dostępne w regulaminie portalu.
www.treco.pl
Obszary:

Stres (zarządzanie własnym poziomem stresu)
Liczba dni:
2 dni
Moduł I
Czas trwania:
90 minut
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Poznają pozostałych uczestników i „wejdą” w klimat szkolenia
 Zidentyfikują swoją postawę wobec stresu i będą mieli możliwość jej zweryfikowania
na tle postawy pozostałych uczestników

Dopuszczą możliwość zakwestionowania najpowszechniej spotykanej postawy
i przekonania, że stres jest czymś negatywnym
Moduł II
Czas trwania:
90 minut
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Uzgodnią definicje stresu, które są wstępem do dalszej pracy
 Poznają fazy reakcji stresowej
 Rozwiną wiedzę w zakresie wpływu subiektywności postrzegania na poziom
odczuwanego stresu
 Poznają fizjologiczne objawy i konsekwencje reakcji stresowej
2
Wszelkie prawa zastrzeżone: Agnieszka Rynkowska, napisane dla TRECO sp. z o.o.
Szczegóły dostępne w regulaminie portalu.
www.treco.pl
 Zwiększą umiejętność identyfikowania objawów stresu w celu przeciwdziałania ich
negatywnym konsekwencjom oraz wpływania na optymalny sposób pobudzenia,
w zależności od trudności zadania
 Ćwiczenia wpłyną na ich postawy w zakresie korzyści wynikających z umiejętnego
„obchodzenia się” ze stresem
Moduł III
Czas trwania:
90 minut
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Zidentyfikują czynniki determinujące poziom odczuwanego stresu
 Zidentyfikują konstruktywne i niekonstruktywne style i metody radzenia sobie
ze stresem
Moduł IV
Czas trwania:
90 minut
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Rozwiną wiedzę w zakresie głównych strategii radzenia sobie ze stresem
 Poznają
kroki procesu
zmiany
niekonstruktywnych
metod
radzenia
sobie
ze stresem na metody konstruktywne
 Powtórzą i usystematyzują wszystkie opracowywane tego dnia zagadnienia
Moduł V
Czas trwania:
90 minut
3
Wszelkie prawa zastrzeżone: Agnieszka Rynkowska, napisane dla TRECO sp. z o.o.
Szczegóły dostępne w regulaminie portalu.
www.treco.pl
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Powtórzą sobie szybko i usystematyzują opracowywane poprzedniego dnia
zagadnienia
 Wypracują konkretne propozycje radzenia sobie ze stresem na swoich własnych,
konkretnych i prawdziwych przykładach
 Będą mieli okazję doświadczyć efektu synergii w pracy nad konkretnym problemem,
poprzez pracę w grupie
 Opracują schemat prawidłowego zarządzania stresem oraz omówią sposób jego
wdrożenia w osobistej praktyce
Moduł VI
Czas trwania:
90 minut
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Rozwiną umiejętność wdrażania „prewencji” stresu na podstawie przykładowego
stresora, jakim jest niewłaściwe zarządzanie sobą w czasie
 Rozwiną wiedzę z zakresu różnicowania spraw pod kątem wymiaru pilności
i ważności
 Zidentyfikują konsekwencje przewagi każdej z ćwiartek matrycy Eisenhovera
na poziom odczuwanego na co dzień stresu
 Wypracują jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania zbyt wysokiemu
poziomowi stresu, jakim jest własna lista działań i technik automotywacji
Moduł VII
Czas trwania:
Od 100 do 120 minut
4
Wszelkie prawa zastrzeżone: Agnieszka Rynkowska, napisane dla TRECO sp. z o.o.
Szczegóły dostępne w regulaminie portalu.
www.treco.pl
Ponieważ praca w tym module polega na ćwiczeniach i praktycznym zastosowaniu technik
obniżania napięcia, uczestnicy wielokrotnie oponowali przy propozycji robienia przerwy
i realizowali cały materiał w jednym długim bloku. Zostawiam to uznaniu Trenera i jego
wyczuciu zaangażowania grupy.
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Poznają i przećwiczą szybkie techniki obniżania napięcia
Moduł VIII
Czas trwania:
45 minut
Po ukończeniu modułu uczestnicy:
 Powtórzą całość materiału w formie ćwiczenia, co umożliwi im „łatwo, lekko
i przyjemnie” uporządkować i jeszcze lepiej zapamiętać omówione i przećwiczone
tematy
 Poprzez rundę informacji zwrotnych zweryfikują swój stosunek do poszczególnych
części tematu na tle opinii innych uczestników szkolenia
 Cały moduł może wpłynąć na postawę uczestników w zakresie oceny efektywności
szkolenia i wpływu własnego zaangażowania w trakcie zajęć na zrealizowane przez
siebie cele
Autor:
Agnieszka Rynkowska
5
Wszelkie prawa zastrzeżone: Agnieszka Rynkowska, napisane dla TRECO sp. z o.o.
Szczegóły dostępne w regulaminie portalu.
Download