Jedwabno w fotografii dawniej i dziś

advertisement
Jedwabno w fotografii
dawniej i dziś
Autorki projektu: Grażyna Szczepanek i Wanda Bojarska
Adresaci projektu: grupa uczniów klas IIIa i Vb
Szkoły Podstawowej w Jedwabnie
Termin realizacji projektu: rok szkolny 2010/2011
Przychodnia lekarska
Dawniej – szpital
Zdjęcie z około 1920 - 1937 r.
(widok od strony ul. Wielbarskiej)
Budynek szkolny nr 2 (tzw. „stara” szkoła)
Dawniej – szkoła ludowa
Budynek wybudowano w latach 1928 - 1929
Widok od strony podwórka szkolnego
Pierwotnie był to budynek dwupiętrowy z zagospodarowanym poddaszem.
Na dole były cztery klasy, na górze mieszkania dla nauczycieli,
zaś na poddaszu mieszkanie dla woźnego.
Szkoła ludowa
Istnieją wzmianki o pierwszej szkole w Jedwabnie w 1579 r.
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(do niedawna Urząd Gminy)
Dawniej – dom Willego Willama
Zabytkowa kamienica
(po II wojnie światowej – posterunek milicji obywatelskiej)
Dawniej (przed II wojną światową) – dom Augusta Otto
„
Villa Otto”
Częściowy widok głównej ulicy Jedwabna ok. 1929 – 1935 r.
Bank Ludowy Jedwabno ok. 1939 r.
Hotel Pillicha – największy hotel w Jedwabnie
Szkoła podstawowa
W budynku mieściły się dwie klasy i mieszkania dla pierwszego
i drugiego nauczyciela. Z czasem szkoła okazała się za mała.
Sklep bezcłowy
Dawniej – sklep tekstylny i obuwniczy Fritza Suchalli
Główna ulica Jedwabna ok. 1937 – 1941 r.
Po lewej stronie dzisiejszy budynek Gminnej Spółdzielni
W głębi Villa Otto
(dziś zabytkowa kamienica, wcześniej posterunek milicji)
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI
W JEDWABNIE
Pierwszy w historii Jedwabna drewniany kościół
wzniesiony został w końcu XIV w.
Wnętrze kościoła ewangelickiego
Piękny wystrój kościoła ewangelickiego uzupełniała
duża figura anioła wiszącego nad chrzcielnicą
Pierwsza wojna światowa
Pomnik ku czci pamięci 206 żołnierzy niemieckich,
pochodzących z terenu parafii ewangelickiej w Jedwabnie,
poległych w czasie I wojny światowej
Pomnik zlokalizowany obok kościoła ewangelickiego
(po prawej stronie)
Orkiestra kościelna składała się z 11 muzyków.
Została założona w latach 1928 – 1929.
Jej założycielem był pastor Symanowski.
Orkiestra pełniła również funkcję orkiestry wiejskiej.
KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
W JEDWABNIE
Kościół został wybudowany w latach 1929/1930
Prace przy budowie kościoła
Jedwabno ok. 1929 – 1937 r.
Widok południowo – wschodniej części wsi
W tle kościół i plebania
Kościół otacza kamienny mur
z wbudowanymi kapliczkami kolejnych stacji drogi krzyżowej
Ołtarz główny i boczny
wykonano w stylu neorenesansowym
Młyn Hipler
Młyn Hipler był jednym z trzech młynów w Jedwabnie/Gedwangen
Podczas walk w czasie II wojny światowej
zniszczeniu uległo kilkanaście domów.
Budynki przy głównej ulicy – Karczma (Gasthaus) i Hotel Juliusa Rogalli
Karczma
I Hotel Juliusa Rogalli
(do roku 1945)
Budynki położone prawie naprzeciwko budynku Johanna Welskoppa
Tak to miejsce wygląda dziś
Jedwabno przed II wojną światową
Na pierwszym planie
potężny, dwuczęściowy budynek Johanna Welskoppa
Następny budynek to dom Willego Willama
Download