Założenia projektuAktualizacja 05.10.2012Rozmiar 78,32 kb

advertisement
Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej
Założenia projektu
Zakres projektu obejmuje zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego (MRI) wraz z
adaptacją pomieszczeń dla pracowni rezonansu magnetycznego.
Nowoczesny rezonans magnetyczny (MRI) z rozbudowanym oprogramowaniem
kardiologicznym i naczyniowym, o szczególnych parametrach diagnostycznych w tym
obszarze, umożliwi wykonywanie badań, do których dostęp na terenie Wielkopolski był do tej
pory znacząco utrudniony.
Kluczowym aspektem realizacji programu dla pacjentów leczonych z powodu schorzeń
sercowo-naczyniowych jest zatem zwiększenie dostępu do badań rezonansu
magnetycznego. Liczba rezonansów magnetycznego w Polsce, jest nadal jedną z
najniższych nie tylko w krajach europejskich. Według danych Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Polska znajduje się na przedostatnim miejscu wśród
wspólnoty krajów OECD pod względem dostępności do badań rezonansu magnetycznego.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest
obecnie jedynym w Wielkopolski ośrodkiem łączącym kompleksowe leczenie schorzeń
kardiologicznych i naczyniowych zgodnie z tzw. złotym standardem - radiologia zabiegowa,
chirurgia naczyń, kardiologia interwencyjna, kardiochirurgia, anestezjologia (European
Society of Cardiology). Problemem był jednak brak specjalistycznej diagnostyki rezonansu
magnetycznego, która w przypadku leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia, powinna
znajdować się w jednym miejscu.
Dzięki dostępności do badań MRI, kompleksową opieką w Szpitalu objęci zostaną
pacjenci z pękniętymi tętniakami aorty i ostrą zatorowością płucną. Będzie to możliwe
poprzez wczesną, kompleksową diagnostykę i interdyscyplinarne leczenie, zgodnie ze
standardami European Society of Cardiology.
Zakup rezonansu magnetycznego wpłynie ponadto na zwiększoną dostępność
pacjentów ambulatoryjnych do specjalistycznych badań diagnostyki obrazowej.
Realizacja projektu wpłynie znacząco na diagnostykę, poziom i terapię wczesnego
wykrywania przede wszystkim chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego oferować będzie nowy zakres usług nieinwazyjnej
diagnostyki kardiologicznej i naczyniowej w oparciu o rezonans magnetyczny. Nowoczesne
rozwiązania MRI umożliwiają ocenę patofizjologii mięśnia sercowego. MRI serca jest
znakomitą metodą obrazowania objętości komór, frakcji wyrzutowej i nieprawidłowości ruchu
komór, a zaburzenia ruchu ścian serca widoczne w diagnostyce MRI mogą poprzedzać
zmiany ujęte w EKG. MRI może być także z powodzeniem stosowane w diagnostyce ostrych
zespołów wieńcowych (prowadzone badania potwierdzają, że MRI wykonane w czasie 12
godzin od wystąpienia objawów zespołu wieńcowego pozwalało
prawidłowego rozpoznania z czułością 84% i specyficznością 85%).
na
postawienie
Projekt powiązany jest z podjętymi przez Szpital działaniami na rzecz poprawy jakości i
bezpieczeństwa leczenia schorzeń kardiologiczno-naczyniowych, także jego realizacja
powiązana jest z lecznictwem onkologicznym (zgodność Narodowym Programem
Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2006-2015, poprzez zwiększenia dostępności
do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości
diagnostyki). Jednym z poważnych powikłań w grupie pacjentów leczonych z powodu
nowotworów, w tych leczonych cytostatykami, są powikłania zatorowe. Leczenie zatorowości
płucnej musi odbywać się o dokładną, szybką i nieinwazyjną diagnostykę, a takową może
zapewnić przede wszystkim rezonans magnetyczny. Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego, w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, klasyfikuje się na
drugim miejscu w województwie pod względem otrzymanych z Narodowego Funduszu
Zdrowia środków finansowych na realizację szpitalnych świadczeń onkologicznych.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards