Formularz cen jednostkowych

advertisement
Dotyczy postępowania przetargowego nr TP/371/99/16
Załącznik nr 2 Formularz cen jednostkowych
Zadanie nr 1
Odczynnik
Woda do LC/MS
Kwas
mrówkowy
LC/MS
Metanol LC/MS
Chloroform
LC/MS
Specyfikacja
Ilość
Jednostka
miary
2
opakowanie
zbiorcze
2
opakowanie
zbiorcze
3
opakowanie
2
opakowanie
zbiorcze
Woda najwyższej czystości, o śladowym stężeniu
zanieczyszczeń, przez co nie zakłóca analizy prób
białkowych, używana do spektrometrii mas.
Opakowanie zbiorcze 6x1 l.
Kwas mrówkowy najwyższej czystości, o śladowym
stężeniu zanieczyszczeń, przez co nie zakłóca analizy prób
białkowych. Używany do spektrometrii mas.
Ampułki 10 x 1ml.
Metanol najwyższej czystości, o śladowym stężeniu
zanieczyszczeń, przez co nie zakłóca analizy prób
białkowych. Używany do spektrometrii mas.
Opakowanie zbiorcze 6x1 l.
Chloroform najwyższej czystości, o śladowym stężeniu
zanieczyszczeń, przez co nie zakłóca analizy prób
białkowych. Używany do spektrometrii mas.
Opakowanie zbiorcze 6x1 l.
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 2
Materiały
zużywalne
Specyfikacja
Ilość
Jednostka
miary
Inserty do vialek
Mikrowkłady z płaskim dnem, pojemność 0,3 ml,
wymiary 31x6mm, opakowanie 100 sztuk, nie gorsze niż
Bionovo nr katalogowy 7-0637.
2
Opakowanie
Płytka 96 –
dołkowa
Płytka polistyrenowa 96-dołkowa, o płaskim dnie,
pojemności 0,38 ml. Nie gorsze niż C-8106 Bionovo.
2
opakowanie
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
Vialki
Septy
100 sztuk w opakowaniu.
Fiolki z gwintem krótkim ND9. Szkło brązowe,
silanizowane, z polem na opis i oznaczeniem poziomu
napełnienia. Pojemność 1,5 ml, opakowanie 100 sztuk.
Nie gorszy niż Bionovo 7-0677.
Septy butyl/PTFE, 1,2 mm, 100 sztuk w opakowaniu. Nie
gorszy niż Bionovo nr katalogowy 2-7213.
2
opakowanie
2
opakowanie
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 3
Odczynnik
TrisHCl 1.5M o
pH 8,8
TrisHCl 0,5M o
pH 6,8
Biskarylamid
SDS
APS
TEMED
Coomasie brillant
Specyfikacja
Mieszanina Tris-HCl, o stężeniu 1,5 M i pH 8,8, z
bezpiecznymi domieszkami, bufor do elektroforezy
poliakrylamidowej.
Zawartość ciał stałych 23,6 %. Opakowanie: 1 l.
Mieszanina Tris-HCl, o stężeniu 0,5M i pH 6,8, z
bezpiecznymi domieszkami, bufor do elektroforezy
poliakrylamidowej.
Zawartość ciał stałych 7,9%. Opakowanie: 1 l.
Mieszanina akrylamidu i bisakrylamidu w stosunku 5:1 o
stężeniu 30 %, z bezpiecznymi domieszkami, odczynnik do
przygotowania zelu poliakrylamidowego.
Zawartość ciał stałych 30%. Opakowanie: 2x500 ml.
SDS (sodium dodecylsulfate), proszek, do przygotowanie
żeli poliakrylamidowych.
Zawartość ciał stałych 100%. Opakowanie 100 g.
APS (Ammonium Persulfate), postać krystaliczna, środek
inicjujący polimeryzacje żeli poliakrylamidowych.
Zawartość ciał stałych 100%.
Opakowanie: 10 g.
TEMED (N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiamina),
rozpuszczalnik 100%, środek inicjujący polimeryzacje żeli
poliakrylamidowych.
Opakowanie: 5 ml.
Coomasie brillant blue w mieszaninie kwasu fosforowego
Ilość
Jednostka
miary
2
opakowanie
2
opakowanie
2
opakowanie
1
opakowanie
1
opakowanie
1
opakowanie
1
opakowanie
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
2
blue G
IAA
Złoże do
oczyszczania
białek z albumin i
IgG
Features of the
ReadiLink
647/674 Antibody
Labeling
Kit
Features of the
ReadiLink
405/454 Antibody
Labeling Kit
(V) i metanolu, stosowany do barwienia żeli
poliakrylamidowych.
Zawartość rozpuszczalników organicznych 1,1 %.
Opakowanie: 1 l.
IAA (Iodoacetamide) krystaliczny proszek. Środek
alkilujący stosowany w aplikacji preparatu białkowego na
żel. Opakowanie: 30g.
Zestaw do oczyszczania białek surowicy z albumin i IgG
metodą kolumienkową. W skład zestawu wchodzą
kolumienki oraz bufory. Usuwanie albumin ≤ 3 mg,
usuwanie IgG ≤1 mg, przygotowanie poniżej 30 minut,
stabilność 1 rok w 4°C. 1 zestaw.
Uniwersalny zestaw do dwuetapowego znakowania
przeciwciał, zawierający barwnik, bufor reakcyjny, bufor
wyciszający. Zestaw wystarczający do wyznakowania
2 x50 µg przeciwciała.
Technologia wyklucza użycie kolumienek. Zestaw zawiera
fluorofor o parametrach: Wzbudzenie maximum: 647 nm.
Emisja maximum: 674 nm. Otymalne wzbudzenie laserem:
640 nm.
Uniwersalny zestaw do dwuetapowego znakowania
przeciwciał, zawierający barwnik, bufor reakcyjny, bufor
wyciszający. Zestaw wystarczający do wyznakowania 2
x50 µg przeciwciała.
Technologia wyklucza użycie kolumienek. Zestaw zawiera
fluorofor o parametrach: Wzbudzenie maximum: 405 nm,
Emisja maximum: 454 nm.
2
opakowanie
2
zestaw
1
zestaw
1
zestaw
Łączna wartość zadania brutto:
Najkrótszy okres
przydatności:
3
Zadanie nr 4
Specyfikacja
Rabbit ELISA Kit
for Serum
Amyloid A
(SAA)
Rabbit ELISA Kit
for Haptoglobin
Zestaw do ilościowego oznaczania poziomu surowiczego
amyloidu A w próbkach pochodzenia króliczego (w
surowicy, osoczu i innych płynach biologicznych) metodą
immunoenzymatyczną (enzyme-linked immunosorbent
assay); płytka 96-dołkowa, zakres detekcji: 0.15610μg/mL, czułość testu - minimalna wykrywalna dawka
mniejsza niż 0.063μg/mL; dokładność Irant-Assay:
CV<10%.
Zestaw do ilościowego oznaczania poziomu haptoglobiny
w próbkach pochodzenia króliczego (w surowicy, osoczu i
innych płynach biologicznych) metodą
immunoenzymatyczną (enzyme-linked immunosorbent
assay); płytka 96-dołkowa, zakres detekcji: 62.54,000ng/mL, czułość testu - minimalna wykrywalna dawka
mniejsza niż 22.5ng/mL; dokładność Intra-Assay:
CV<10%.
Ilość
Jednostka
miary
1
zestaw
1
zestaw
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 5
Ilość
Jednostka
miary
Odczynnik
Specyfikacja
Przeciwciała IgG
znakowane
Izotiocyjanianem
fluoresceiny
Przeciwciała mysie
anty-królicze CD4
AbD-Serotec GOAT ANTI MOUSE IgG: FITC (RAT
ADSORBED); opakowanie: 0,5 mg.
3
opakowanie
AbD-Serotec Mouse Anti Rabbit CD4; opakowanie: 0,1
mg.
2
opakowanie
Przeciwciała mysie
anty-królicze CD8
AbD-Serotec Mouse Anti Rabbit CD8; opakowanie: 0,1
mg.
2
opakowanie
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
4
Przeciwciała mysie
anty-królicze
Limfocytów T
AbD-Serotec Mouse Anti Rabbit T-Lymphocytes;
opakowanie: 0,25 mg.
2
opakowanie
Przeciwciała mysie
anty-królicze CD25
Przeciwciała mysie
anty-królicze klasy
M
AbD-Serotec Mouse Anti Rabbit CD25; opakowanie:
0,1 mg.
AbD-Serotec Mouse Anti Rabbit IgM; opakowanie: 0,1
mg.
2
opakowanie
2
opakowanie
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 6
Specyfikacja
Ilość
Jednostka
miary
BD FACS Flow
Sheath Fluid
Izotoniczny płyn osłonowy zapewniający laminarny
przepływ komórek w cytometrze przepływowym
FACSCanto II BD FACS Flow Sheath Fluid, opakowanie:
20 litrów.
8
opakowanie
BD FACS 7-color
Setup Beads
Odczynnik do konfiguracji 7 kolorów w diagnostyce in
vitro w cytometrze przeływowym FACSCanto II, używane
do regulacji napięcia detektora, celem ustawienia
kompensacji fluorescencji i monitorowania codziennego
działania instrumentu. BD FACS 7-color Setup Beads,
opakowanie: 25 testów.
1
opakowanie
BD
Cytometr
Setup & Tracking
Beads Kit
Odczynniki do ustawienia konfiguracji i śledzenia
wydajności cytometru przepływowego FACSCanto II BD
Cytometr Setup & Tracking Beads Kit, opakowanie: 50
testów.
Odczynnik
do
lizy
krwi
po
barwieniu
immunofluorescencyjnym; zawierający bufor lizujący
zawierający mniej niż 50% glikolu dietylenowego oraz
mniej niż 15% formaldehydu.
BD FACS Lysing Solution, opakowanie: 10 x 100 ml.
1
opakowanie
1
opakowanie
BD FACS Lysing
Solution
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
5
FACS Shutdown
solution,
Probówki 5ml ps
fiest
Odczynnik umożliwiający prawidłowy przebieg procesu
wyłączenia cytometru przepływowego FACSCanto II;
skład: 99,8% - woda 0,2% - 2-Fenyloetanol 0,01% - 2hydroksy-5-(3-nitrofenylazo)
benzoesan
sodu,
opakowanie: 5 l.
Polistyrenowe, okrągłodenne, probówki 5ml, 12x75mm,
kompatybilne z cytometrem przepływowym FACSCanto
II; Probówki 5ml ps fiest, opakowanie: 1000 szt.
3
opakowanie
2
opakowanie
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 7
Ilość
Specyfikacja
Jednostka
miary
Deoksycholan
sodu
Detergent anionowy; przydatny do ekstrakcji receptorów
błonowych i innych białek błony komórkowej i izolacji
jąder; opakowanie 10 g.
2
opakowanie
EDTA
Kwas
etelenodiaminotetraoctowy,
opakowanie 500g.
≥99%;
2
opakowanie
PMSF
Fluorek
fenylometanosulfonylu,
inhibitor
proteaz
serynowych, biały krystaliczny, analiza ≥98,5%;
opakowanie 25g.
Kwas trój chlorooctowy; stosowany do wytrącenia białka,
analiza ≥99%; opakowanie 4x100 g.
2
opakowanie
2
opakowanie
Tiomocznik
Biały, krystaliczny, zwiększający rozpuszczalność analiza
≥99%, opakowanie 100 g.
2
opakowanie
Mocznik
Służy do denaturacji białek i jako łagodny środek do
rozpuszczania nierozpuszczalnych lub zdenaturowanych
białek; pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M w H2O); opakowanie 1 kg.
2
opakowanie
CHAPS
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1propanesulfonate hydrate; Analiza ≥98%; opakowanie 5 g.
2
opakowanie
TCA
analiza
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
6
DTT
Ditiotreitol; zakres pH 0-5,1; opakowanie 5g.
2
opakowanie
Izopropanol
Alkohol izopropylowy, rozpuszczalny w wodzie,
alifatyczny alkohol o słodkim zapachu. Analiza ≥99,7% ;
opakowanie 8 kg
Wodorowęglan amonu; Analiza ≥99,5%; opakowanie 1
kg.
Acetonitryl; Analiza ≥99,8%; opakowanie 1 l.
2
opakowanie
2
opakowanie
2
opakowanie
Trypsyna
Wytworzono zgodnie ze sposobem podanym przez
Labouesse, J. i Gervais, M., Eur. J. Biochem., 2, 215
(1967). Opakowanie 100 MG.
2
opakowanie
glicyna
Stosowany jako składnik buforów elektrodowych, analiza
≥99%; opakowanie 1 kg.
2
opakowanie
NH4HCO3
CH3CN
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 8
Specyfikacja
SensiFAST
SYBR No-ROX
Zestaw
diagnostyczny
PCR
do
wykrywania
Staphylococcus
aureus
Dwukrotnie stężona, gotowa mieszanina MasterMix do
reakcji qPCR. Barwnik SYBRGreen I znajdujący się już w
mieszaninie w odpowiedniej ilości. Brak barwnika ROX.
Wielkość 2000 reakcji x 20µl . Opakowania 4 x 5ml.
Wszystkie komponenty powinny być przechowywane w 20 st C. Możliwość przeprowadzania reakcji w trybie
FAST. Stężenie MgCl2 w jednej reakcji wynosi 3 mM.
Zestaw zawiera polimerazę MyTaq typu hot- start
blokowana przeciwciałem.
Zestaw diagnostyczny PCR do wykrywania
Staphylococcus aureus; zestaw zawiera: 5 probówek
Master mix (na 10 reakcji PCR każda); 5 probówek
mieszaniny dNTPs 8 mM (na 10 reakcji PCR każda);
termostabilna polimeraza DNA (na 10 reakcji); kontrola
pozytywna S. aureus (na 10 amplifikacji; pakowana
oddzielnie); marker wielkości DNA o fragmentach DNA o
Ilość
Jednostka
miary
2
opakowanie
1
zestaw
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
7
długości od 100-500 pz (100, 200, 300, 400, 500 pz) (na
10 ścieżek elektroforetycznych): opakowanie: zestaw
zawiera odczynniki do reakcji PCR na 50 prób (50 µl).
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 9
Specyfikacja
Zestaw do izolacji
DNA
genomowego
z
bakterii i drożdży
Zestaw EURx nr.kat.E3580-01 - Bacterial & Yeast
Genomic DNA Purification Kit lub równoważny; zestaw
do szybkiej izolacji genomowego DNA z różnorodnych
grup fizjologicznych bakterii, różnorodnych gatunków i
szczepów drożdży; opakowanie: na 50 izolacji.
Ilość
1
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
zestaw
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie 10
Specyfikacja
Mix-n-Stain
CF647 Antibody
Labeling
Zestaw odczynników Mix-n-Stain CF647 Antibody
Labeling Kit do znakowania przeciwciał pierwotnych
fluorochromem CF647. Zestaw przeznaczony do
wyznakowania 50-100 ug przeciwciał pierwotnych.
Zestaw zawiera: Dye vial - 1 vial Component A; Mix-nStain reaction buffer, 10X - 1 vial of 30 uL; Mix-n-Stain
antibody storage buffer - 1 vial of 300 uL; Ultrafiltration
vial (MWCO=10K) - 1 each.
Ilość
1
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
zestaw
8
Najkrótszy okres
przydatności:
Łączna wartość zadania brutto:
Zadanie nr 11
Specyfikacja
Zestaw do reakcji
Real Time -PCR
(zestaw na 20
oznaczeń)
Zestaw do reakcji
Real Time -PCR
(zestaw na 20
oznaczeń)
Zestaw do reakcji Real-Time PCR zawierający w
składzie: cDNA enzym, 10 x skoncentrowany, 20 rxn;
cDNA bufor, 5 x skoncentrowany, 128 µL; ExiLENT
SYBR® Green master mix, 2 x skoncentrowany, 500µL,
UniSp6 spike-in RNA, liofilizowany, 12 fmol; UniSp6kontrolny zestaw starterów, zliofilizowane, 200 rxn;
hsa-miR-103a-3p, zliofilizowany, 200 rxn (gen
referencyjny), 2 startery mikroRNA do wyboru (wybrany
z listy oferowanych starterów) przygotowane w postaci
liofilizatu na 200 oznaczeń oraz H2O wolna od RNaz1,25mL.
Zestaw do reakcji Real-Time PCR zawierający w
składzie: cDNA enzym, 10 x skoncentrowany, 20 rxn;
cDNA bufor, 5 x skoncentrowany, 128 µL; ExiLENT
SYBR® Green master mix, 2 x skoncentrowany, 500µL,
UniSp6 spike-in RNA, liofilizowany, 12 fmol; UniSp6kontrolny zestaw starterów, zliofilizowane, 200 rxn;
hsa-miR-103a-3p, zliofilizowany, 200 rxn (gen
referencyjny), 1 starter mikrona do wyboru (wybrany z
listy oferowanych starterów) przygotowany w postaci
liofilizatu (na 200 oznaczeń), oraz pięć starterów
customowych (przygotowany na specjalne zamówienie
na 200 oznaczeń) oraz H2O wolna od RNaz- 1,25mL.
Ilość
Jednostka
miary
2
zestaw
2
zestaw
Cena
jednostkowa
brutto
Łączna wartość zadania brutto:
Wartość
brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
Najkrótszy okres
przydatności:
9
Zadanie nr 12
Specyfikacja
Zestaw do izolacji
mikroRNA oraz
całkowitego RNA z
ludzkich i
zwierzęcych
komórek i tkanek
(zestaw na 50
izolacji)
Zestaw do izolacji
wolno krążącego
całkowitego RNA
zawierającego
miRNA z
ludzkiego i
zwierzęcego
osocza i surowicy
(zestaw na 50
izolacji)
Zestaw do izolacji mikroRNA oraz całkowitego RNA z
ludzkich i zwierzęcych komórek i tkanek. Oczyszczanie
oparte na selektywnej adsorpcji do złoża
krzemionkowego zamkniętego w membranie kolumienki
chromatograficznej.
Zestaw złożony z: 50 kolumienek pakowanych z 2 ml
probówkami zbiorczymi, buforu lizującego, dwóch
buforów płuczących, wody wolnej od RNaz, probówek
zbiorczych 2 ml, probówek zbiorczych 1,5 ml.
Kolumienka przeznaczona do izolacji do 100 ug RNA w
objętości elucji 30 ul, maksymalnie do izolacji można
użyć 1x107 komórek lub 50 mg tkanki. Kolumienki nie
wymagające aktywacji ani przemywania przed
nałożeniem oczyszczanej mieszaniny. Kolumienki
pakowane indywidualnie, zestaw konfekcjonowany
fabrycznie, na 50 izolacji.
Zestaw do izolacji wolno krążącego całkowitego RNA
zawierającego miRNA z ludzkiego i zwierzęcego osocza
i surowicy. Oczyszczanie oparte na selektywnej
adsorpcji do złoża krzemionkowego zamkniętego w
membranie kolumienki chromatograficznej. Zestaw
złożony z: 50 kolumienek pakowanych z 2 ml
probówkami zbiorczymi, buforu lizujący, 2 buforów
płuczących, zestawu starterów Ce_miR-39_1 miScript®,
wody wolnej od RNaz, probówek zbiorczych 2 ml,
probówki zbiorcze 1,5 ml. Zestaw stworzony do
pochodnych zastosowań wykorzystujących metody
amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji
RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub
amplifikacją sygnału PCR, Real-Time PCR. Kolumienka
przeznaczona do izolacji do 45 ug RNA w objętości
elucji 10 ul, maksymalna objętość użytkowa surowicy
lub osocza do 200 ul. Kolumienki pakowane
indywidualnie, zestaw konfekcjonowany fabrycznie, na
50 izolacji.
Ilość
Jednostka
miary
2
zestaw
2
zestaw
Cena
jednostkowa
brutto
Wartość brutto
Nazwa produktu i
producenta
Okres przydatności
(min. 6 miesięcy)
10
DNaza wola od
RNaz (zestaw na
50 rekacji )
DNaza wolna od RNaz –zestaw na 50 reakcji.
Optymalny do pracy na kolumnach, trawienie -15 minut
w temperaturze 20-30˚C. Zestaw w formie
liofilizowanego enzymu. Zestaw złożony z: 1500
jednostek Dnazy i wolnej od Rnaz, 2x 2ml buforu
wolnego od RNaz, 1,5ml woda wolna od Rnaz. Zestaw
na 50 reakcji.
1
zestaw
Specjalistyczny
zestaw do
oczyszczania RNA
i koncentracji z
małych objętości
elucji, dedykowany
do miRNA (zestaw
na 50 izolacji)
Specjalistyczny zestaw do oczyszczania RNA i
koncentracji z małych objętości elucji, dedykowany do
miRNA. Efektywne oczyszczanie reakcji
enzymatycznych. Stężenie małych ilościach RNA
jedynie 10 ul. Wysokiej jakości RNA w czasie krótszym
niż 15 minut. Zestaw musi umożliwiać oczyszczanie i
stężenie RNA z reakcji enzymatycznych lub innych
próbek z wykorzystaniem specjalistycznych MinElute
kolumny,wirowanie w oparciu o technologię
membranową krzemionki. Do 45 ug RNA można
oczyszczać. Zestaw na 50 izolacji.
Odczynnik do natychmiastowej stabilizacji i ochrony
RNA w próbkach tkanki, przeciwdziała degradacji RNA.
Materiał nadaje się do dalszego badania w kierunku
ekspresji genów i profilowania. Opakowanie 250 ml.
1
zestaw
1
opakowanie
Odczynnik do
stabilizacji RNA
(250ml)
Łączna wartość zadania brutto:
Najkrótszy okres
przydatności:
11
Download