dla dzieci 5 – 6 letnich

advertisement
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO –
OPIEKUŃCZEJ
DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH
GRUDZIEŃ 2012
(1-2)
(1-2)
(1-2)
(3-4)
1/3 - w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i
próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
2/1 - umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
2/5 - utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
4/1 - przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki
czynności manipulacyjnych na przedmiotach
(wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach);
(7-10) 7/1 - wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie,
festynie, przedstawieniu w teatrze, w kinie;
(7-10) 7/2 - odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową,
mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać
się rekwizytami (np. maską);
(7-10) 8/2 - dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu
muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
(7-10) 9/1 - przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie
wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz
tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
(11-12) 11/2 – wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w
telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr
; stosuje się do podanych informacji w miarę swoich możliwości;
(13-14) 13/3 – ustala równoliczność zbiorów, a także posługuje się
liczebnikami porządkowymi;
(13-14) 13/6 - zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
w roku;
(13-14) 14/3 – dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokoworuchową potrzebną do rysowania, wycinania
i nauki pisania;
Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” WSiP Warszawa
2009
SCENARIUSZ JASEŁAK
W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH
PRZEBIEG JASEŁAK:
(wchodzą anioły, pasterze, Matka Boża i Józef)
Anioł 1:
Martwiłeś się przyjacielu. Ja też z tobą, Gabrielu, o Dzieciątko, o Maryję, czy ich dach przd
nocą skryje.
Anioł 2:
Tak, to prawda mój aniele, w ludzkich sercach strachu i chłodu wiele.
Anioł 3:
Betlejem, miasto rodzinne, ale Świętej Rodzinie niezbyt przychylne.
Anioł 4:
Zabrakło dla nich miejsca w gospodzie, Pan Jezus w małej szopce się narodził.
KOLĘDA: „NIE BYŁO MIEJSCA...”
Anioł 5:
Biegnijcie prędko i obudźcie pasterzy, by pokłon Dzieciątku oddali!
KOLĘDA: „WŚRÓD NOCNEJ CISZY”
Pasterz 1:
Co to? Czy moje oczy śpiące? Wielka gwiazda płonie i świeci jak słońce!
Pasterz 2:
Jak dobrze żeście już wstali! Dziwy się dzieją na świecie – na niebie gwiazda się pali.
Hej, chłopcy! Czy mnie słyszycie?
Pasterz 3:
Jasność się jakaś do nas zbliża. Patrzcie! To anioły z niebieskiej krainy, przynoszą jakieś
nowiny!
(pojawiają się następne anioły przy dźwiękach muzyki)
Anioł 6:
Światłość nad Betlejem się rozchodzi...W środku nocy już uśpiony świat się budzi, bo dziś
Pan Jezus się narodził.
Anioł 7:
Pastuszkowie do drogi się szykują, zwierzęta w szopie zamykają, podarki pakują.
PASTORAŁKA: „BOSY PASTUSZEK”
Pasterze 2,4:
Witaj nam, o witaj Maleńki... Nasz Królu i Panie, co z zimna dygocesz cały w żłóbeczku na
sianie.
Pasterze 1,5,6:
Boże Wielki dziś zrodzony, co na sianku leżysz, przyjmij te ubogie dary od Twoich pasterzy.
Pasterze 3,7:
Przyszliśmy wszyscy do Twojej stajenki! Składamy Tobie, Dzieciątko Boże, co tylko biedny
pasterz dać może.
KOLĘDA: „PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM”
Anioł 8:
Z dalekiego kraju, z dalekiej pustyni, jadą Trzej Królowie bardzo już znużeni.
Anioł 9:
Zawierzyli gwieździe nad Betlejem. Ona im stajenkę wskazała promieniem.
KOLĘDA: „MĘDRCY ŚWIATA”
Król 1:
W moim kraju – stąd daleko – słyszeliśmy o Tobie. Witamy Cię Królu – Dziecię narodzony w
żłobie.
Król 2:
Do Betlejem spieszyliśmy powitać Jezusa małego, który dla nas z nieba zstąpił wysokiego.
Król 3:
Jezusa narodzonego wszyscy powitajmy. Jemu dary przez nas przyniesione razem oddajmy.
KOLĘDA: „DZISIAJ W BETLEJEM”
Anioł 7:
Świecą gwiazdy, mrugają, do siebie się uśmiechają. Wysyłają swe promienie oświetlając
jasno ziemię.
Anioł 10:
A najwięcej jedna – złota – co nad szopką migota.
Matka Boża:
Kto jeszcze przyjdzie do Dzieciątka Świętego w tę noc od gwiazd jasną, od gwiazd złotą?
Józef:
Kto dzisiaj przyjdzie do niego, do stajenki ciasnej, w blasku gwiazdy betlejemskiej jak słonko
jasnej?
Pasterze 2,4:
Pójdzie tam każdy, kto jest dobry i komu smutno jest na tym świecie.
Pasterze 5,7:
Pójdzie tam każdy, by popatrzeć na Boże Dziecię, na jego żłóbek ciasny.
Pasterze 3,6:
Pójdzie i uklęknie i wraz z aniołami zaśpiewa kolędę.
KOLĘDA: „MALEŃKA MIŁOŚĆ”
ŻYCZENIA
(wszystkie dzieci razem)
Bierzemy opłatek, stajemy przed Wami,
By złożyć życzenia od przedszkolnych dziatek.
Na usta się cisną serdeczne życzenia,
Niechże mały Jezus łaską opromienia.
I niech da dni lepsze, dni pełne miłości,
I niech Boży pokój w Ojczyźnie zagości.
Zdrowia dobrego, dostatku,
Życia długiego w dodatku,
Sławy, potęgi, swobody
I w niebie wiecznej nagrody.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards