informacja dla rodzicow grudzien grupa 5,6 latkow

advertisement
Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień dla grupy „0”
1. Nadeszła zima.
2. Święta tuż, tuż.
3. Hej kolęda, kolęda.
4. Żegnaj stary roku.
(05.12.2016 – 09.12.2016)
(12.12.2016 – 16.12.2016)
(19.12.2016 – 23.12.2016)
(27.12.2016 – 30.12.2016)
Cele ogólne na miesiąc grudzień dla grupy „0”










Utrwalanie znajomości nazw pór roku i ich cech charakterystycznych.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
Zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich.
Poznanie wybranych właściwości śniegu i lodu.
Kształtowanie logicznego myślenia poprzez ustalanie kolejności występowania pór roku.
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji.
Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych.
Uświadamianie następstwa czasu.
Przewidywane osiągnięcia dzieci w grupie „0” na miesiąc grudzień:
Dziecko:
 Rozpoznaje i nazywa literę: y, r małą i wielką, drukowana i pisaną;
 Pisze litery: R, r, y;
 Czyta sylaby i wyrazy, prosty tekst z poznanymi litrami;
 Dzieli nazwy obrazków na głoski;
 Słucha utworów literackich, wypowiada się na temat ich treści;
 Wyodrębnia w wypowiedzi zdania;
 Liczy słowa w zdaniach;
 Rozpoznaje i nazywa cyfrę 0, 6;
 Rozumie pojęcie i znak dodawania;
 Określa położenie przedmiotów względem siebie;
 Tworzy zbiory uwzględniając jedna cechę;
 Nazywa kolejne pory roku;
 Wymienia oznaki zimy;
 Podaje właściwości śniegu i lodu;
 Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami;
 Zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 Układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń;
 Zna swój adres zamieszkania;
 Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy;
 Uczestniczy w każdym rodzaju ćwiczeń i zabaw ruchowych;
 Śpiewa piosenkę, recytuje wiersz;
 Wykonuje czynności związane z samoobsługą;
 Organizuje sobie zabawy w czasie wolnym;
Starszaki śpiewają piosenkę
„Bosy pastuszek”
I
Był pastuszek bosy na fujarce grał.
Pasał w górach owce i w szałasie spał.
Nagle Aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
Obudzili Go gdy spał, gdy spał
Obudzili Go gdy spał, gdy spał.
Ref: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść
Bo narodzenia czas wypełnił dni
Tam gdzie stajenka, razem z bydlątkami
Leży Dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
I narodzenia dziś wita świat.
Biegnij pastuszku jasną drogą niebo płonie
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
II
Był pastuszek bosy zimne nóżki miał
Ale dobry Anioł ciepłe butki dał.
Wziął pastuszek owce pobiegł tak jak wiatr przed siebie
Na niebie pięknej gwiazdy blask,
Na niebie pięknej gwiazdy blask.
Ref: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść…
Starszaki mówią wierszyk
„Choinka”
W kącie naszej sali pięknie przystrojona,
Panna choineczka uśmiecha się do nas.
Na niej bombki, łańcuch, lampki kolorowe,
Gwiazdeczki prześliczne, złocone bajkowe.
Na jednej gałązce piernikowe ludki,
A na innej siedzą małe krasnoludki.
Pajacyk, kogucik, maleńkie serduszka,
Chrupiące ciasteczka, pachnące jabłuszka.
Wokoło tańczą dzieci, kolędy śpiewają,
Na choince świecidełka radośnie wieszają.
Download