MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 R. ODDZIAŁ III „SŁONECZKA”

advertisement
MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 R.
ODDZIAŁ III „SŁONECZKA”
Kręgi tematyczne:
1. Zasypało cały świat, nocą z nieba śnieżek spadł
2. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
3. W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem (2 tygodnie)
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo dydaktyczne:
- Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu
zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych
- Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków
atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne
- Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem
przyrodniczym
- Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji
(telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);
- Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i
porównywanie obiektów;
- Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt
- Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego
posługiwania się nimi;
- Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu
poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi
- Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i
wyników przeprowadzonych doświadczeń;
- Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji
edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowna rolę rekwizytu i
posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach)
- Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem –
wykorzystywanie instrumentów melodycznych i nie melodycznych .
- Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestnictwa w życiu rodzinnym ,
kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec innych;
- Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej.
- Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej
instrukcji
- Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie;
- Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć.
Uczymy się wierszyka
Wiersz,, Powitanie św. Mikołaja" gr III
Święty Mikołaju- bardzo się cieszymy,
od dawna czekamy na twe odwiedziny.
Od dawna jesteśmy grzeczni, że aż strach
nie broimy we dnie, nie broimy w snach.
Wszystkie polecenia dokładnie spełniamy
grzecznie się bawimy i słuchamy mamy.
I co powiesz na to święty Mikołaju?
Zostań tutaj z nami, będzie ci jak w raju.
Tylko szczerze, jak by tu powiedzieć
My nie potrafimy pięć minut usiedzieć.
Gdyby nie nadzieja na twoje prezenty
I od naszych mamuś dwa słowa zachęty
To by iskry szły ze wszystkiego wkoło
Ale za to byłoby wesoło.
My tak czasem trochę rozrabiamy
Ale to nie znaczy, że cię nie kochamy!
Uczymy się kolędy : „Bosy pastuszek”
Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Obudzili go gdy spał, gdy spał.
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.
Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce, pobiegł
tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards