Grupa dzieci 6-letnich ( oddział IV „A”)

advertisement
Grupa III (5-latki)
GRUDZIEŃ
1.
2.
3.
4.
Tematy kompleksowe:
Uczestniczymy w spotkaniu z Mikołajem.
Spotkanie z Panem Tygodniem.
Poznajemy Kraków i jego zabytki.
Przeżywamy tradycje Świąt Bożego Narodzenia.
Cele ogólne:
Ad. 1.
 Kształcenie umiejętności rozumienia konieczności przestrzegania
praw dziecka przez dzieci i dorosłych.
 Odpowiedzialne, sumienne i rzetelne wykonywanie podejmowanych zadań i obowiązków.
 Nawiązywanie przyjacielskich, serdecznych stosunków z rówieśnikami, okazywanie życzliwości, pomocy i uprzejmości; próby samodzielnego rozwiązywania sporów; powstrzymywanie się od skarżenia w błahych sprawach.
Ad. 2.
 Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa czasu w powtarzających
się dniach tygodnia.
 Doskonalenie mowy – utrwalanie nazw dni tygodnia; zrozumienie
ich cykliczności.
 Poznanie różnych rodzajów kalendarzy.
Ad. 3.
 Poznawanie folkloru swojego regionu poprzez sztukę ludową, taniec, literaturę.
 Wskazywanie na mapie Krakowa oraz Wisły.
 Rozpoznawanie na zdjęciach i obrazach – Wawelu, Kościoła Mariackiego, Sukiennic, Barbakanu itp.
Ad. 4.
 Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie
(rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych
i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby
innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych
i niematerialnych).
 Włączanie się do przygotowań przedświątecznych – samodzielne
wykonywanie elementów dekoracyjnych, pomaganie w pracach porządkowych i w przygotowywaniu specjalnych potraw.
 Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym
i logicznym.
 Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej
(komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów).
 Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).
Piosenka do nauki:
„BOSY PASTUSZEK”
Był pastuszek bosy, na fujarce grał.
Pasał w górach owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go, gdy spał, gdy spał...
Obudzili go, gdy spał, gdy spał...
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni.
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży Dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas.
Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie –
na niebie pierwszej gwiazdy blask...
Na niebie pierwszej gwiazdy blask...
Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał.
Ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd...
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd...
Dziś…
Wiersz do nauki:
„NA ZŁOTYM DYWANIE”
Choinko, choinko,
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju,
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.
Usiądę przy tobie!
I podam ci rękę.
To nic,
że masz trochę
kłującą sukienkę!
Dorota Gellner
Download