Jak i dlaczego badamy gwiazdy

advertisement
Jak i dlaczego badamy gwiazdy?
Wiesław Tkaczyk
Astrofizycy przewidują w niedługim czasie odkrycie nowych cywilizacji poza Układem
Słonecznym. Mieszkańcy Ziemi stojąc u progu odkrycia nowych cywilizacji muszą dobrze
rozumieć otaczającą nas przestrzeń, aby sprostać nowym wyzwaniom jakie postawi to
odkrycie. Celem popularnego wykładu jest w prosty sposób poinformować możliwie szerokie
grono uczestników o celowości badań otaczających nas obiektów astrofizycznych i zastanych
tam warunków, aby uniknąć błędów popełnionych w przeszłości przy kolonizowaniu nowych
terenów na ziemskim globie.
W trakcie wykładu poruszone zostaną następujące problemy:
 Sfera gwiazd jako układ odniesienia.
 Systemy rejestracji pozycji gwiazd (katalogi).
 Metody badania własności gwiazd (analiza widmowa).
 Słońce jako gwiazda w średnim wieku i co dalej?
 Własności materii w ekstremalnych warunkach.
 Przestrzenne rozłożenie gwiazd.
Download