Astronomia

advertisement
Astronomia
nauka przyrodnicza,
której przedmiotem badań są ciała niebieskie,
ich rozkład i ruchy w przestrzeni,
pochodzenie, budowa oraz ewolucja, a także
Wszechświat jako całość.
Historia Astronomii:
Ziemia widziana
przez satelitę z
40000 km.
Wyraźnie widać pod
białymi chmurami
Amerykę
południową
* Pulsary
W pulsarze oś pola
magnetycznego jest
nachylona pod pewnym
kątem do osi obrotu. Gdy
gwiazda wiruje, fale radiowe
są wysyłane wzdłuż osi jej
pola magnetycznego,
opisując okrąg na niebie.
Odbieramy pulsy, gdy snop
fal radiowych trafia w Ziemię
* Czarne dziury
Klatka z
komputerowej
symulacji czarnej
dziury.
*Gwiazdy supernowe
Wybuch supernowej
zaobserwowany przez
teleskop Hubble'a w
1995 roku. Widać, że po
dwóch latach materia
międzygwiazdowa jest
już dość mocno
rozrzedzona i
rozrzucona po
przestrzeni kosmicznej.
*Gwiezdne samobójstwo
Wygląd Mgławicy Krab
(oznaczenia: M1, NGC1952)
położonej w gwiazdozbiorze
Byka. Zdjęcie zostało
wykonane 5-metrowym
teleskopem znajdującym się
na górze Palomar w Kaliforni
(USA). Mgławica ta jest
pozostałością po wybuchu
gwiazdy supernowej.
Galileusz
Galileusz jako jeden z pierwszych używał
teleskopu do obserwacji nieba, a po
skonstruowaniu teleskopu soczewkowego
o 20-krotnym powiększeniu, w 1610 roku
odkrył cztery największe księżyce
Jowisza. Były to pierwsze obserwacje
satelitów krążących wokół innych planet.
Galileusz odkrył także kratery na
Księżycu i jako pierwszy w Europie odkrył
(i prawidłowo wyjaśnił) zjawisko plam
słonecznych. Zauważył także fazy Wenus,
przypominające fazy księżycowe.
Galileusz utrzymywał, że te spostrzeżenia
potwierdzają system kopernikański i są
do pewnego stopnia sprzeczne z
dotychczas obowiązującym systemem
geocentrycznym z Ziemią jako środkiem
kosmosu.
Apollo na Księżycu
Mikołaj Kopernik
to bez wątpienia jeden z
największych atronomów w
historii, nie tylko Polski, ale i
całego świata. Zmienił on
całkowicie światopogląd
ludzkości na sprawy świata,
jego postrzegania, otworzył
ludziom horyzonty, choć nie
przyszło mu to łatwo. Z
naszej perspektywy wydaje
się, że dokonanie czegoś
takiego było łatwe,
wystarczyło wyciągnąć
logiczne wnioski.
Pomniki Mikołaja
Kopernika
Pomnik Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Pomnik Mikołaja
Kopernika w Olsztynie
Układy podwójne gwiazd
Kiedy jedna z gwiazd w układzie
podwójnym jest gwiazdą
neutronową, olbrzymia ilość energii
wyzwalana jest w postaci promieni
rentgenowskich w wyniku spływania
materii na gwiazdę neutronową z jej
towarzyszki. Znamy dwa rodzaje
układów podwójnych gwiazd. W
jednym - towarzyszem gwiazdy
neutronowej jest biały karzeł, w
drugim - masywny niebieski
olbrzym. Na rysunku pokazano oba
układy w podobnej skali. Dla
lepszego porównania podany jest
także rozmiar Słońca. Układ
podwójny gwiazd, w którym
towarzyszem jest biały karzeł,
narysowany jest także w
powiększeniu.
Conocna wędrówka
gwiazd
Gdy Ziemia biegnie o
orbicie wokół Słońca,
wygląd gwiezdnego
nieba oglądanego z
ustalonego na niej
miejsca powoli zmienia
się.
Czas gwiazdowy
Gwiazdozbiory
widoczne przez cały
rok na półkuli
północnej.
Ekliptyka
Pojęcie sfery
niebieskiej pomaga
astronomom
określać położenie
gwiazd na niebie.
Rektascensja jest
mierzona od punktu
barana - w marcu w
tym miejscu Słońce
przecina równik.
Astronomia arabska
W II poł. X wieku w pobliżu Teheranu, w
Iranie, astronom al-Khujandi wybudował
duże obserwatorium, w którym
zaobserwował szereg przejść
południkowych Słońca. Obserwacje te
pozwoliły mu obliczyć nachylenie osi
obrotu do płaszczyzny orbity Ziemi. W
Persji, Omar Chajjam opracował wiele
tablic i przedstawił projekt reformy
kalendarza, który był dokładniejszy od
kalendarza juliańskiego i zbliżony
dokładnością do kalendarza
gregoriańskiego. Niesamowitym
wyczynem było wyliczenie długości roku
na 365,24219858156 dnia, co jest
obliczeniem właściwym aż do szóstego
miejsca po przecinku.
Ruchy planet
Planety były podzielone na górne
(zajmujące orbity w kolejności przed
Słońcem) i dolne (zajmujące orbity
w kolejności po Słońcu). Dla
wyjaśnienia skomplikowanego
ruchu planet na sferze niebieskiej, a
szczególnie zakreślania przez nie
pętli, Ptolemeusz przyjął założenie,
że po kołowej orbicie ekscentrycznej
– deferencie – porusza się ruchem
jednostajnym nie sama planeta, ale
środek innego, mniejszego koła
zwanego epicyklem, a dopiero po
obwodzie epicyklu porusza się
ruchem jednostajnym planeta.
Droga Mleczna
Przejście od modelu Drogi
Mlecznej zaproponowanego
przez Jacobusa Kapteyna (u
góry) do współczesnej wizji (u
dołu) zawdzięczamy badaniom
Harlowa Shapleya. W pierwszej
wersji modelu Galaktyki - z
przełomu lat dwudziestych i
trzydziestych - Shapley
przyjmował, że średnica dysku
Galaktyki może sięgać nawet
300 tysięcy lat świetlnych, jego
grubość - 30 tysięcy lat
świetlnych, a odległość Słońca
od centrum układu wynosi 50
tysięcy lat świetlnych
WSZECHŚWIAT
W 1926 roku pojawił
się pierwszy numer
naszego pisma,
astronomowie
dopiero od kilku
miesięcy
dysponowali
dowodami, że
Wszechświat
rozciąga się poza
granice Drogi
Mlecznej.
„IGŁA”
Obiekt: NGC4565 "Igła"
Gwiazdozbiór: Warkocz
Bereniki
Optyka: TMB 105/6.2
CCD: SBIG ST2000XCM
Montaż: Takahashi EM200
Ekspozycja: 12x15min
(180 min)
Data Eksp.:
22.04.2009r.
KONIEC
Opracowała:
Emilia Bojarska
Download