Galileusz - (EU

advertisement
Oryginał poniższego tekstu znajduje się pod tym adresem. Nasze tłumaczenie jest miejscami dość
swobodne, staraliśmy się jednak wiernie trzymać ducha oryginału. Liczymy zatem na wyrozumiałość
z Waszej strony. Dorota i Jacek Kuprasowie. www.djkupras.blogspot.com
Gromada Ul – Wtedy i Teraz
Widok z Galileuszowego Teleskopu
Galileusz obserwował mgławicę (jak ówcześnie
sądzono) Praesepe w 1610r. Praesepe, której
nazwa
po
łacinie
oznacza
żłobek,
była
odnotowywana już w starożytności, lecz przed
galileuszowymi obserwacjami zawsze opisywano ją
jako maleńką chmurkę lub mgiełkę. Teleskop
odsłonił jej prawdziwą naturę, ukazując gromadę,
jak naliczył Galileusz, 36 iskrzących się gwiazd.
Było to potwierdzenie tego, co zauważył obserwując
Plejady i Drogę Mleczną. Wszechświat, jak
uważano przed 1610r., nie ograniczał się do około
paru tysięcy gwiazd, lecz składał się z, jak to określił
Galileusz,
„niezliczonych
gwiazd
stałych”.
Równocześnie było to kolejne odkrycie pokazujące
potęgę nowego wynalazku - teleskopu.
Po lewej: Szkic Galileusza przedstawiający gwiazdy
Gromady Ul (Źródło: Octavo Corp./Warnock Library)
Co dostrzegłeś przy pomocy Mikroobserwatorium?
Czy potrafisz potwierdzić galileuszowe obserwacje, że Żłobek jest raczej gromadą
gwiazd a nie mgławicą? Jeśli tak, czy możesz naliczyć więcej niż 36 gwiazd?
W porównaniu z galileuszowym „szpiegowskim okiem” Mikroobserwatorium posiada
dwie zalety: jego teleskopy są większe, dzięki czemu potrafią zebrać więcej światła
pochodzącego od słabych gwiazd, oraz są również wyposażone w matrycę CCD,
dzięki czemu możliwe jest wykonywanie zdjęć.
Powyżej: Wykonane przeze mnie przy pomocy Mikroobserwatorium zdjęcie
Gromady Ul.
Aby uzyskać lepszy obraz Ula, możesz posłużyć się programem MicroObservatory
image. Możesz również wykonać porównanie Ula i Plejad. By tego dokonać wykonaj
najpierw ich zdjęcie przechodząc do sekcji Mikroobserwatorium oznaczonej jako
Galileo activity.
Ul - 400 lat później
Ul jest gromadą składającą się z około 350 gwiazd. Ich wiek jest szacowany na 750
milionów lat, a zatem są znacznie starsze od Plejad. Niektóre z nich znajdują się
w dość zaawansowanym stadium ewolucji. Dla gwiazd regułą jest to, że im są
większe i jaskrawsze, tym krócej trwa ich życie. Największe i najjaskrawsze z gwiazd
wchodzących w skład Ula, które niegdyś były podobne do tych, które rozbłysły
w Mgławicy Oriona (inny obiekt omawiany w sekcji Śladami Galileusza), dawno już
zdążyły wyczerpać swoje paliwo jądrowe. Ponieważ wszystkie gwiazdy w Ulu
powstały w tym samym czasie z tej samej mgławicy, gromada ta i podobne do niej,
są dla astronomów bardzo ważnym laboratorium do studiowania ewolucji i cyklu
życia gwiazd.
Powyżej: Kolorowe zdjęcie Gromady Ul. (Źródło: Sloan Digital Sky Survey)
Dowiedz się więcej:
Rok 2009 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Astronomii aby uczcić
czterysetną rocznicę odkryć dokonanych przez Galileusza. Dowiedz się więcej na ten
temat, odwiedzając następujące strony:
Główna strona obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 (ang).
Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 w Polsce.
Strona NASA Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 (ang.).
Więcej informacji o Sloan Digital Sky Survey znajdziesz pod adresem:
http://www.sdss.org/
Aby wykonać zdjęcia Plejad i Mgławicy Oriona przejdź do sekcji Galileo menu:
http://microobservatory.org
Tutaj znajdują się pozostałe teksty poświęcone odkryciom Galileusza. Zobacz, jak
zmieniło się nasze postrzeganie Wszechświata na przestrzeni ostatnich 400 lat.
Download