Test- pole grawitacyjne

advertisement
Test- astronomia
Zadanie 1(1P)
Wybierz poprawne zdanie:
a)orbity planet są okręgami
b)orbity planet są elipsami, a Słońce znajduje się w środku elipsy
c)pęd planety na orbicie wokółsłonecznej nie jest stały
d)prędkość liniowa planety na orbicie wokółsłonecznej jest stała.
Zadanie 2 (1P)
Ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca jest przyczyną:
a)zmiany faz Księżyca
b)cyklicznych powrotów komet;
c)zmian odległości między gwiazdami
d)cyklicznych zmian położeń gwiazdozbiorów
Zadanie 3 (1P)
Ruch obrotowy Ziemi jest przyczyną:
a)zachodów Księżyca;
b)zmian położeń gwiazd względem zenitu;
c)wschodów Słońca;
d)zmian położeń dwu różnych gwiazd względem siebie.
Wskaż błędne zakończenie zdania.
Zadanie 4 (1P)
Obserwacje Wszechświata prowadzone są z Ziemi w następujących zakresach fal:
a) widzialnym i podczerwonym
b) widzialnym i radiowym
c)widzialnym, rentgenowskim i nadfioletowym
d) widzialnym i radiowym
Zadanie 5 (2P)
W tabelce zapisano alfabetycznie etapy życia gwiazdy o masie 3-8 razy większej od masy Słońca. Przyporządkuj numery
kolejnym etapom tak, aby utworzyły chronologiczną całość:
Etapy życia gwiazdy
czerwony olbrzym
emisja podczerwieni w wyniku kurczenia się
supernowa
synteza helu z wodoru
synteza ciężkich pierwiastków
Zadanie 6 (1P)
Fakty obserwacyjne, które potwierdzają teorię Wielkiego Wybuchu, to::
a)ucieczka galaktyk;
b)skład chemiczny najstarszych gwiazd;
c)promieniowanie radiowe kwazarów;
d)mikrofalowe promieniowanie tła.
Gdzie jest błąd?
Zadanie 7(2P)
Ułóż chronologicznie etapy ewolucji Wszechświata:
Odłączenie się promieniowania od materii
Mieszanina cząstek elementarnych
Tworzenie się lekkich jąder
Powstawanie nukleonów
Powstawanie galaktyk i gwiazd
Zadanie 8(1P)
Przyszłość Wszechświata jest zależna od::
a)ilości materii we Wszechświecie;
b)tempa reakcji chemicznych,
c)miejsca obserwacji Wszechświata
d)tempa reakcji termojądrowych.
Numer
Download