6LATKI GRUDZIEŃ - teksty i zamierzenia dydaktyczne

advertisement
Grudzień
Tematy kompleksowe
•
•
•
Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia
Święta za pasem i w domu pachnie lasem
Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba
Piosenka „Mikołaj”
Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
Wszystkie dzieci na niego czekają,
moc prezentów każdemu przyniesie,
każde dziecko z prezentów się cieszy.
A Mikołaj, choć siwą ma brodę,
to wśród dzieci wciąż czuje się młodo,
wszystkie głaszcze po twarzach,
prezentami obdarza
i o każdym pamięta w te święta.
Piosenka „Gwiazdeczki”
1. Nocą z wysokiego nieba
Posypały się gwiazdeczki
i spadając wprost na ziemię,
wirowały w rytm poleczki.
Ref.: La, la, la, la, la, la,
wirowały w rytm poleczki.
2. Zobaczyły to śnieżynki,
srebrnym blaskiem zaiskrzyły
i tak, jak małe gwiazdeczki,
też wesoło zatańczyły.
Ref.: La, la, la, la, la, la,
też wesoło zatańczyły.
3. Złoty księżyc zadziwiony
patrzył z góry z każdej strony,
potem z nieba zszedł nad rzeczkę,
by zatańczyć też poleczkę.
Ref.: La, la, la, la, la, la,
by zatańczyć też poleczkę.
4. Kiedy wszyscy się spotkali
obok zamarzniętej rzeczki,
połączyli swoje ręce,
tańcząc razem w rytm poleczki.
Ref.: La, la, la, la, la, la,
tańcząc razem w rytm poleczki.
Piosenka „Był pastuszek bosy”
Był pastuszek bosy
na fujarce grał,
pasał w górach owce
i w szałasie spał.
Nagle aniołowie
z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał...
Obudzili go gdy spał, gdy spał.
Dziś do Betlejem
trzeba nocą iść,
bo Narodzenia
czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka
razem z bydlątkami,
leży dzieciąteczko
i na sianku śpi.
Świat na to czekał
wiele już lat
i Narodzenia
dziś wita czas,
biegnij pastuszku
jasną drogą, niebo płonie,
A na niebie pierwszej gwiazdy blask,
a na niebie pierwszej gwiazdy blask.
Był pastuszek bosy,
zimne nóżki miał,
ale dobry anioł
piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce,
pobiegł tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd...
A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
Wiersz „Weźmy się za ręce”
Weźmy się za ręce, chłopcy i dziewczynki,
Zatańczymy razem dokoła choinki.
Dokoła choinki jest tu miejsca dosyć.
Może by i inne dzieci też zaprosić?
Prosimy, prosimy, przyjdźcie do nas w gości
w to wesołe święto, w to święto Radości!
Przewidywane osiągnięcia dziecka:
• Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia
Dziecko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
współpracuje z innymi w grupie
dba o swój wygląd
bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
tworzy za pomocą stempli wzory i desenie na projektach tkanin lub ubiorów
projektuje i wykonuje prace konstrukcyjne
stosuje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych
rozpoznaje i nazywa wybrane wynalazki przedstawione na ilustracjach oraz zna ich przeznaczenie
prawidłowo stosuje liczebniki porządkowe oraz różnicuje pojęcia ilościowe i wielkościowe
identyfikuje liczbę 5 z jej zapisem graficznym
posługuje się pojęciami, określając i porównując wysokość przedmiotów
uważnie i ze zrozumieniem słucha tekstów literackich
rozumie i właściwie reaguje na umówione znaki, gesty, dźwięki i słowa stosowane w komunikacji
międzyludzkiej
dokonuje analizy sylabowej i fonemowej wyrazów
dokonuje syntezy sylabowej lub głoskowej wyrazów
dokonuje analizy głoskowej wyrazów, wyróżnia w wyrazie głoskę „u” w różnych pozycjach
rozpoznaje i nazywa drukowane i pisane litery „u”, „U”
czyta sylaby, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanych liter
pisze litery „u, U,” po śladzie
wypowiada się na temat wybranych sposobów porozumiewania się ludzi na odległość dawniej i
dzisiaj
rozpoznaje i nazywa źródła dźwięków (pracujące wybrane urządzenia)
jest świadome zmian wynikających z postępu technicznego i zmian warunków życia człowieka
wypowiada się na temat zmian zachodzących w sposobie ubierania się ludzi na przestrzeni wieków
oraz pojęcia „moda”
prowadzi rozmowę telefoniczną
opisując rozwój cywilizacji, posługuje się określeniem „wynalazek”
Święta za pasem i w domu pachnie lasem
Dziecko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
utrzymuje porządek w miejscu pracy i zabawy
interpretuje słownie treść wiersza
opowiada o relacjach łączących najbliższych w swojej rodzinie
mówi wiersz z pamięci
bierze udział w zabawach parateatralnych – wciela się w role
prezentuje swoje umiejętności przed rodzicami
śpiewa w grupie kolędy, pastorałki, piosenki
wykonuje dekoracje świąteczne
wymienia cechy charakterystyczne dla zimy jako pory roku
dodaje i odejmuje na konkretach, w zakresie poznanych liczb
wskazuje zbiór pusty, określając go liczbą 0
posługuje się pojęciami określającymi wysokość
opisuje przedmiot
wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu
•
•
•
•
czyta wyrazy w zakresie poznanych liter
reaguje empatycznie na trudne sytuacje innych dzieci
składa życzenia świąteczne
współorganizuje spotkanie przedwigilijne dla rodziców
•
Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba
Dziecko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
układa opowiadanie twórcze
potrafi wykonać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste doświadczenia
uważnie obserwuje oraz wyciąga wnioski
wie, że nieostrożne obchodzenie się z ogniem grozi pożarem
szereguje barwy od najjaśniejszej do najciemniejszej
bierze udział w zabawach twórczych, konstrukcyjnych
wymienia naturalne i techniczne źródła światła
nazywa części roślin znajdujące się w ziemi
przelicza do 6, wskazuje cyfrę 6
potrafi zdefiniować pojęcie „rok”
zapamiętuje i układa wzór
czyta wyrazy w zakresie poznanych liter
wie, że powietrze znajduje się wszędzie, zna jego właściwości
wymienia właściwości ognia
wie, jakie są sposoby rozniecania ognia
wie, jakie bogactwa kryje w sobie ziemia
określa właściwości wody
podaje przykłady przedmiotów, które pływają i toną w wodzie
wymienia stany skupienia wody
nazywa uczucia ludzi w czasie obchodzenia świąt
zna tradycje związane z obchodzeniem Sylwestra
Download