Konspekt 2

advertisement
Przedświąteczna refleksja nad cudem narodzin Mesjasza.
Widzieć:
Prezentacja do której P. dodaje komentarz:
Podjecie tematu zabiegania przedświątecznego.
Ocenić:
P. pyta o to, co dal słuchaczy jest taką rzeczą, która mocno ich absorbuje przed świętami.
Wywiązuje się pogadanka, po której P. przechodzi do podania ciekawych treści na temat Świat
Bożego narodzenia.
Człowiek nie zwraca uwagi na istotę świąt. Treści są zagłuszane przez reklamy, witryny
sklepowe, ulotki, Mikołaje. Komercjalizacja świat prowadzi do tego, ze skupiamy się na
prezentach na przygotowaniu domu, choinki, wieczerzy. Umyka prawdziwe znaczenie świat
Bożego narodzenia. Zatraca się ducha pracy nad sobą podczas Adwentu, który przygotowuje
wewnętrznie do przyjścia Nowonarodzonego. Obrazem może być analiza przypowieści o Marcie
i Marii.
Strona
1
Trzeba odkryć głębię świat poprzez znalezienie czasu na refleksję. Na pogłębienie zrozumienia
treści świąt.
Uroczystość Bożego Narodzenia należy, obok Wielkanocy, do największych świąt
chrześcijańskich. Dlatego wierni przygotowują się do jego obchodu przez trwający cztery
tygodnie okres Adwentu. Dniem bezpośredniego przygotowania jest wigilia Bożego Narodzenia,
a sama uroczystość obchodzona jest przez kolejne osiem dni, tzn. do 1 I (oktawa Bożego
Narodzenia). W uroczystość Bożego Narodzenia każdy kapłan może celebrować trzy Msze św.
Jest to bardzo stary rzymski zwyczaj, sięgający IV w., powstały stąd, że najpierw w IV w papież
celebrował jedną Mszę św. o godz. 9-tej w bazylice św. Piotra, a następnie od V w. o północy w
podziemnej kaplicy, zbudowanej na wzór groty betlejemskiej w bazylice Matki Bożej Większej (S.
Maria Maggiore), odprawiał drugą Mszę św. (tzw. przy żłóbku). Wreszcie od VI w. papież
celebrował o świcie trzecią Mszę św. w kościele św. Anastazji męczennicy. Zwyczaj trzykrotnego
celebrowania Mszy św. w dzień Bożego Narodzenia tłumaczono od średniowiecza w sposób
alegoryczny. Te trzy Msze św. miały symbolizować potrójne narodzenie Jezusa Chrystusa: 1)
odwieczne rodzenie Syna Bożego przez Ojca; 2) historyczne narodzenie z Maryi Dziewicy w
Betlejem; 3) duchowe (mistyczne) narodzenie w sercach ludzi przez wiarę i miłość. Każda z tych
Mszy św. posiada własny formularz mszalny i czytania biblijne. (Jan Paweł II Orędzia z okazji
Bożego Narodzenia).
P. przedstawia trzy myśli dotyczące Narodzenia Pańskiego i rozwija je. Powiązanie tych myśli z
trzema Mszami świętymi daje wspaniałą sposobność do lepszego przeżycia i ugruntowania ich w
umyśle młodego człowieka.
Działać: Druga część prezentacji. Dyskusja
Prezencję można puścić w całości, jednak rozdzielenie jej na dwie części sprawi, że spotkanie
będzie miało konkretny początek i koniec.
Pytania?
Po I części.

Czy twoje przygotowanie się na Boże narodzenie wygląda podobnie?

Zauważyłeś, że niedziela wraz z przesłaniem Ewangelii przygotowującym do przejścia
Jezusa jest zagłuszana przez huk przygotowań?

Zastanów się mając na względzie prezentacje, co jest taka najbardziej absorbującą Cię
rzeczą i ofiaruj ją Jezusowi w krótkiej modlitwie.
Po II części.

Który z darów Jezusa najbardziej do Ciebie przemawia?

Jak mógłbyś pomóc innym zrozumieć przesłanie z jakim przychodzi do nas Jezus?

Spotkaj się z Jezusem tak przygotowany, byś mógł spojrzeć mu spokojnie w oczy mówiąc,
że nie zmarnowałeś czasu Adwentu.
Autorzy konspektu i prezentacji:
Strona
2
Dk. Adam Banaszek
Dk. Łukasz Kuźma
Download