PROGRAM

advertisement
Sesja Kół Naukowych na WFMiI
9 maja 2017
PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.00 - Otwarcie Sesji
prowadzenie: dr inż. Lech Jamroż
Referat pozakonkursowy
9.15 – 9.30 Orestis - Marcin Remsak, KN Adaptacyjnych technik odkrywania i wizualizacji wiedzy
w danych, Metoda wizualizacji sieci społecznościowych,
opiekun: dr Barbara Borowik
Referaty konkursowe – część I
9.35 – 9.50 Klaudia Kasza, KN Matematyków, Teoria warkoczy i Twierdzenie Aleksandera,
opiekun: dr Maciej Zakarczemny
9.55 – 10.10 Kaja Haraburda, KN Matematyków, Niezmienniki wielomianowe w teorii węzłów,
opiekun: dr Maciej Zakarczemny
Referaty konkursowe – część II
prowadzenie: dr Małgorzata Zajęcka
10.25 – 10.40 Paula Erland, KN Kwark, Symulacja mikroświata - kilka słów o spinie w elastycznym
oddziaływaniu protonów,
opiekun: dr Maciej Trzebiński
10.45 – 11.00 Juliusz Chojenka, KN Kwark, Wytwarzanie nanostruktur tlenku tytanu metodą
anodyzacji,
opiekun: dr Arkadiusz Zarzycki
11.05 – 11.20 Karolina Banasiewicz, Bartosz Kirker, KN Enigma, Inteligentne podlewanie
kwiatów,
opiekun: dr Radosław Kycia
11.25 – 11.40 Marcin Bocheński, Piotr Weszka, KN Enigma, Balonowe misje stratosferyczne,
opiekun: dr Radosław Kycia
Referaty konkursowe – część III
prowadzenie: dr hab. Anna Kumaniecka
11.55 – 12.10 Piotr Tomaszewski, KN Adaptacyjnych technik odkrywania i wizualizacji wiedzy w
danych, Współpraca języka JavaScript z mapami Google,
opiekun: dr Barbara Borowik
12.15 – 12.30 Michał Oleś, KN Adaptacyjnych technik odkrywania i wizualizacji wiedzy w danych,
Kryptograficzna ochrona danych wrażliwych,
opiekun: dr Barbara Borowik
12.35 – 12.50 Przemysław Książek, KN Adaptacyjnych technik odkrywania i wizualizacji wiedzy w
danych, Mobilna stacja pogodowa
opiekun: dr Barbara Borowik
Narada jury w składzie:
prof. dr hab. Orest Artemovych
dr hab. inż. Jan Kucwaj
dr hab. Ryszard Zach, prof. PK
Ogłoszenie wyników i zamknięcie Sesji
Download