Prace badawcze wyróżnione w XLII Olimpiadzie Biologicznej w roku

advertisement
Prace badawcze wyróżnione w XLII Olimpiadzie Biologicznej w roku szkolnym 2012/13
w okręgu rzeszowskim
Lp.
Nazwisko i imię
1.
Uczeń: Chamuła Iwona
Opiekun: mgr Marta Bereś
2.
Uczeń: Drogoń Bartłomiej
Opiekun: mgr Stefania Kot
3.
Uczeń: Głowacki Maciej
Opiekun: mgr Agnieszka Barczyk-Penar
4.
Uczeń: Krok Monika
Opiekun: mgr Agnieszka Podgórska
5.
Uczeń: Zieliński Kamil
Opiekun: mgr Gertruda Sowa
Temat pracy
Nazwa
szkoły
Wpływ temperatury wody na rozwój komara I LO Przemyśl
brzęczącego
Występowanie ważek z rodziny gadziogłówkowatych
IV LO Rzeszów
(Gomphidae) na miejskim odcinku rzeki Wisłok
w Rzeszowie
Rozmieszczenie i inne aspekty ekologii populacji
ZSO Krosno
obrazków alpejskich (Arum alpinum) na wybranym
obszarze dorzecza rzeki Wisłok
Wpływ różnych dawek azotu na masę, długość
II LO Rzeszów
i szerokość
liścia
flagowego
pszenicy
jarej
i intensywność fotosyntezy
Ocena stanu ekologicznego oraz różnorodności LO SP Rzeszów
fitocenotycznej makrolitów rzeki Mrowli
Liczba Liczba
pkt. za
pkt.
pracę KOOB
50
50
50
50
50
50
50
50
47
50
Download