Akademia Rolnicza im - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

advertisement
III Międzynarodowa
Sesja Kół Naukowych
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
Kraków 22 – 23 maja 2014
Program Sesji:
22 maja 2014
8.00 - 9.00
9.00 - 9.10
9.10 - 9.20
rejestracja uczestników Sesji
powitanie Gości i Uczestników
otwarcie Sesji przez JM Rektora
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
9.20 – 9.30 (dane umieszczone w terminie późniejszym)
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „LOCUS”
9.30 – 9.40
Michał Bajor
„Ocena wpływu miasta Krakowa na rozwój pobliskich obszarów wiejskich na
przykładzie gminy Kłaj”
2
Opiekun naukowy: dr inż. Barbara Prus
9.40 – 9.45 dyskusja
Koło Naukowe Geodetów
9.45 – 9.55 Agnieszka Głowacka, Katarzyna Gruca
„Inwentaryzacja graffiti metodami fotogrametrycznymi”
Opiekun naukowy: dr inż.. Bartosz Mitka
Koło Naukowe Inżynierii Produkcji i Energetyki
9.55 – 10.05 Weronika Broda, Mateusz Łątka
„Określenie potencjalnych lokalizacji biogazowi rolniczych w powiecie
miechowskim”
Opiekun naukowy: dr inż. Mateusz Malinowski, dr inż. Jakub Sikora
10.05. – 10.10 dyskusja
Koło Naukowe Ogrodników
10.10 – 10.20 Martyna Drabczyk
„Żywotność pyłku pierwiosnki omączonej (Primula farinosa L.) – gatunku
krytycznie zagrożonego w Polsce”
Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Sitek
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
10.20 – 10.30
Ewa Flis
„Wpływ następczy preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na
jakość pędzonych tulipanów odmiany „Parade”
Opiekun naukowy: dr Barbara Marcinek
10.30 – 10.35 dyskusja
10.35 – 11.00
przerwa (kawa, herbata)
Koło Naukowe Rolników
11.00 – 11.10
Beata Jop, Dominika Jurowicz
„Wpływ olejku jałowcowego na wybrane grzyby fitopatogenne”
Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Gleń
3
Koło Naukowe Biotechnologów „HELISA”
11.10 – 11.20
Magdalena Olszak, Kinga Kęska
„Zróżnicowanie genetyczne odmian borówki wysokiej
corymbosum L.) w oparciu o analizę loci mikrosatelitarnych”
Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Czernicka
11.20 – 11.25 dyskusja
(Vacciunium
Koło naukowe Ekonomistów
11.25- 11.35 Józefina Król
„Doradztwo rolnicze w procesie podejmowania decyzji przez właścicieli
gospodarstw rolnych”
Opiekun naukowy: dr inż. Marta Czekaj
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
11.35 – 11.45
Justyna Pawlik, Michał Kaźmirek
„Wpływ czynników antropogenicznych na stan ekologiczny rzeki Chechło”
Opiekun naukowy: dr Renata Kędzior, dr inż. Artur Szwalec,
dr inż. Paweł Mundała
11.45 – 11.50 dyskusja
Zachodniopomorski Uniwersytet
w Szczecinie
Technologiczny
11.50 – 12.00
Adrian Augustyniak
„Potencjał biotechnologiczny szczepów Streptomyces spp. w biodegradacji
substancji ropopochodnych”
Opiekun naukowy: dr inż. Karol Fijałkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
12.00 – 12.10
Andrzej Antosiewicz
„Występowanie gronkowców koagulazo-dodatnich u gołebi, ocena wrażliwości
na antybiotyki i analiza genetycznego pokrewieństwa szczepów”
Opiekun naukowy: dr n. wet. Dorota Chrobak, dr n. wet. Magdalena
Kizerwetter-Świda
12.10 – 12.15 dyskusja
4
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
12.15 – 12.25
Artur Paluszek
„Ocena stanu uzębienia oraz częstotliwości występowania poszczególnych
wad u koni zimnokrwistych z terenu Polski”
Opiekun naukowy: dr n. wet. Artur Niedźwiedź, lek. wet. Hieronim Borowicz
Koło Naukowe Rybaków
12.25 – 12.35
Adrian Welcz
„Inwentaryzacja gniazd tarłowych troci wędrownej(Salmo trutta) w dorzeczu
rzeki Słupi na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Włodzimierz Popek
Koło Naukowe Biologów
12.35 – 12.45
Natalia Dyrbusz
„Preferencje świerszcza czerwonogłowego (Gryllus assimilis, Fabricius, 1775)
w odniesieniu do rodzaju pokarmu oraz koloru naczynia na karmę”
Opiekun naukowy: dr inż. Marcin Lis
12.45 – 12.50 dyskusja
12.50 – 13.45
14.30 – 24.00
obiad
impreza integracyjna (zwiedzanie Kopalni w Bochni, impreza
towarzyska)
23 maja 2014
9.00 – 9.05
otwarcie II dnia Sesji
Koło Naukowe Zootechników
9.05 – 9.15 Krzysztof Spyra
„Wpływ czasu mieszania oraz stopnia zużycia noży w wozie paszowym na
strukturę niedojadów TMR”
Opiekun naukowy: dr hab. Jarosław Kański
5
Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyj
9.15 – 9.25
ATomkiv
„Informational value of non-invasive diagnostics methods of functional state of
liver in hepatodystrophy in gogs”
Opiekun naukowy: L.Slivinska –doctor of veterinary science
9.25 – 9.30
dyskusja
The Witebsk State Academy of Veterinary Medicine Vitebsk
9.30 – 9.40
Halina Holik
“The use of hypericum perforatum drugs in the treatment of eimeriosis in
broiler chickens”
The Witebsk State Academy of Veterinary Medicine –
Vitebsk
9.40 – 9.50
Nataliya Krasouskaya
“Veterinary and sanitary assessment of goodnees meat of quail”
The Witebsk State Academy of Veterinary Medicine –
Vitebsk
9.50 – 10.00
Natallia Kuzniatsova
“Acute toxicity of the new antimicrobic preparation”
10.00 – 10.10 dyskusja
Koło Naukowe Technologii Żywności
10.10. – 10.20
Katarzyna Pierzak, Małgorzata Żak
„Wpływ witaminy C i aglikonów flawonoidowych na probiotyczny szczep
bakterii fermentacji mlekowej”
Opiekun naukowy: dr Aleksandra Duda-Chodak
6
Koło Naukowe Leśników
10.20. – 10.30
Jakub Goczał
„Wykorzystanie morfometrii geometrycznej do rozróżnienia europejskich
gatunków z rodzaju Monochamus Dej.(Coleoptera:Cerambycidae)”
Opiekun naukowy: dr inż. Robert Rossa
Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR
10.30. – 10.40
Paulina Czyszczoń, Radosław Kalisz
„Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego rejonu góry Kazbek
(Kaukaz Wielki, Gruzja)”
Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Kacprzyk, dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
10.40 – 10.50 dyskusja
10.50 – 11.15
przerwa (kawa, herbata)
11.15 – 12.45
Sesja Posterowa
12.45 – 13.45
13.45 – 14.30
przerwa na obrady Jury
obiad
14.30
ogłoszenie wyników (sesji referatowej i posterowej),
wręczenie nagród i wyróżnień,
podsumowanie i zamknięcie Sesji
Download