Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Źródło:
http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2840,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pr
acownikow-i-p.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 15:29
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów
kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców z KFS.
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców z KFS
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że
od dnia 01.03.2017r. do 06.03.2017r. do godz. 15.00
będą przyjmowane:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i
pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki i Polityki Społecznej
wydatkowania środków KFS w roku 2017:
a) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe,
transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
(wykaz kodów PKD)
b) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;
(Barometr zawodów 2017 powiat piaseczyński
Informacja sygnalna za I półrocze 2016)
c) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Wniosek musi być złożony co najmniej 30dni przed terminem rozpoczęcia
kształcenia ustawicznego.
O środki z KFS może ubiegać się Pracodawca, którego siedziba w powiecie
piaseczyńskim znajduje się co najmniej od 6 miesięcy oraz pracownicy których
wniosek dotyczy wykonują prace na terenie powiatu piaseczyńskiego.
Kształcenia w ramach KFS powinno dotyczyć szkoleń zawodowych
UWAGA:
❍
❍
Wnioski pozostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku;
Wnioski pozostaną bez rozpatrzenia w przypadku:
niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
●
●
❍
❍
❍
niezłożenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego
każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
Wnioski złożone po zakończeniu naboru zostaną rozpatrzone negatywnie;
Wnioski należy składać w sekretariacie (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie,
ul. Szkolna 20) w godzinach: 8.30-15.00
Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12
Załączniki:
1.
2.
3.
Wniosek KFS (Word), (PDF)
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy.
Metryka strony
09.02.2017
03.03.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor:
Liczba wejść: 1793
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Download