2012

advertisement
2014
org
OSR 143.1
Rok
Referent
Symbol komórki organizacyjnej
Lp.
Data
wpływu
Sprawa (krótka treść pisma)
Wniosek ws. informacji odnośnie pracowników urzędu oraz
Rady Gminy
Wniosek ws. organizowania działań o charakterze
szkoleniowym dla pracowników w celu poprawy nomenklatury
1.
15.01.2014
2.
14.03.2014
3.
12.05.2014
Wniosek ws. zakupu materiałów prasowych
4.
26.05.2014
5.
04.06.2014
Wniosek ws. udostępnienia umowy odnośnie dowozu dzieci do
szkoły
Wniosek ws. sprzedaży gruntów gminnych
6.
16.06.2014
7.
01.09.2014
8.
04.08.2014
9.
10.11.2014
Wniosek ws. wykazu przedsiębiorców posiadających koncesję
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwa
Wniosek ws. ilości wysłanych listów oraz kosztów z tym
związanych
Wniosek ws. budowy drogi w msc. Kukawki
Wniosek ws. kwoty wydanej na odśnieżanie dróg gminnych w
2013r.
Download