Temat 1: Charakteryzujemy rdzenne cywilizacje Ameryki

advertisement
Temat 1: Charakteryzujemy rdzenne cywilizacje Ameryki.
Cel w języku ucznia:
Dowiesz się jak rozwijały się cywilizacje Ameryki prekolumbijskiej
Nacobezu
1. Wskazujesz na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków
2. Wymieniasz najważniejsze ośrodki cywilizacyjne rdzennych mieszkańców Ameryki
3. Omawiasz najważniejsze osiągnięcia techniczne cywilizacji prekolumbijskich
Pytanie kluczowe:
Który z ludów Ameryki prekolumbijskiej stworzył według ciebie najbardziej interesującą
kulturę?
Temat 2: Poznajemy przyczyny wielkich odkryć geograficznych
Cel w języku ucznia:
Dowiesz się jakie były przyczyny wielkich odkryć geograficznych.
Nacobezu:
1. Podajesz lata wydarzeń: 1498 r. – odkrycie morskiej drogi do Indii, 1492 r. – dotarcie do
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, 1519–1522 – wyprawa dookoła świata Ferdynanda
Magellana.
2. Przedstawiasz dokonania postaci: Henryka Żeglarza, Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy,
Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana.
3. Poprawnie posługujesz się terminami: astrolabium, karawela, kompas, busola
4. Wskazujesz na mapie szlaki wypraw najważniejszych odkrywców – Krzysztofa Kolumba,
Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana.
5. Wymieniasz co najmniej dwie przyczyny wielkich odkryć geograficznych.
Pytanie kluczowe:
Jak myślisz dlaczego Portugalia Hiszpania były prekursorami epoki Wielkich Odkryć
Geograficznych?
Temat 3: Charakteryzujemy skutki wielkich odkryć
Cel w języku ucznia:
Dowiesz się jak przebiegał podbój Ameryki przez konkwistadorów (zagłada Indian,
zniszczenie dorobku kulturalnego ludów Ameryki)
Nacobezu:
1. Przedstawiasz dokonania postaci: Ferdynanda Corteza, Francisca Pizarra, Montezumy,
Atahualpy
2. Poprawnie posługujesz się terminem konkwistador
3. Wymieniasz skutki odkryć geograficznych dla rdzennych mieszkańców Ameryki
4. Przedstawiasz następstwa odkryć geograficznych dla gospodarki Europy
5. Wskazujesz na mapie szlaki handlowe tworzące tzw. złoty trójkąt
Pytanie kluczowe:
Czy możliwe było pokojowe opanowanie przez Europejczyków kontynentu amerykańskiego?
Temat 4: Poznajemy strukturę gospodarki w epoce kolonialnej.
Cel w języku ucznia:
Poznasz zmiany w gospodarce europejskiej wywołane odkryciami geograficznymi
Nacobezu:
1. Poprawnie posługujesz się terminami: kompania handlowa, praca nakładcza, manufaktura,
kapitalizm
2. Wyjaśniasz, kim byli korsarze
3. Wymieniasz najważniejsze zmiany gospodarcze spowodowane odkryciami
geograficznymi, m.in.: rozwój handlu, zwiększenie produkcji, zmiany w rolnictwie
4. Tłumaczysz, na czym polegała praca nakładcza i omawiasz znaczenie założenia kompanii
handlowych dla rozwoju wymiany towarowej między Europą a Afryką, Azją i Ameryką
Pytanie kluczowe:
Czy gospodarka kolonialna mogła by się rozwijać bez niewolnictwa?
Temat 5: Omawiamy kulturę odrodzenia w Europie.
Cel w języku ucznia:
Dowiesz się jak rozwijała się kultura odrodzenia w Europie.
Nacobezu:
1. Przedstawisz dokonania postaci: Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, Galileusza,
Giordana Bruna, Michała Anioła, Erazma z Rotterdamu, Jana Gutenberga
2. Poprawnie posługujesz się terminami: mecenas, renesans, odrodzenie, humanizm
3. Tłumaczysz znaczenie wynalezienia druku dla rozwoju renesansowej nauki
4. Podajesz przykłady dzieł artystów epoki odrodzenia i wymieniasz cechy
charakterystyczne architektury renesansu
Pytanie kluczowe:
Czy byłbyś w stanie zaryzykować własne życie broniąc stworzonej przez siebie tezy
naukowej?
Temat 6: Poznajemy nowe wyznania w Europie w XVI wieku.
Cel w języku ucznia:
Poznasz sytuację w Kościele europejskim na początku XVI w.( przyczyny reformacji)
Nacobezu:
1. Podajesz lata wydarzeń: 1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji, 1534 r.
– powstanie Kościoła anglikańskiego, 1536 r.– ogłoszenie doktryny przez Jana Kalwina, 1555
r.– podpisanie pokoju w Augsburgu
2. Przedstawiasz dokonania postaci: Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII
3. Poprawnie posługujesz się terminami: symonia, odpust, nepotyzm, reformacja,
luteranizm, protestanci, kalwinizm, arianie
4. Wymieniasz przyczyny i skutki reformacji i prezentujesz główne nurty ruchu
reformacyjnego
Pytanie kluczowe:
Które z działań Kościoła Katolickiego uaktywniły ruch reformacji?
Temat 7: Poznajemy przyczyny i skutki kontrreformacji.
Cel w języku ucznia:
Dowiesz jakie zmiany zaszły w Kościele katolickim w XVI wieku.
Nacobezu:
1. Podajesz rok zwołania soboru trydenckiego– 1545 r.
2. Poprawnie posługujesz się terminami: inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, jezuici,
nuncjusz, kongregacja, sobór trydencki,
3. Porównujesz wnętrze zboru protestanckiego z wystrojem kościoła katolickiego
4. Omawiasz główne zasady działalności zakonu jezuitów
Pytanie kluczowe:
Do czego doprowadziła kontrreformacja w Europie?
Download