Temat: Skutki wielkich odkryć geograficznych. 09.01.2012

advertisement
Temat: Skutki wielkich odkryć geograficznych. 09.01.2012
Wielkie odkrycia geograficzne były jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy i
świata, a ich skutki widoczne są również współcześnie.
1. Do Ameryki zaczęli przybywać poszukiwacze przygód i awanturnicy tzw. konkwistadorzy
(od hiszp. coquista- „zdobycie/ podbój”). Najsłynniejszymi konkwistadorami byli:
a. Ferdynad (Hernan) Cortez , który w 1519 r. wyruszył do Meksyku i dysponując
zaledwie oddziałem ok. 600 żołnierzy podbił państwo Azteków, zdobył ich stolicę
Tenochtitlan oraz uwięził władcę tego państwa Montezumę.
b. Francisco Pizarro, który w 1531 r. wraz ze 180 ludźmi rozpoczął podbój państwa
Inków (obecnie obszary Peru i Chle). Pizarro zamordował głowę państwa Inków
Atahualpę oraz zdobył stolice Cuzco.
2. Obszar Ameryki na mocy traktatu w Tordesillas (1494 r.) podzielono pomiędzy
Hiszpanię i Portugalię. Na zdobytych terenach (nazywamy je koloniami) pojawiło się
osadnictwo europejskie – zakładano miasta, klasztory, uniwersytety oraz wielkie
gospodarstwa. Na plantacjach uprawiano bawełnę, trzcinę cukrową, pszenicę, ryż i
winną latorośl.
3. Do Europy z Ameryki przywożono srebro i złoto oraz nieznane rośliny- kukurydzę,
ziemniaki, fasolę, pomidory, paprykę, tytoń i kakao. Wobec braku odpowiedniej siły
roboczej zaczęto sprowadzać niewolników z Afryki.
4. Przybycie Europejczyków doprowadziło do upadku kultury Azteków i Inków. Indianie
byli dziesiątkowani przez konkwistadorów, ale przede wszystkim ginęli na skutek
przeniesionej z Europy ospy, na którą nie byli odporni.
5. Najważniejsze skutki odkryć geograficznych:
- zmiana wyobrażeń na temat wyglądu świata
- rozwój handlu
- sprowadzenie do Europy dużych ilości kruszców oraz nowych przypraw i roślin
- powstanie kolonii
- zagłada kultury ludów Ameryki prekolumbijskiej
- rozpowszechnienie chrześcijaństwa i kultury europejskiej
Bartolome de Las Casas- dominikanin, który domagał się pokojowej chrystianizacji Indian i
zaprzestania ich prześladowań.
Złoty trójkąt- szlak handlowy pomiędzy Afryka Ameryką I Europą. Trasą tą trafiało do
Europy złoto z amerykańskich kolonii, w których pracowali przywiezieni z Afryki niewolnicy.
Źródło: http://histmag.org/Ekspansja-zaoceaniczna-i-jej-skutki-dla-cywilizacji-amerykanskiej-2830
Hernan Cortez
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cortes.jpg
Francisco Pizarro
źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francisco-Pizarro-um1540.png
Ameryka prekolumbijska
Źródło:
http://pl.wikibooks.org/wiki/Historia_dla_gimnazjum/Ameryka_i_Azja_w_%C5%9Bredniowieczu_i_
staro%C5%BCytno%C5%9Bci
Ameryka w XVI w.
Źródło:
http://www.krynka.g
minalukow.pl/prac%20geogr/odkrycia%20geo/ODKRYCIA%20GEOGRAFICZNE.htm
Download