Prace dodatkowe można wykonać w dowolnej technice (również

advertisement
Prace dodatkowe można wykonać w dowolnej technice (również jako prezentację komputerową).
Ostateczny termin oddania pracy to 10 stycznia 2014 r. Prace będące prezentacją komputerową
przesyłamy na adres [email protected] lub oddajemy zapisane na pendrive.
Praca dodatkowa z przyrody
Klasa 5 i 6
Temat: Jak się zdrowo odżywiać? (P. s. 138 – klasa 5; P. s. 196 – klasa 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Co to jest odżywianie? Dlaczego człowiek musi jeść?
Jakie są zdrowe i niezdrowe produkty żywnościowe?
Dlaczego należy odżywiać się regularnie?
Jakie są podstawowe zasady zdrowego żywienia? (ze względu na ilość i jakość pokarmu)
Opisz możliwe skutki niewłaściwego odżywiania.
Ułóż przykładowy jadłospis dzienny dla ucznia szkoły podstawowej.
Praca dodatkowa z historii
Klasa 6
Temat: Odkrycia i wynalazki XVIII wieku
1. Dlaczego wiek XVIII nazywamy „epoką oświecenia?”
2. Czym była i gdzie się rozpoczęła rewolucja przemysłowa?
3. Wymień najważniejsze odkrycia w:
a) fizyce i astronomii,
b) chemii,
c) przyrodzie,
d) medycynie.
Opisując odkrycia i wynalazki pamiętaj o stosowaniu poznanych zasad pisania notatek
przyrodniczych (nazwa odkrycia; data; osoby, które są za niego odpowiedzialne; znaczenie
wynalazku dla ludzkości).
Pisząc pracę nie kieruj się wyłącznie przykładami podanymi w podręczniku, postaraj się
znaleźć również inne.
Klasa 5
Temat: Pamiątki przeszłości w naszej gminie
Korzystając z materiałów zamieszczonych na poznanych na lekcjach historii stronach
internetowych wykonaj prezentację dotyczącą przeszłości naszej gminy z uwzględnieniem:
a) wykopalisk we wsi Rudka,
b) dworu w miejscowości Sokola Góra,
c)
d)
e)
f)
dawnej cegielni w Kruszynie,
kaplicy we wsi Bogusławów,
dworu w Odrowążu,
historii ufundowania klasztoru paulinów i 3 najważniejszych zabytków (drewniana Pieta,
kamienne nadproże, mensa ołtarza) oraz dębu, będącego zabytkiem przyrody,
g) drewnianej figury św. Jana Nepomucena (rynek w Wielgomłynach).
Download