NaCoBeZu – informatyka Windows

advertisement
NaCoBeZu – informatyka Windows
Klasa 1
Temat: Metoda wstępująca w programowaniu w Scratch (dwie lekcje)
Cele:
-potrafisz wykonywać złożone rysunki metodą wstępująca
Nacobezu:
-czy potrafisz programować w Scratch stosując metodę wstępującą
Temat: Zakręt za zakrętem, czyli rekurencja w Scratch (dwie lekcje)
Cele:
-będziesz wiedział na czym polega rekurencja w Scratch
-będziesz potrafił ułożyć skrypt w Scratch z zastosowaniem rekurencji
Nacobezu:
-potrafisz ułożyć skrypt z zastosowaniem rekurencji
Temat: Liczby pierwsze
Cele:
-wiesz, co to jest funkcja modulo
-wiesz, jak użyć pętli powtarzaj...aż
-potrafisz ułożyć proste bloki sprawdzające, czy liczba jest liczbą pierwszą czy jest liczbą parzystą
Nacobezu:
-potrafisz ułożyć procedury sprawdzające czy wylosowana liczba jest liczbą parzystą
-potrafisz ułożyć procedury sprawdzające czy liczba jest liczbą pierwszą
Temat: Minimum, maksimum, czyli listy w scratch
Cele:
-przypomnisz sobie, jak się definiuje bloki w Scratch
-poznasz, jak się definiuje zmienne w scratch
-poznasz jak się definiuje zmienne w scratch
-poznasz, jak można zastosować zmienne i listy w Scratch
Nacobezu:
-czy potrafisz ułożyć proste skrypty wykorzystujące zmienne i listy w Scratch
Klasa 2
Temat: Średnio na głowę – zbierania, analiza i przetwarzanie danych w arkuszu (dwie godziny)
Cele:
-potrafisz sortować dane w arkuszu kalkulacyjnym
-potrafisz użyć funkcji statystycznych Średnia, Min, Max, Mediana
-potrafisz dokonać analizy arkusz stosując funkcję Licz.jeżeli
Nacobezu:
-wiesz, jak posortować dane w arkuszu
-potrafisz dokonać analizy arkusza stosując funkcje statystyczne zapisane w celach lekcji
Temat: Z tabeli wykres – tworzenie tabeli i wykresów funkcji w arkuszu (dwie godziny)
Cele:
-potrafisz tworzyć wykresy funkcji na podstawie danych
-potrafisz wykorzystać różnego rodzaju wykresy do prezentacji danych w zależności od rodzaju
-wiesz jak działa funkcja MODUŁ.LICZBY
Nacobezu:
-potrafisz tworzyć różnego rodzaju wykresy na podstawie danych w celu ich właściwego zaprezentowania
-potrafisz nanosić na wykres dodatkowe dane
Temat: Liczby, potęgi, ciągi – praca z seriami danych (dwie lekcje)
Cele:
-potrafisz wypełniać arkusz seriami danych
-potrafisz stosować wzory mające na celu policzenie ciągu liczb
-potrafisz używać funkcji silnia do tworzenia ciągu liczb
Nacobezu:
-wypełniasz arkusz serią danych
-potrafisz obliczać ciągi liczb
-potrafisz stosować funkcję silnia w arkuszu kalkulacyjnym
-potrafisz porównywać ciągi liczb
Temat: Jak to z Gaussem było – przypomnienie wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym
Cele:
-przypomnisz sobie wiadomości dotyczące arkusza kalkulacyjnego
-poznasz mechanizm adresowania względnego i bezwzględnego
-poznasz mechanizm kopiowania wyników obliczeń
-poznasz mechanizm tworzenia serii danych
-poznasz umiejętność zmiany wyglądu arkusza
-poznasz możliwość wykorzystywania funkcji w arkuszu
Nacobezu:
-potrafisz wykonać kopiowanie i wstawianie obliczeń wykorzystując mechanizm adresowania względnego i
bezwzględnego
-potrafisz wstawiać serie danych
-potrafisz użyć funkcji w arkuszu
Download