Bernard Gutkowski klasa III b

advertisement
Klonowanie
Co to jest klonowanie?
Na czym polega?
Jakie były początki tej dziedziny nauki?
W czasie tej prezentacji znajdziecie
odpowiedź na te pytania.
W biologii mianem klonu
określa się…
…organizmy mające
identyczny lub prawie
identyczny materiał
genetyczny. Klonami są
więc organizmy powstałe
w procesie rozmnażania
wegetatywnego, takie jak
kolonie bakterii,
jednokomórkowców,
odrośla i rozmnóżki
roślin etc.
Natomiast słowo
klonowanie ma aż trzy
znaczenia!!!
Pierwsze:
Klonowanie to proces tworzenia
organizmów mających taką samą
informację genetyczną jak dawca.
Szczególnym przypadkiem klonowania
jest twinning, czyli powstawanie lub
otrzymywanie bliźniąt
monozygotycznych, gdzie nie można
wyróżnić dawcy.
Drugie:
Klonowanie organizmów oznacza
procedurę otrzymywania organizmów o
takiej samej informacji genetycznej, z
reguły poprzez procedurę transferu
jądra z komórki somatycznej do
komórki jajowej pozbawionej uprzednio
jądra. W przypadku klonowania roślin
stosuje się procedurę odróżnicowania
komórek dawcy do komórek
merystematycznych.
Trzecie:
Klonowanie genów - w genetyce i biologii
molekularnej proces wyosobniania genu.
Polega na łączeniu fragmentów materiału
genetycznego z wektorem molekularnym i
ich namnażaniu w innym organizmie.
Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii
tego samego genu. Termin klonowanie
genów odnosi się też do identyfikacji
genów poprzez wykorzystanie procedury
klonowania genów. Jeśli pojedynczy
fragment genomu jest przenoszony z
jednego wektora do drugiego, taki proces
określa się mianem subklonowania.
Wiemy już co to jest
klonowanie, ale wciąż
nie wiemy na czym
polega ten proces!!!
Opanowano obecnie metody klonowania
wielu gatunków roślin i zwierząt.
Zazwyczaj stosuje się
technikę polegającą na
przeniesieniu jądra komórki
somatycznej pobranej z
klonowanego osobnika, do
komórki jajowej pozbawionej
jądra. Proces ten tworzy
funkcjonalną zygotę. Zygota
ta może, jeśli się jej na to
pozwoli, rozwinąć w żywego
osobnika. Dawca komórki
jajowej z reguły pochodzi z
tego samego gatunku.
Transfer jądra do komórki
jajowej innego gatunku
rzadko jest skuteczny.
Jednak…
…klony otrzymane w
procesie transferu
jądrowego nie są w 100%
genetycznie identyczne z
dawcami. W trakcie tego
procesu wymienia się
bowiem tylko materiał
genetyczny zawarty w
jądrze komórkowym
pozostawiając RNA
mitochondrialne biorcy.
Mitochondrialne RNA ma
jednak minimalny wkład
w dziedziczenie cech
genetycznych.
Oto kalendarium klonowania, czyli
co i kiedy zostało sklonowane:
żaba (1958, 1962) John B. Gurdon odniósł sukces. Przez
wiele lat jednak jego wynik był kwestionowany, zwłaszcza
w świetle nieudanych prób klonowania ssaków. Gurdon
wielokrotnie udoskonalał eksperyment, by odpowiedzieć
na kolejne zarzuty.
► karp: (1963) informacja kontrowersyjna
► owca: (1996) pierwszy sklonowany ssak: Owca Dolly
► mysz: (1998) Wakayama i Yanagimachi. W 2002 roku
Hochedlinger i Jaenisch sklonowali myszy z limfocytów T
i pokazali, że otrzymane osobniki mają rearanżacje genu
receptora limfocytu T właściwą dla wyjściowej populacji
limfocytów. Powszechnie uważa się to za najsilniejszy
dowód, że klonowanie jest możliwe z komórek
zróżnicowanych.
►
małpa: Rezus (samica, styczeń 2000)
► świnia: (5 prosiaków z jednej świni, Szkocja - 2000)
► bawół: (samiec, styczeń 2001)
► krowa: Alpha and Beta (samica, 2001)
► kot: CopyCat "CC" (samica, jesień 2001)
► królik: (marzec-kwiecień, 2003) we Francji i Korei
Południowej.
► muł: Idaho Gem (samiec, maj 2003) i Utah Pioneer
(samiec, lipiec 2003)
► jeleń: Dewey (2003)
► koń: Prometea (samica, 2003)
► szczur: Ralph (samiec, 2003)
► muszki owocowe: (2004)
► Człowiek: (2004) grupa Shin Yong Moona, ogłosiła
otrzymanie pluripotentnych komórek macierzystych. Wynik
ten okazał się oszustwem.
► pies: Snuppy (kwiecień 2005)
►
Postęp ciągle idzie do przodu, więc być może,
już wkrótce będzie można klonować ludzi.
Tylko czy ludzie zgodzą się na taką
operację?
Według mnie
klonowanie ludzi
powinno być
zabronione. Jest to
nieetyczne nie tylko z
punktu widzenia
kościoła. Każdy z nas
jest jedyny w swoim
rodzaju, jest jeden na
ziemi. Ja osobiście
głupio bym się czuł
gadając do kogoś,
identycznego jak ja,
czy choćby podobnego
do mnie wyglądem.
opracował:
Download