ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie częściowe nr 1 – Dostawa czterokanałowego miernik drgań i
hałasu.
1. Czterokanałowy miernik drgań i dźwięku klasy 1 SVAN 958 firmy Svantek lub równoważny
obejmuje: czterokanałowy miernik poziomu drgań, 32 MB pamięci, filtry korekcyjne do pomiaru
wibracji i hałasu, SC16-kabel USB, akumulatory, zasilacz sieciowy-ładowarka, instrukcję obsługi,
program do obróbki i analizy danych pomiarowych.
2. SV958_4 lub równoważny. Funkcja analizy FFT (czterokanałowa analiza FFT – 1600
linii w czasie rzeczywistym, analiza w pasmach 1/1 i 1/3 oktawy w czasie rzeczywistym).
3. SV 39A/L lub równoważny. Przetwornik do drgań ogólnych, trójosiowy w poduszce
gumowej.
4. SV 50 lub równoważny. Zestaw do drgań miejscowych z trójosiowym przetw. 3023M2
lub równoważny.
5. SA 47 lub równoważne. Torba na wyposażenie do SVAN 95X lub równoważne.
Pomiar obrotów z obrotomierzem laserowym
DODATKOWO
Świadectwo wzorcowania miernika drgań z 2 przetwornikami trójosiowymi
Gwarancja - 24 miesiące
Zadanie częściowe nr 2 - Dostawa zestawu edukacyjnego do ćwiczeń z
zakresu energoelektroniki.
1. Zasilacz impulsowy typu fly-back powinien posiadać:
(1) Punkty pomiarowe:
a. Sygnał wyjściowy sterującego układu scalonego
b. Sygnał prądowego sprzężenia zwrotnego
c. Sygnał napięciowego sprzężenia zwrotnego
d. Wyjcie elementu przełączającego moc
(2) Częstotliwość przełączania > 40kHz
(3) Sterowanie konwertera: konwerter z izolowanym sprzężeniem zwrotnym
(4) Napięcie wejściowe: 95 ~ 250V AC
(5) Wyjście: 45W, sprawność do 80%
(6) Napicie tętnień na wyjściu: <5%
(7) Stabilność napięcia wyjściowego: <5%
Strona 1 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
(8) Napięcie wyjściowe: 12V ~ 15V DC
(9) Prąd znamionowy: maks. 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
(10) Element przełączający mocy: tranzystor MOSFET
2. Przetwornica podwyższająca napięcie (boost)
(1) Punkty pomiarowe:
a. Sygnał wyjściowy sterującego układu scalonego
b. Sygnał prądowego sprzężenia zwrotnego
c. Sygnał napięciowego sprzężenia zwrotnego
d. Wyjcie elementu przełączającego moc
(2) Częstotliwość przełączania > 40kHz
(3) Sterowanie konwertera: konwerter z izolowanym sprzężeniem zwrotnym
(4) Napięcie wejściowe: 10 ~ 16V DC
(5) Wyjście: 60W, sprawność do 85%
(6) Napicie tętnień na wyjściu: <5%
(7) Stabilność napięcia wyjściowego: <5%
(8) Napięcie wyjściowe: 18V ~ 30V DC (regulowane)
(9) Prąd znamionowy: maks. 2A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
(10) Element przełączający mocy: tranzystor MOSFET
3. Przetwornica obniżająca napięcie (buck)
(1) Punkty pomiarowe:
a. Sygnał wyjściowy sterującego układu scalonego
b. Sygnał prądowego sprzężenia zwrotnego
c. Sygnał napięciowego sprzężenia zwrotnego
d. Wyjcie elementu przełączającego moc
(2) Częstotliwość przełączania > 40kHz
(3) Sterowanie konwertera: konwerter z izolowanym sprzężeniem zwrotnym
(4) Napięcie wejściowe: 17 ~ 30V DC
Strona 2 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
(5) Wyjcie: 45W, sprawność do 85%
(6) Napicie tętnień na wyjściu: <5%
(7) Stabilność napięcia wyjściowego: <5%
(8) Napięcie wyjściowe: 10V ~ 15V DC (regulowane)
(9) Prąd znamionowy: maks. 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
(10) Element przełączający mocy: tranzystor MOSFET
4. Przetwornica obniżająca napięcie (Buck-boost)
(1) Punkty pomiarowe:
a. Sygnał wyjściowy sterującego układu scalonego
b. Sygnał prądowego sprzężenia zwrotnego
c. Sygnał napięciowego sprzężenia zwrotnego
d. Wyjcie elementu przełączającego moc
(2) Częstotliwość przełączania > 40kHz
(3) Sterowanie konwertera: konwerter z izolowanym sprzężeniem zwrotnym
(4) Napięcie wejściowe: 16 ~ 26V DC
(5) Wyjcie: 60W, sprawność do 85%
(6) Napicie tętnień na wyjściu: <5%
(7) Stabilność napięcia wyjściowego: <5%
(8) Napięcie wyjściowe: 25V ~ 30V DC (regulowane)
(9) Prąd znamionowy: maks. 2A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
(10) Element przełączający mocy: tranzystor MOSFET
5. Elektroniczny statecznik lamp fluoroscencyjnych
(1) Częstotliwość przełączania 10kHz
(2) Napięcie wejściowe: 70 ~ 130V AC
(3) Typ Lampy: rurowa 35 cm,10W
(4) Tryb sterowania: półmostkowy multiwibrator samowzbudny
(5) Prąd wyjściowy: maks. 3A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw przeciążeniowe
Strona 3 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
(6) Element przełączający mocy: tranzystor BJT
6. Rama montażowa
Wygodne zestawienie i prezentacja obwodów eksperymentalnych z modułów o wysokości
297mm(A4)
Łatwość mocowania w pozycji pionowej i poziomej
Elementy boczne wykonane z prostokątnych profili stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
o wymiarach 60x30x2mm,elementy poziome składające się z profili z anodyzowanego aluminium.
Wymiary ramy szerokość x wysokość x głębokość (1800x1060x50)mm
Zadanie częściowe nr 3 – Dostawa Modułu pomiarowego USB.
NI USB-6216 (screw terminal) - numer katalogowy 780108-01 lub równoważny tj.
Moduł pomiarowy zasilany i sterowany przez port USB, z izolacją galwaniczną, z 16
wejściami niesymetrycznymi analogowymi / 8 różnicowymi (16bit, 400 ksps, zakresu od +/0.2V do +/-10V, bufor 4095 pomiarów) z 32 binarnymi portami (wejście/wyjście), z dwoma
wyjściami
analogowymi,
z
transmisją
strumieniową
przez
port
USB.
Sterowniki do Visual Studio .NET, Visual Basic, LabView. Oprogramowanie do akwizycji
danych.
Zadanie częściowe nr 4 – Dostawa wagi elektronicznej.
Obciążenie maksymalne
20kg
Dokładność odczytu
0,1g
Zakres tary
-20kg
Powtarzalność
0,2g
Liniowość
±0,2g
Czas stabilizacji
3 sekundy
Wymiar szalki min.
195×195mm
Temperatura pracy
+15° - +30° C
Zasilanie
230V AC 50Hz / 11V AC oraz
akumulatorowe
Strona 4 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Średni czas pracy na akumulatorach
Wyświetlacz
Masa netto/brutto maks.
45 godzin
LCD (z podświetleniem)
2,8/3,8 kg
Zadanie częściowe nr 5 – Dostawa wstrząsarki laboratoryjnej.
Charakterystyka techniczna wstrząsarki do sit o średnicy o 300 mm :
Średnica robocza sita 293 mm
Wysokość robocza sita dla piasków 25 mm
Wysokość robocza sita dla kruszyw 50 mm
Masa próbki dla piasków ~500 g
Masa próbki dla kruszyw max ~5-8 kg
Drgania pionowo-skrętne - amplituda regulowana 0-2,5 mm
Częstotliwość drgań stała 50 Hz
Czas przesiewania nastawny - 10 programów 0-99 min, 59 sek.
Zasilanie 220 V
Pobór mocy 150 VA
Masa z kompletem sit 40 kg
Zestaw sit:
1. Sito laboratoryjne fi 300 mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 0,063 mm
2. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 0,125 mm
3. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 0,250 mm
4. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 0,500 mm
5. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 1,00 mm
6. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 2,00 mm
7. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 4,00 mm
8. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 8,00 mm
9. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 16,00 mm
10. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 31,50 mm
11. Sito laboratoryjne fi 300mm, wysokość 50 mm, stop AK, oczko 63 mm
12. Pokrywa do przesiewu na sucho fi 300 / LPzE-3/Ps /
13. Zbiornik do przesiewu na sucho fi 300 / LPzE-3Zs/
Zadanie częściowe nr 6 - Dostawa elementów pomiarowego systemu
przetwarzania i analizy obrazu kompatybilnego z "MultiScanBase".
Elementy pomiarowego systemu przetwarzania i analizy obrazu kompatybilnego z
"MultiScanBase":
1. Software System
Lista funkcji i procedur oferowanych przez narzędzia Software System:
Operacje pozyskiwania obrazów
 wyświetlaj "żywy" obraz
Strona 5 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ


















"zamroź" wyświetlany obraz
pobierz obraz z kamery (mikroskopu)
pobierz obraz ze skanera
pobierz obraz z innego urządzenia
pobierz i uśrednij N obrazów z kamery z automatyczną normalizacją kontrastu
pobierz i zapisz na dysku N obrazów z kamery z wybraną częstotliwością
wyświetlaj obrazy zapisane na dysku z wybraną częstotliwością
pobierz 3 obrazy z kamery monochromatycznej przez filtry optyczne RGB i syntetyzuj
obraz kolorowy
pobierz obrazy j.w. uśredniając 3 X N obrazów z kamery
pobierz 2, 4 lub 6 obrazów z kamery i syntetyzuj obraz 2,4 lub 6 razy większy
odczytaj obraz z dysku
zapisz obraz na dysk
usuń obraz z dysku
wytnij podobraz
kopiuj obraz do schowka systemowego
wklej obraz ze schowka systemowego
drukuj obraz (wywołuje podprogram drukujący)
odłóż obraz do porównania i ponownego wykorzystania
Operacje matematyczne i logiczne na obrazach
 dodaj dwa obrazy
 różnica dwóch obrazów
 minimum z dwóch obrazów
 maksimum z dwóch obrazów
 wartość bezwzględna z różnicy dwóch obrazów
 XOR z dwóch obrazów
 liniowa kombinacja dwóch obrazów
Operacje filtrowania obrazów pokaż luminancję obrazu
 pokaż składową czerwoną obrazu
 pokaż składową zieloną obrazu
 pokaż składową żółtą obrazu
 pokaż składową niebieską obrazu
 pokaż składową purpurową obrazu
 pokaż składową zielono-niebieską (pawi) obrazu
 pokaż rozkład nasycenia kolorem obrazu
 pokaż obiekty o kolorze podobnym do wskazanego wzorca RGB (zdefiniuj
podobieństwo)
 pokaż obiekty o kolorze podobnym do wskazanego wzorca YHS (zdefiniuj
podobieństwo)
 anuluj ostatnią filtrację wybranego obrazu
 cofnij wszystkie filtracje wybranego obrazu
 syntetyzuj obraz kolorowy z jego dowolnych składowych
 przesuwaj na płaszczyźnie wybraną składową koloru względem pozostałych
 koryguj jasność i udział względny wybranej składowej koloru w obrazie
 dopełnienie obrazu (negatyw)
 wyrównaj histogramy obrazu
Strona 6 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ


























o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
normalizuj kontrast obrazu
ustaw kontrast obrazu
nakładaj definiowane tablice LUT na obraz
modyfikuj obraz współczynnikiem gamma
wyrównaj kontrast obrazu
binaryzuj według poziomu
binaryzuj z histerezą
binaryzuj według rozmiaru obiektów
binaryzuj z zalewaniem otworów w obiektach
pokaż tło obrazu
pokaż średnią jasność tła obrazu
uśrednij jasność tła obrazu
uśrednij jasność i kolor tła obrazu
wyrównaj jasność tła obrazu
wyrównaj jasność i kolor tła obrazu
mediana wieloodcieniowa obrazu
erozja wieloodcieniowa obrazu
dylatacja wieloodcieniowa obrazu
otwarcie wieloodcieniowe obrazu
zamknięcie wieloodcieniowe obrazu
filtry gradientowe w macierzy do 7x7 punktów (dostępne narzędzia do definiowania
własnych filtrów)
filtry dolno przepustowe zmniejszające gradienty na obrazie (ok. 9 zdefiniowanych
filtrów)
filtry górno przepustowe zwiększające gradienty na obrazie (ok. 42 zdefiniowane
filtry)
filtry specjalne przetwarzające gradienty na obrazie (ok. 30 zdefiniowanych filtrów)
filtry morfologiczne z definiowanym elementem strukturalnym (możliwość tworzenia
własnych filtrów)
aktualna paleta filtrów morfologicznych obejmuje 52 zdefiniowane filtry, wśród nich:
erozja binarna obrazu
dylatacja binarna obrazu
otwarcie binarne obrazu
zamknięcie binarne obrazu
szkeletyzacja
obcinanie gałęzi szkieletu
ścienianie
pogrubianie
detekcja granic
detekcja punktów charakterystycznych, np. środków ciężkości, punktów izolowanych,
centroid szkieletowy
szkielet stref wpływu
zamknięcie otworów
Operacje pomiarowe
 pomiar długości (odcinek)
 pomiar kąta nachylenia odcinka
 wykres jasności Y,R,G,B wzdłuż odcinka (profil)
Strona 7 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ










































histogram jasności po odcinku
wykres jasności Y,R,G,B wzdłuż definiowanego otoczenia odcinka (profil)
histogram jasności po definiowanym otoczeniu odcinka
automatyczne dopasowanie otoczenia odcinka do przecinanego obiektu
pomiar długości krawędzi (krzywa)
pomiar cięciwy krzywej
wykres jasności Y,R,G,B wzdłuż odcinka (profil)
histogram jasności po krzywej
pomiary automatycznie zaznaczanej powierzchni
pomiary automatycznie obrysowanej powierzchni
pomiary manualnie obrysowanej powierzchni
pomiar obwodu obrysowanej powierzchni
pomiar średniej jasności obrysowanej powierzchni
pomiar współrzędnych środka ciężkości obrysowanej powierzchni
pomiar długości obrysowanej powierzchni
pomiar szerokości obrysowanej powierzchni
pomiar kąta nachylenia długości obrysowanej powierzchni
pomiar średnicy sitowej obrysowanej powierzchni
pomiar średnic Fereta obrysowanej powierzchni
pomiar powierzchni zajmowanej przez obiekty wewnątrz wektorowego obrysu
pomiar procentowego udziału obiektów w obrysowanej powierzchni (dyskryminacja
jasnością
lub kolor)
pomiary siatki stereologicznej wewnątrz obrysowanej powierzchni
pomiary 14 parametrów planimetrycznych obiektów wewnątrz obrysowanej
powierzchni
macierzowe przedstawienie jasności wewnątrz obrysowanej powierzchni
macierzowe przedstawienie rozkładu obiektów wewnątrz obrysowanej powierzchni
histogram jasności wewnątrz obrysowanej powierzchni
pomiar kąta wyznaczonego trzema punktami
pomiary na obrazie według wektorowych krzywych generowanych przez programy
zewnętrzne
pomiar jasności wskazanego punktu Y, R, G, B
współrzędne kartezjańskie, biegunowe i jasność wskazanego punktu
podział obrazu siatką na definiowane prostokąty i pomiar 11 parametrów obrazu w
każdym
oczku siatki
manualne liczenie (zaznaczanie) obiektów na obrazie
automatyczne wyszukiwanie obiektów według wielkości, jasności, koloru i
współczynnika
kształtu
pomiar 14 parametrów planimetrycznych każdego z wyszukanych obiektów
pomiar powierzchni ograniczonej dolnym i górnym progiem jasności
pomiar procentowego udziału powierzchni ograniczonej dolnym i górnym progiem
jasności w obrazie
skalowanie pomiarów na podstawie dowolnego wzorca odległości np. linijki
mikroskopowej
zapamiętywanie skalowań w celu ich ponownego wykorzystania
Strona 8 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Operacje ustawiania opcji programu
 włączanie siatki steorologicznej i ustawianie jej położenia, wielkości, ilości i kształtu
oczek
 włączanie wyświetlania osi współrzędnych kartezjańskich i ustawienie ich położenia
 wybór koloru i sposobu wyświetlania linii i krzywych wektorowych rysowanych w
trakcie
 pomiaru
 wybór wielkości kursora i włączanie wyświetlania współrzędnych jego położenia
 nakładanie definiowanych palet pseudokolorowych na obraz monochromatyczny (LUT
color)
 zmień współczynnik powiększania obrazu zoom
 dopasuj wielkość wyświetlanego obrazu do wielkości ekranu monitora
 nie przetwarzaj obrazu kolorowego (3-krotne przyspieszenie działania filtrów)
 informacje o obrazie
Operacje wywoływania programów usługowych
Definiowalna lista programów współpracujących z systemem MultiScan przetwarzających
obrazy lub
dane liczbowe zawierające wyniki pomiarów (ok. 30 zdefiniowanych programów).
Przykładowe operacje
 wstaw fragment obrazu do innego obrazu
 retuszuj obraz
 odbicie lustrzane obrazu X Y
 obrót w lewo
 obrót w prawo
 wstaw tekst w obraz
 zmień wielkość obrazu
Operacje makropoleceń
Makropolecenia to tworzone przez użytkownika skrypty zawierające algorytmy powtarzanych
przetwarzań obrazów, program zawiera kilkadziesiąt przykładów.
2. Kamera mikroskopowa EyeLE USB 2.0 cameras - SUXGA (3,3 Megapixels) lub
równoważna
Kolorowa o dużej rozdzielczości CCD 1/2" 2048x1536 pixeli.
Łącznik z mikroskopem NEOPHOT 2 do kamery wideo.
3. Komputer PC wraz z oprogramowaniem
A. Procesor
Parametry:
 proces technologiczny: 0.045
 częstotliwość taktowania procesora: 2 660 MHz
 częstotliwość taktowania magistrali: 1 066 MHz
 mnożnik: 10 x
 pojemność pamięci cache L2: 3 072 kb
 dołączony wentylator
 rozszerzenia instrukcji: MMX, SSE, EM64T, SSE3, SSE2
 pobór mocy max. 65W
Strona 9 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 wydajność wg Passmark nie mniejsza niż 1793 pkt.
Ilość: 1
B. Płyta główna:
Parametry:
 maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1
 magistrala FSB:
- 800 MHz
- 1333 MHz
- 1066 MHz
 typ obsługiwanej pamięci :
- DDR2-667 (PC2-5300)
- DDR2-800 (PC2-6400)
 dwukanałowa obsługa pamięci
 ilość gniazd pamięci : 2 szt.
 maks. pojemność pamięci : 8192.00 MB
 złącza PCI-E (liczba slotów):
- PCI-Express x1 (1)
- PCI-Express x16 (1)
 ilość złączy PCI : 2 szt.
 standard kontrolera (liczba kanałów) :
- Serial ATA II (4)
- ATA/100 (1)
 zintegrowana karta sieciowa
 zintegrowana karta dźwiękowa
 zintegrowana karta graficzna
 kontrolery : USB 2.0
 porty zewnętrzne :
Audio
- 8x USB
- 2x PS/2
- 1x VGA
- 1x RJ45
- 1x LPT
- 1x DVI-D
 wtyczka zasilania : 24 pin
 standard płyty : micro-ATX
Ilość: 1
C. Zasilacz
Parametry:
 moc: 400 W
 standard: ATX 12V 2.3
 wtyczka zasilania [pin]: 2x SATA, 20, 24
 złącze dla płyt pod P4
 funkcja PFC
 typ PFC: aktywny
Strona 10 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 filtry:
- przeciwprzeciążeniowy
- zabezpieczenie termiczne
- przeciwprzepięciowy
- przeciwzwarciowy
 ilość wentylatorów chłodzących: 1
 średnica wentylatorów: 120 mm
 natężenie przy napięciu +3.3V: 24 A
 natężenie przy napięciu +5V: 15 A
 natężenie przy napięciu +12V1: 17 A
 natężenie przy napięciu +12V2: 14 A
 natężenie przy napięciu -12V: 0,3 A
 natężenie przy napięciu +5VSB: 3 A
 1 x złącze 4-pin floppy
 5x złącze Molex
Ilość: 1
D. Obudowa
Parametry:
 typ obudowy: Midi Tower
 standard: micro-ATX, ATX
 ilość kieszeni 5.25: 4 szt.
 ilość kieszeni 3.5 zewn.: 2 szt.
 ilość kieszeni 3.5 wewn.: 4 szt.
 elementy kontrolne na przednim panelu:
- Power LED i HDD LED
- Power
- Rset
 złącza na przednim panelu: 2x USB
 dostępne opcje: 1 wentylator 80/92mm
 wyposażona w Air Duct pod procesory Prescott
 spełnia dyrektywy Intela dotyczące Thermally Advanced Chassis
 1.1
 dodatkowe chłodzenie karty graficznej
 CD- COVER
Ilość: 1
E. Pamięć
Parametry:
 rodzaj pamięci: DDR2 DIMM
 standard: DDR2-800 (PC2-6400)
 pojemność pamięci: 2 048 MB (pakowane po 2 sztuki razem 4GB)
 ilość kontaktów [pin]: 240 szt.
 częstotliwość pracy: 800 MHz
Strona 11 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ






przepustowość: 6 400 MB/s
opóźnienie - cycle latency: 5
timingi: 5-12-5-5
napięcie: 1,8 V
technologia produkcji: FBGA
dodatkowe informacje: styki pokryte złotem
Ilość: 1
F. Dysk
Parametry:
 format szerokości: 3.5 cala
 typ: magnetyczny
 pojemność: 500 GB
 interfejs: Serial ATA
 wersja interfejsu: Serial ATA/300
 ilość talerzy: 3 szt.
 prędkość obrotowa: 7200 obr./min.
 pamięć cache: 16384.00 kb
 maks. transfer wewnętrzny: 748 Mbps
 maks. transfer zewnętrzny: 300 MB/s
 średni czas dostępu: 8.90 ms
 wytrzymałość w czasie pracy: 65 G
 wytrzymałość w czasie spoczynku: 250 G
 niezawodność MTBF: 1000000 godz.
 minimalna głośność: 28 dB
 technologia NCQ
 technologia S.M.A.R.T.
Ilość: 1
G. Monitor
Parametry:
 przekątna: 24 cali
 technologia wykonania: TN
 rozdzielczość nominalna: 1920 x 1200 piksele
 kontrast: 1000:1
 kontrast DC 20000:1
 jasność: 300 cd/m2
 czas reakcji plamki: 5 ms
 kąt widzenia pion: 160 °
 kąt widzenia poziom: 170 °
 ilość wyświetlanych kolorów: 16.70 mln
 analogowe złącze D-Sub 15-pin
 cyfrowe złącze DVI
Strona 12 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 zgodność z technologią HDCP
 spełniane normy jakościowe : TCO 2003
 dodatkowe informacje : VESA 100mm, regulacja rozmiaru obrazu
Ilość: 1
H. Nagrywarka
Parametry:
 typ napędu: DVD-Multi
 zapis DVD+/-R: 22 x
 zapis DVD+/-RW: 8 x
 8x DVD+RW; 6x DVD-RW
 zapis DVD+/-R DL: 16 x
 16x DVD+R DL; 12x DVD-R DL
 zapis DVD+/-RW DL : 12 x
 DVD-RAM
 zapis CD-R : 48 x
 zapis CD-RW : 32 x
 czas dostępu dla CD : 120 ms
 czas dostępu dla DVD : 140 ms
 pojemnośc pamięci podręcznej : 2048 kb
 interfejs : Serial ATA
Ilość: 1
I. Klawiatura:
Parametry:
 typ klawiatury: tradycyjna
 ergonomiczny kształt
 klawisze multimedialne
 interfejs: PS/2
 odporna na zalanie
Ilość: 1
J. Mysz
Parametry:
 typ myszy: optyczna
 komunikacja z myszą: przewodowa
 rozdzielczość pracy: 1 000 dpi
 profil myszki: dla praworęcznych
 ergonomiczny kształt
 liczba przycisków: 3 szt.
 rolka przewijania: 1 szt.
 interfejs: USB, PS/2
Strona 13 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Ilość: 1
K. System operacyjny
Microsoft Windows XP Professional PL SP3 MOLP lub równoważny
Ilość: 1
L. Oprogramowanie biurowe
Microsoft Office 2007 Proffesional PL MOLP lub równoważny
Ilość: 1
4. Instalacja, instruktaż w siedzibie użytkownika
5. Gwarancja min 12 miesięcy od dnia uruchomienia.
Zadanie częściowe nr 7 - Dostawa miniaturowej sondy aerodynamicznej
100400 (SpaceAge Control) lub równoważnej.
Dane techniczne:
Sonda aerodynamiczna dostarczająca:
- ciśnienie statyczne,
- ciśnienie całkowite,
- informacje o kącie natarcia i o kącie ślizgu mierzone metodą skrzydełkową
wychyłową (potencjometry lub bezkontaktowe przetworniki kąta, przewody
ekranowane w osłonie teflonowej wyprowadzone co najmniej 800mm, zakres
pomiarowy co najmniej +/-30 deg)
Masa całkowita nie większa niż 200g,
Długość pomiędzy 650 a 750 mm,
Średnica rury nie większa niż 20mm, w części pomiarowej ciśnień zwężona,
Prędkość maksymalna co najmniej 100m/s.
Zadanie częściowe nr 8 - Dostawa robota mobilnego - Robot Khepera III
lub równoważny.
Robot Khepera III składający się z modułów:
- Khepera III Base Kit,
- KoreBot Light Edition Kit,
- KoreConnect,
- KoreWifiCard,
- USB and RS232 Extension for KoreBot.
Dane techniczne:
Procesor : DsPIC 30F5011 o częstotliwości 60MHz, 400MHz karty rozszerzenia KoreBot
(procesor Intel XSCALE PXA-255)
RAM: 4KB na DsPIC, 64MB SDRAM karty rozszerzenia KoreBot
Strona 14 z 15
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Flash: 66KB na DsPIC,32MB StrataFlash karty rozszerzenia KoreBot
Napęd : 2 silniki DC sprzężone z encoderami 22impulsów/mm
Maksymalna prędkość : 0.5m/s
Czujniki: 9 Infra-red zbliżeniowe z możliwością pomiaru natężenia zewnętrznego źródła
światłao zasięgu do 25cm
2 Infra-red z możliwością śledzenia narysowanej linii
5 Ultrasonic o zasięgu 20cm-4m
Komunikacja: -Zintegrowany Bluetooth;
-WiFi Card - Karta komunikacji bezprzewodowej dla KoreBot w standardzie
IEEE 802.11 B/G o wadze 20g i wymiarach 55mm(D)*42mm(W)*6mm(H)
-KoreConnect – moduł połączenia rozszerzenia KoreBot z komputerem PC za
pośrednictwem portów USB 2.0 i RS232
Zasilanie: zasilacz/ładowarka i wymienna bateria 1400mAh/7.4V
Rozmiar: średnica 130mm, wysokość 70mm
Waga: 690g
Oprogramowanie: - symulator robota
- system operacyjny Linux,
- możliwość tworzenia aplikacji w GNU Linux C/C++ crosscompiler,
- biblioteka oprogramowania dla Matlaba
Strona 15 z 15
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards