BIOINFORMATYKA – BT_1601 KOLOKWIUM 1. Wyizolowano

advertisement
Przykładowa instrukcja
BIOINFORMATYKA – BT_1601
KOLOKWIUM
1. Wyizolowano polipeptyd (pstrąg tęczowy), którego sekwencja przedstawia się
następująco: "IDVVPQKDFNLEKMAGRWWIVGFATNAH"
Proszę o udzielenie następujących informacji:
1. Co to za białko? Podstawowe właściwości fizykochemiczne, miejsce
występowania. Czy podana sekwencja jest częścią większego produktu? Jakiego?
Scharakteryzuj produkt;
2. Jakie homologi ww. sekwencji występują w znanych Tobie bazach
bioinformatycznych? Określ 3 najbliższe sekwencje homologiczne względem
znanej sekwencji;
3. Wskaż prawdopodobną sekwencję DNA odpowiadającą temu produktowi
translacji, pokaż graficzną reprezentację genu, gdzie jest szukana sekwencja?
Odpowiedzi, odnośniki do baz, linki do literatury, proszę umieścić w dokumencie
Worda. Proszę wskazać w jaki sposób uzyskali Państwo wymagane informacje,
tok rozumowania prowadzący do ich uzyskania.
Przykład odpowiedzi:
Znając część sekwencji DNA dokonano przeszukania pod kątem sekwencji podobnych w bazie GenBanku. W
rezultacie uzyskano następujące wyniki GenBank: AAH19979.1, które wskazują, że poszukiwana sekwencja
to część 200 aminokwasowego białka Dutp [Mus musculus]. itd.
Przykładowa instrukcja
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards