Nr 1B PROTOKÓŁ POSTEPOWANIA Z NOWORODKIEM W

advertisement
Nr
1B
PROTOKÓŁ POSTEPOWANIA Z NOWORODKIEM
W PRZYPADKU WYKRYCIA GBS U MATKI
MORFOLOGIA
+ ROZMAZ
Noworodek
≥ 35 tc bez objawów
zakażenia
Matka leczona > 4 h
przed porodem
Matka leczona < 4 h
przed porodem
Noworodek ≥ 35 tc
bez objawów
zakażenia
Noworodek < 35 tc
bez objawów
zakażenia niezależnie
od leczenia matki
Każdy noworodek z
objawami zakażenia
Wszystkie noworodki
Matka z kolonizacja
GBS i
chorioamnionitis*
CRP
POSIEWY
ANTYBIOTYK
POBYT W
SZPITALU
nie
nie
nie
nie
24-48 h
tak
2xw
odstępie 24 h
Krew
Empirycznie,
jeżeli podejrzenie
sepsy
≥48 h
tak
2xw
odstępie 24 h
Empirycznie,
jeżeli podejrzenie
sepsy
≥48 h
tak
2xw
odstępie 24 h
Tak, empirycznie
przy podejrzeniu
sepsy
Oddział
patologii ≥48 h
tak
2xw
odstępie 24 h
Tak, empirycznie
przy podejrzeniu
sepsy
Oddział
patologii ≥48 h
Krew,
ewentualnie
płyn mrdzeniowy
Krew, pępek,
ucho, płyn mrdz.,przy obj.
sepsy i braku
przeciwwska
zań do NL
Krew, płyn
m-rdzeniowy
* temp.> 38oC + jeden z objawów:
Tachykardia u płodu
„cuchnący płyn owodniowy”
Leukocytoza
Pęknięte błony płodowe >18 h
Kierownik Kliniki Neonatologii
_________________________________
Podpisy zespołu:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
4. _________________________________
5.__________________________________
Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodków
_________________________________
Opracowanie wyjściowe: dr n.med. Krystyna Brązert
Download