Moja Modlitwa

advertisement
Moja
Modlitwa
Drugi filar islamu
Instrukcja krok po kroku jak
wykonać modlitwę
Przygotowane przez
Department for Training
Research and Development
(DTRD)
Islamic Truth Exploration Centre
(ITEC)
Moja Modlitwa
Drugi filar islamu
Przygotowane przez
Department for Training Research and Development (DTRD)
Islamic Truth Exploration Centre (ITEC)
2
W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
Przedmowa
Po przeczytaniu oraz przejrzeniu książki „Moja modlitwa” jestem niezwykle szczęśliwy i jeśli Allah pozwoli, treść tej
książki okaże się jak najbardziej kompletna. Książka ta ma za zadanie przybliżyć wiedzę muzułmanom oraz nie muzułmanom na
temat modlitwy.
Pozwoli czytelnikom poznać główne aspekty modlitwy. Zespół ITEC z woli Allaha wykonał naprawdę dobrą pracę,
podsumowującą w bardzo prosty sposób oraz przekazując wiedzę dotyczącą muzułmańskiej modlitwy, tak aby stała się ona
zrozumiała dla każdego. Pokazuje nam jak mamy wypełnić wolę Bożą zgodnie z tym co nauczał Prorok Muhammad (pokój z Nim)
Po przejrzeniu wielu książek, odnalazłem „Moją modlitwę”, która w bardzo praktyczny sposób łączy wiedzę na temat
islamu z bardzo pomocniczymi ilustracjami, których nie można znaleźć w innych książkach. Teraz dzięki niej każdy może poznać
zasady modlitwy na podstawie praktycznych przykładów. Zdecydowanie i gorąco polecam książkę „Moja modlitwa” wszystkim
muzułmanom oraz nie muzułmanom dotyczącą islamu, która pozwoli uzyskać poprawne informacje na temat modlitwy.
Zachęcam, aby ta książka została opublikowana na całym świecie oraz aby została przetłumaczona na wiele języków i aby
wysłać kopie tej książki do wszystkich meczetów oraz organizacji muzułmańskich, tak by szerzyć poprawną wiedzę na temat
muzułmańskiej modlitwy.
Dziękuję zespołowi ITEC, który włożył wiele pracy oraz wysiłku, aby stworzyć tak ważny kawałek wiedzy w jedną
książkę, wznoszę Dua do Allah aby uchronił i nagrodził w tym życiu i przyszłym, tych którzy ją stworzyli oraz każdego kto pomaga
w jej publikacji oraz dystrybucji.
Shaykh Mohammad Abdur Raoof
Al Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
English Webmaster @ www.islamhouse.com
3
Czego się nauczymy?
Wprowadzenie do As-Salah ........................................................................................................................ 6
Zalety As-Salah ........................................................................................................................................ 10
Nazwy modlitw i ich pory........ ................................................................................................................ 14
Azan-wezwanie na modlitwę.................................................................................................................... 17
Oczyść siebie ........................................................................................................................................... 23
Jak wykonać Łudu? (Krok po kroku) .................................................................................................... 30
Jak wykonać Ghusl? (Krok po kroku) ................................................................................................... 36
Jak wykonać Tayammum? (Krok po kroku) ......................................................................................... 4 0
Obowiązkowe i nadobowiązkowe modlitwy ............................................................................................. 43
Jak wykonać modlitwę? (Krok po kroku).............................................................................................. 46
Modlitwa zbiorowa ................................................................................................................................... 64
Krótkie Sury z Koranu .............................................................................................................................. 67
4
Wprowadzenie
do As-Salah
5
Wprowadzenie do As-Salah
As-Salah jest jednym z fundamentalnych filarów islamu.

Jest drugim filarem zaraz po wierze w Jedynego Boga oraz w Posłannictwo Proroka Muhammada)‫(ﷺ‬.

Jest tak ważnym filarem, że muzułmanie muszą wykonywać modlitwę bez jakichkolwiek wymówek.
Jej niewykonanie jest traktowane jako akt niewiary.
Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬powiedział:
“Między człowiekiem a niewiarą (kufr) i politeizmem (szirk) – znajduje się opuszczenie modlitwy”1
"Między nami a nimi jest modlitwa, tak więc kto ją opuszcza popełnia akt niewiary”2
Uwaga: Powyższy hadis, mówi że ten kto wraca do islamu w pewien sposób podpisuje traktat między nim a
samym Allah, o tym że zobowiązuje się regularnie wykonywać modlitwę. Tak więc ten kto zaprzestaje jej
odprawiania zrywa ową umowę i zaczyna podążać ścieżką niewiary.
1
Jami At-Tirmidhi, Księga 5, Hadis 2621
2
Jami At-Tirmidhi, Księga 5, Hadis 2620
6
As-Salah jest
kluczem do
Jest pierwszym
obowiązkowym
aktem czci
wobec Allah
Podarowana nam
podczas wędrówki
Proroka do
nieba
Jeśli modlitwa
zniknie z życia
osoby, islam
również z niego zniknie.
Pierwsze pytanie
sukcesu
w Dniu Sądu
Ostatecznego będzie
dotyczyło modlitwy.
Znaczenie As-Salah
 Arabskie słowo Salah, oznacza
‘modlić się’, ‘błagać lub wywołać ’, ale też
‘przybliżać się’.
 As – Salah jest to formalna nazwa modlitwy Islamu, która obowiązuje
każdego dorosłego muzułmanina.
Z
islamskiego punktu widzenia, oznacza to aby oddawać cześć Jedynemu
Bogu poprzez pewne akty czci, począwszy od Takbir, czyli wypowiedzenia
słów „Allahu Akbar” co oznacza „Bóg jest Wielki”, a kończąc na Taslim
7
wypowiadając ‘Assalamu allajkum ła rahmatullah’ (Pokój i Miłosierdzie Allaha z tobą).
Kto musi przestrzegać modlitwy?
 Każdy zdrowy dorosły muzułmanin.
 Za dorosłego uznaje się osobę, która osiągnęła dojrzałość fizyczną.
oznaki dojrzewania (występowanie jednej z nich świadczy już że
 4dana
osoba jest dojrzała) to:
1. Mokre sny
2. Włosy łonowe
3. Menstruacja (u dziewczynek)
4. Ukończenie 15 lat (księżycowych).3
Uwaga: “Towarzysze Proroka nie uznawali niczego za objaw niewiary, tak jak opuszczanie modlitwy. ''3
3 Jami At-Tirmidhi, Księga 5, Hadis 2622
8
Zalety
As-Salah
9
Zalety As-Salah
As-Salah jako ’Przypomnienie'
Allah mówi:
“Zaprawdę, Ja jestem Bogiem! Nie ma boga, jak tylko Ja! Czcij Mnie więc i odprawiaj modlitwę, wspominając Mnie!”4
 As-Salah przypomina nam o Jedność Stwórcy, Pana – Boga Potężnego i Uwielbionego, o
wyjątkowości Jego imion oraz atrybutów, Jego prawa do bycia Jedynym obiektem czci.
 As-Salah przypomina nam o błogosławieństwach Allah.
 As-Salah przypomina nam o życiu przyszłym.
 As-Salah przypomina nam o szansie na przebaczenie za nasze grzechy.
 As-Salah przypomina nam o pracy nad samym sobą oraz o podążaniu Jego drogą (tj. przykazaniami).
 As-Salah przypomina nam, aby szukać wskazówek oraz sukcesu w tym życiu oraz w życiu przyszłym.
4
Sura Ta Ha 20:14
10
As-Salah zapewnia ‘Spokój Serca’
Serce jest wyjątkowo ważnym organem stworzonym przez Boga wewnątrz
 każdego
ludzkiego ciała.
 Jego wyjątkowość polega na tym, że jest jedynym organem który pracuje
non-stop; od czasu kiedy został utworzony w łonie matki aż do chwili
śmierci.
 Jeśli ten piękny narząd jakim jest serce, zostaje zatrzymany na pewien czas
-osoba umiera. Dlatego właśnie potrzebuje odpoczynku, bez konieczności
jego zatrzymania.
Bóg uczynił As-Salah odpoczynkiem serc wierzących, ich serce odnajduje ukojenie po stronie Allah,
uspokaja się, zwalniają kiedy tylko słyszą wspominanie Pana jako Opiekuna.
Allah mówi:
“O tak! przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca!”5
5
Sura Ar-Rad 13:28
11
As-Salah wymazuje grzechy
Wysłannik Allah )‫ (ﷺ‬powiedział:
“Zastanówcie się, czy na człowieku, który kąpie się pięć
razy dziennie w rzece płynącej przed jego drzwiami,
zostanie choć ziarnko brudu?”. Odpowiedzieli: „Żaden
brud na nim nie zostanie”.6
Prorok Muhammad )‫ (ﷺ‬powiedział również:
„Oto podobieństwo do pięciu modlitw dziennych, za pomocą
których Allah oczyszcza z grzechów.”7
6
Sahih Bukhari, Rozdział o czasie As-Salah, Hadis 528
7
Sahih Muslim, Rozdział o czystości, Hadis 550
12
Nazwy modlitw i ich pory
Zaprawdę,
modlitwa dla
wiernych
jest przepisana w
oznaczonym
czasie!
Koran 4:103
13
Czas As-Salah
Fadżr (od świtu do
wschodu słońca)
5
Isza (kiedy ostatni promień
czerwieni zniknął z nieba i
trwa do połowy nocy)
obowiązkowych
modlitw w
ciągu doby
Duhr (jak słońce zejdzie
z zenitu do czasu
modlitwy Asr)
Asr (kiedy cień przedmiotu staje
się równy jego długości, po
odjęciu długości cienia w południe)
Maghrib (kiedy słońce zachodzi,do
zniknięcia z nieba czerwonej poświaty)
14
Co powinnyśmy zrobić?
 Modlić się na czas



Najlepiej rozpocząć modlitwę tak szybko jak jest to
możliwe.
Nie wolno jej opóźniać bez ważnej przyczyny.
Nie wolno jej opóźniać poza wyznaczony czas.
 Opuszczanie modlitwy



Umyślne opuszczanie modlitwy jest poważnym grzechem.
Opuszczona modlitwa musi zostać odrobiona tak szybko jak to możliwe.
Opuszczoną modlitwę należy odrobić w taki sam sposób, w jaki odmówilibyśmy ją o określonym
czasie.
Kalendarz modlitwy



Aby sprawdzić dokładny czas modlitwy można skontaktować się z pobliskim centrum
muzułmańskim.
Zaloguj się na www.islamicity.com
Poniżej jako przykład czas modlitwy na 1 i 2 dzień Shawwal 1435 | 28 i 29 Lipiec
2014.
Lipiec
Shwal
Dzień
Fadżr
(Świt)
Szoruk
(Wschód)
Duhr
(Południe)
Asr
Maghrib
Isha
(Popołudnie)
(Zachód)
(Noc)
1
7/28
Pon.
4:35
5:54
12:23
3:36
6:51
8:09
2
7/29
Wt.
4:36
5:54
12:23
3:35
6:51
8:09
15
Azanwezwanie na
modlitwę
16
Azan- wezwanie na As-Salah
Brzmienia & Znaczenie Azanu
Przybliżone znaczenie
Transliteracja z języka arabskiego
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allah jest Wielki, Allah jest Wielki
Allahu Akbar, Allãhu Akbar
Allah jest Wielki, Allah jest Wielki
Aszhadu an la ilaha illa llah
Aszhadu an la ilaha illa llah
Zaświadczam, iż nie ma boga poza Allahem
Zaświadczam, iż nie ma boga poza Allahem
Aszhadu anna Muhammadan Rasulu llah
Zaświadczam, iż Muhammad jest Wysłannikiem Allaha
Aszhadu anna Muhammadan Rasulu llah
Hajja Ala s-salat
Hajja Ala s-salat
Hajja Ala-ll-falah
Hajja Ala-ll-falah
Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La Ilaha Illa Allah
Zaświadczam, iż Muhammad jest Wysłannikiem Allaha
Śpieszcie się na modlitwę
Śpieszcie się na modlitwę
Prayer, po nagrodę
Podążajcie
Podążajcie po nagrodę
Allah jest Wielki, Allah jest Wielki
Nie ma
. boga prócz Allaha
17
Słowa dodane podczas azanu przed modlitwą Fadżr
Poniższe słowa, które znajdują się w tabelce są recytowane dodatkowo
do azanu przed modlitwą Fadżr. Ma to miejsce zaraz po słowach
“Hajja Ala-ll-falah,Hajja Ala-ll-falah”. Azan zostaje zakończony
słowami “Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illa Allah .”
Znaczenie
Transliteracja z języka arabskiego
As-salatu khajrun min an-nałm
Modlitwa jest lepsza od snu
As-salatu khajrun min an-nałm
Modlitwa jest lepsza od snu
Co powiedzieć podczas gdy Muezzin ogłasza azan ?
 Kiedy Muezzin (osoba która nawołuje na modlitwę) ogłasza azan, powtórz jego słowa.
 Kiedy wypowiada “Hajja Ala s-salat (Śpieszcie się na modlitwę)”, powiedz: “Laa ḥaula ła laa qułłata illa
bil-laah" (Nie ma siły ani mocy jak tylko przez Allaha)”
18
 A kiedy wypowie, “Hajja Ala-ll-falah (Podążajcie po nagrodę)”powiedz, “Laa ḥaula ła laa qułłata illa
bil-laah" (Nie ma siły ani mocy jak tylko przez Allaha).
 Każdy kto to zrobi z czystym sercem - wejdzie do Raju.
Trzy rzeczy po Azanie
1. Pozdrów Proroka Muhammada. Ktokolwiek to uczyni Allah ześle na niego swoje pozdrowienie dziesięciokroć.9
ٌ‫ٌيد‬
‫ٌكماٌصٌلٌيتٌعلٌإبرٌاهٌِيمٌوع َلٌ آلٌ إبرٌاه‬،ٌ‫ٌآل ٌَمح َم ٍد‬
‫ٌوع َل‬،ٌ‫ٌصٌلٌٌِع َ َلٌمح َم ٍد‬
َ ُ ‫هم‬
َ ٌَ ‫الل‬
َ ‫ إِنَكٌَ َحمٌِيد مٌَ ِج‬،ٌ‫ٌِيم‬
ُ
ُ ِ ََ
َ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ ََ
‫تٌعلٌإبرٌاهٌِيم‬
ٌَ ‫ٌإِن ٌَكٌَح َميدٌٌِمٌ ِج‬،ٌ‫ٌآلٌإِبْ َرٌاهٌِيم‬
‫ٌيد‬
َ ‫ٌكماٌبارك‬،ٌ‫ٌو َع َلٌآلِ ٌَمٌح َم ٍد‬،ٌ‫هم ٌُبَارٌِكٌْعَلٌَمح َم ٍد‬
ِ ‫ٌو َع َل‬،ٌ
َ ٌَ ‫الل‬
َ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ََ
ُ
َ
ُ
َ
Allahuma salli alla Muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin Kama salajta alla
Ibrahim, ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamina innaka hamidun madżid Allahuma barik
alla muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin Kama barakta ‘alla Ibrahima ła alla ‘ali
Ibrahima Fil alamina innaka hamidun madżid
8
Sahih Muslim, Rozdział o As-Salah, Hadis 850
Sahih Muslim, Rozdział o As-Salah, Hadis 849, oraz Sahih Bukhari, Księga opowieści o Prorokach, Hadis
3370
19
9
O Allah! Pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhammada jak obdarzyłeś
błogosławieństwem Abrahama i rodzinę Abrahama, Ty jesteś najbardziej
Wychwalony, Wysławiony! Boże, obdarz miłosierdziem Muhammada i rodzinę
Muhammada, tak jak obdarzyłeś miłosierdziem Abrahama i rodzinę Abrahama! Ty
jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony!
2. Poproś Allaha o możliwość wstawiennictwa Proroka )‫ (ﷺ‬Al-Wasilah (przywilej
wstawiennictwa) w Dniu Sądu Ostatecznego. Wówczas zostanie ono do ciebie dopuszczone.
‫ص ٌَلٌ ٌَةٌ ِئاقلا‬
‫مٌتآٌ ِة م اٌدا لولواٌةلس ٌيث‬
‫اماٌحمٌمود‬
ٌ‫ليٌف ِضهقم‬
ٌُ‫لاٌا ً ِ َذٌيٌوع ْدٌَته‬
‫لل ٌَا‬
ٌ ‫ام َلواٌ ِة‬
ِ ‫مح‬
ٌَ ‫هذٌَهٌ ِدل ٌَا ْع َو ٌِة‬
ِ ‫ب‬
ٌٌَُ aati
ٌ ‫تلا‬
ٌ ‫هم َر‬
َ ‫عو ْ َاب‬
َ ‫ٌة‬
َ َ ٌ َ ٌَُ ْ Rabba
َ ِ َْ łaṣ-ṣalaatil-qaa’imah,
ً َ َ ُ ٌَ ْ َ haadhihid-da‘łatit-taammah,
َ ْ ٌِ َ َ َ ٌَْ ً َ ٌُ َ
Allahumma
ٌ
Muḥammadanil-łasiilata łal-faḍiilah, łab‘ashu maqaaman maḥmuudanil-ladhii
ła‘attah (innaka laa tukhliful-mii‘aad).
O Allahu, Panie tego doskonałego wezwania, Panie tejże modlitwy, obdarz
Muhammada al-łasila (specjalnym miejscem w Raju) i al-fadila (rangą wywyższenia
nad inne stworzenia Allaha) i wynieś go na Maqam Mahmud (miejsce chwały lub
przywilej wstawiennictwa w Dniu Sądu Ostatecznego), który mu obiecałeś (Zaprawdę
Ty nie łamiesz danej obietnicy).
10
Sahih Bukhari, Księga Azanu , Hadis 614
20
3. Grzechy zostaną odpuszczone każdemu, kto wymówi poniższe słowa słysząc azan:11
ٌَِ ِ‫اشْه َ ُدٌا ٌْن ٌلا‬
‫ٌحمٌَدٍ ٌَر ُسٌو ا ً ٌَوبِا ِ ٌْس َلٌَ ٌِِ ِدنًًا‬
َ ٌ‫لهٌااٌَال ٌُل ٌٌَواَشْه َ ٌُداَ َن‬
َ ‫ٌر َضِ يٌ ُتٌهلل َربا ٌبَِا ٌَوبِ ُم‬،ُ‫ٌمح ٌُمَدًٌاعَ ْبدُه ٌَو َر ُسٌولُه‬
Aszhadu an la illaha ill Allah ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła rasul’ullah,
raditu Billahi Rabban, ła bi-Muhammadin Rasulan , ła bil-Islami dina.
Zaświadczam, że nie ma boga poza Allahem i świadczę, iż Muhammad jest Jego
sługą i wysłannikiem; jestem zadowolony z Allah jako mego Pana, Muhammada
jako Posłańca oraz Islamu jako religii.
11
Sahih Muslim, Księga As-Salah, Hadis 851
21
Oczyść siebie
Zaprawdę, Bóg miłuje
nawracających się
i miłuje
oczyszczających się!
Koran 2:222
22
Oczyść siebie
Sprawiedliwi ludzie lubią się oczyszczać, a Allah kocha tych którzy się oczyszczają.
Allah mówi:
“Meczet, który został postawiony dla pobożności, od pierwszego dnia, jest bardziej godny tego, abyś w nim
stawał. W nim są ludzie, którzy lubią się oczyszczać, a Bóg kocha tych, którzy się oczyszczają. ”12
Oczyszczanie zmazuje grzechy:
Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬powiedział:
Kiedy sługa obmywa twarz (w trakcie ablucji), jego grzechy którego oczy były świadkami spływają po twarzy,
albo z ostatnią kroplą wody, kiedy obmywa swoje ręce, grzechy które popełnił swoimi dłońmi spływają wraz z
wodą, albo z ostatnią kropla wody, a kiedy obmywa swoje stopy, każde grzechy, do których jego stopy go
doprowadziły spływają wraz z wodą albo z ostatnią kroplą wody – aż zostanie oczyszczony z grzechów. 13
12
13
Sura At-Tauba 9:108
Sahih Muslim, Rozdział o Czystości, Hadis 577
23
Oczyszczenie jest niezbędnym warunkiem modlitwy
Allah mówi:
O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie
lekko wasze głowy, a nogi myjcie - aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli
jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście
kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce
sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może,
będziecie wdzięczni!14
A Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬przekazał:
“Żadna modlitwa nie jest przyjęta bez oczyszczenia”.15
“Kluczem do modlitwy jest oczyszczenie”.16
14
Sura Al-Maida 5:6
Sahih Muslim, Księga 1,Hadis 535
16
Sunan Abu Dawud, Księga 1, Hadis 61
15
24
Tych dziesięć należy do „Fitrah”
Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬przekazał :„ Dziesięć należy do fitrah”:17
1. Obrzezanie
2. Płukanie nosa wodą
3. Mycie zębów przy użyciu Siłaka
4. Mycie pleców
5. Obmycie się po opróżnieniu (z moczy oraz kału)
6. Zapuszczanie brody
7. Przycinanie wąsów
8. Obcinanie paznokci
9. Wyrywanie włosów pod pachami
10. Usuwanie owłosienia z
intymnych częśc i ciała
Uwaga 1: Te rzeczy są częścią „fitra”, oznacza to że postępowanie
zgodnie z tymi wytycznymi jest czystą naturą jaką Allah obdarzył
każdego człowieka oraz zachęcił do jego przestrzegania, tak aby
człowiek stał się lepszy oraz był bliższy ideału. Jest to częścią
sunny (drogi) którą podążali wszyscy Prorocy i nakazali aby
podążać za prawem jaki przynieśli. Jest to naturalna droga do
której każdy człowiek został stworzony.
17
Jami at-Tirmidhi, Księga 5,Hadis 2756, 2757 & 2759
25
Uwaga 2: Wąsy, paznokcie,
włosy łonowe oraz te pod
pachami nie powinny być
pozostawione na dłużej niż 40
dni,
bez
odpowiedniego
przycinania, obcinania bądź też
odpowiedniego golenia.
Rodzaje rytualnych nieczystości.
Nieczystość
większa
Nieczystość mniejsza
• Współżycie seksualne (polegające na
włożeniu męskiego członka do
pochwy, niezależnie od wytrysku)
• Coś co wytwarzają prywatne części ciała
( np. mocz, kał, gazy jelitowe, płyn prostaty)
• Utrata przytomności ( z powodu omdlenia
bądź też przez głęboki sen)
• Wytrysk spermy (czy zachodzi pod
wpływem pożądania czy też nie,
podczas snu bądź przeciwnie)
• Dotykanie intymnych części ciała
bezpośrednio ręką (bez jakiejkolwiek
przeszkody)
• Miesiączka oraz krwawienia po
porodzie
• Stosunki seksualne (gra wstępna, pre-cum)
26
Damskie sprawy związane z oczyszczaniem się
Allah mówi:
“Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: "To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas
okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą. A kiedy się oczyszczą, to
przychodźcie do nich, tak jak nakazał wam Bóg." Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się i miłuje
oczyszczających się!”18
Haid
Nifas
Istihadha
Krwawienie miesiączkowe
Krwawienie post-partum
Krwawienie podczas urazu/ pęknięcia naczynia
krwionośnego
18
Sura Al-Bakara 2:222
27
Szczegóły
Znaczenie
Haid
Krwawienie miesiączkowe
Ciemny kolor
Wytwarza nieprzyjemny zapach
Towarzyszy mu ból
Charakterystyczne krwawienie
Znaki szczególne




Okres trwania
Może różnić się w zależności
od kobiety
Minimum: 24 godziny
Maximum: 15 dni
Średni czas trwania – 6-7 dni



Zabronione
czynności
Jak się oczyścić?



Stosunki seksualne
Odmawianie modlitwy
Post (ten obowiązkowy
powinien zostać odrobiony
w późniejszym terminie)
Tawaaf
Dotykanie Mushaf
Odwiedzanie meczetu
Wykonaj Gusl po miesiączce
Nifas
Krwawienie post-partum




Ciemny kolor
Wytwarza nieprzyjemny zapach
Towarzyszy mu ból
Charakterystyczne krwawienie
Trwa tak długo dopóki dana osoba nie
oczyści się tj. krwawienie post-partum
nie ustanie bądź maksymalnie 40 dni.






Stosunki seksualne
Odmawianie modlitwy
Post (ten obowiązkowy powinien
zostać odrobiony w późniejszym
terminie)
Tawaaf
Dotykanie Mushaf
Odwiedzanie meczetu
Wykonaj Gusl po krwawieniu
post-partum
28
Istihadha
Krwawienie podczas urazu/
pęknięcia naczynia krwionośnego
Wyglądem różni się od
krwawienia miesiączkowego
oraz post-partum
Zależy od urazu
Żadna z rzeczy, która została
zabroniona podczas wcześniej
omawianych zagadnień nie
obowiązuje w przypadku
Istihadha. Kobieta w tym stanie
może łączyć modlitwy (tj. Duhr
z Asr, Maghrib z Ishą)
Należy wykonać łudu przed każdą modlitwą,
po wcześniejszym oczyszczeniu krwi.
W jaki sposób oczyścić się?
oczyszczenia jest obowiązkowa ( czy to przy większym
 Intencja
czy mniejszym rytuale)
1. Nieczystości mniejsze unieważniają Łudu oraz są zmywane przez jego wykonanie.
Nieczystość mniejsza
Łudu (Ablucja)
2. Nieczystości większe unieważniają Gusl oraz są zmywane przez jego wykonanie.
Nieczystość większa
Ghusl (Prysznic/kąpiel)
29
Jak wykonać Łudu (krok po kroku)
Przed wykonaniem Łudu
 Idź do toalety (jeśli zaistniała taka potrzeba);
zapoznaj się z etykietą
korzystania z toalety w książce „Muzułmanin w życiu codziennym”.
 Użyj siłaka (misłaka): tak jak zalecił nam Wysłannik Allaha, jest dobrym
zwyczajem aby przed wykonaniem łudu myć zęby za pomocą siłaka
(specjalnej gałązki) albo szczoteczką do zębów . Jednak należy zaznaczyć, iż
nie jest to obowiązek a jedynie sunna.
Intencja podczas Łudu: Przed rozpoczęciem wykonywania ablucji, jest konieczne aby rozgrzać w
sercu intencję, iż mycie jest na potrzeby łudu.
30
Wykonywanie Łudu
Krok
1
PRZED ŁUDU Intencja aby zrobić łudu powinna znajdować się w sercu. Przed
wykonaniem ablucji należy wypowiedzieć:
‫بسم اهلل‬
Bismillah
W imię Allah
Uwaga. Definicja intencji (nijah) według prawa szariackiego oznacza że „decydujemy się zrobić jakiś
akt kultu, aby zbliżyć się ku temu do Allah”. Intencja znajduje się w sercu. Po prostu jeśli dana
osoba decyduje w sercu aby coś zrobić, dokonała intencji. Nie jest zalecane aby mówić głośno o
swoim zamiarze, o czymś co chcemy zrobić. Wypowiadanie na głos intencji jest raczej innowacją
(Bidah), która nie została przekazana w Księdze Allaha ani przez Sunnę Proroka, ani też przez
jakiegokolwiek Sahaabah (niech Allah się nad nimi zmiłuje).
31
Krok
3 razy
2
Obmyj ręce oraz nadgarstki (również miejsca między palcami).
Krok
3
3 razy
Przepłucz usta (3 razy). Używając prawej ręki nabierz niewielką ilość
wody, przepłucz usta a następnie wypluj wodę.
Krok
4
3 razy
Nabierz wody w nozdrza jak najdalej to możliwe za pomocą prawej ręki a
następnie wypuść używając lewej ręki (3 razy).
32
Krok
5
3 razy
Umyj twarz, od czoła aż do brody, od lewego do prawego ucha, upewniając się
że cała twarz jest obmyta (3 razy).
Krok
6
3 razy
Umyj ręce aż do łokci, obejmując również dłonie oraz miejsca między
palcami. Zacznij od prawej ręki ( 3 razy prawą oraz 3 razy lewą rękę).
Krok
7
1 raz
Jednym ruchem przetrzyj głowę mokrymi palcami zaczynając od skraju
głowy (grzywki) do tylnej linii głowy oraz z powrotem (tylko raz).
33
Krok
8
1 raz
Jednocześnie przetrzyj wnętrza obu uszu palcem wskazującym, oraz tył
uszu kciukiem (tylko jeden raz ).
Krok
9
3 razy
Umyj stopy, uwzględniając przy tym kostki oraz miejsca między palcami.
Zacznij od prawej stopy ( 3 razy prawą a następnie 3 razy lewą stopę).
34
Krok
10
ٌِ ِ‫ٌانٌ ٌلا‬
‫ٌاع ْبد ُهٌور ُسٌولُه‬
‫لهٌا َاٌال ٌُلٌوٌا َ ْش َه ُد ٌَا ٌَنٌمح ُ ٌَم ًد‬
‫اش َه ُد‬
ُ
َ
ْ
ْ abduhu ła
َ
َ
َ ill Allah łaَ aszhadu anna
َ Muhammadan
Aszhadu an la illaha
rasul’ullah
Zaświadczam, że nie ma boga poza Allahem i świadczę, iz Muhammad jest
Jego sługą i wysłannikiem .
ٌَ‫اللٌَهمٌٌَاُجْعَ ل ٌْنٌِ ِمنٌَالتٌَوٌابِني َ ٌَو َاجْعَ ل ٌْنٌِ ِمنٌَا ْلم ُت َطٌ ِهٌرِنن‬
Allahummaj 'alni minat-tałabina waj'alni minal-mutatahirin Oh
Allah, spraw abym był wśród tych, którzy zwracają się do Ciebie w
skrusze oraz spraw abym był wśród tych oczyszczonych.
35
Jak wykonać Gusl ? (Krok po kroku)
Wykonywanie Gusl
Krok
1
PRZED GHUSL Rozgrzej nijah (intencję) w sercu, np. „ O Allah, wykonuję gusl aby
się oczyścić z większych nieczystości”. Intencja jest podstawą wszystkich działań.
‫بسم اهلل‬
Bismillah
W imię Allah
Krok
2
3 razy
Umyj obie ręce 3 razy aż do nadgarstek. Zacznij od prawej ręki. Upewnij się że
nie przegapiłeś żadnego miejsca.
36
Krok
3
Zmyj nieczystości
Zmyj wszelkie nieczystości ( które znajdują się na intymnych oraz innych
częściach ciała) używając lewej ręki. Następnie potrzyj rękę o twardą
powierzchnię bądź też usuń nieczystości przylegające do niej za pomocą wody.
Krok
4
3 razy
Przepłucz dokładnie jamę ustną 3 razy. Zrób to bardzo ostrożnie jeśli pościsz.
Krok
5
3 razy
Nabierz troszkę wody w nozdrza używając prawej ręki. Upewnij się, że woda
dotarła do kanału nosowego. Pociągnij wodę za pomocą lewej ręki. Wykonaj tą
czynność trzykrotnie. Jeśli pościsz upewnij się, aby nie nabrać wody za głęboko do
przegrody nosowej.
37
Krok
6
3 razy
Umyj twarz, od czoła aż do brody, od lewego do prawego ucha, upewniając się że
cała twarz jest obmyta (3 razy).
Krok
7
3 razy
Umyj ręce aż do łokci, zaczynając od prawej ręki, obejmując również dłonie oraz
miejsca między palcami a także paznokcie.
Uwaga
Istotne jest aby przed umyciem usunąć wszystko co przywiera do ręki, co
mogłoby zapobiec przedostanie się wody do skóry (np. ciasto, błoto, farba,
lakier do paznokci, pierścionki, zegarek itd.).
Krok
8
3 razy
Nabierz wodę obiema rękoma i przetrzyj nimi głowę, od jej brzegu do samego
końca głowy. Powtórz tą czynność trzykrotnie.
38
Krok
9
3 razy
Wylej wodę na całe ciało, zaczynając od prawej a następnie lewej strony. Powtórz
tą czynność trzy razy. Upewnij się, że żadna część ciała nie pozostaje sucha.
Przenieś również wodę do takich miejsc jak pępek oraz uszy.
Krok
3 razy
10
Przesuń się kilka kroków od miejsca gdzie robiłeś gusl i umyj swoje stopy,
zaczynając od prawej a następnie od lewej. Powtórz tą czynność trzy razy. Upewnij
się, że woda dostała się również między palcami. Umyj swoje stopy lewą ręką.
Uwaga: Marnowanie wody podczas wykonywania Łudu oraz Gusl jest zabronione.
Allah mówi: I nie bądźcie rozrzutni! Zaprawdę, On nie kocha rozrzutników!.” 19
Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬korzystał do wykonania łudu „Mudd” (wody) a do gusl „Sa”.
Jeden 'Mudd' = 2/3 kilograma (około) lub 750 ml. Jeden 'Sa' = 4x'Mudd' = 3 kilogramy (około) albo 3 litry.
19
20
Sura Al-An’an 6:141
Sunan Ibn Majah, Księga 1, Hadis 267
39
Jak wykonać Tayammum (Krok po Kroku)
Co to jest Tayammum ?
Tayammum to sucha ablucja. Polega na użyciu ziemi lub czegoś podobnego i przetarciu twarzy oraz rąk z
intencją oczyszczenia siebie.
Allah mówi:
“A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli
dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg
nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być
może, będziecie wdzięczni!21
Kiedy wykonać Tayammum ?
 Kiedy nie mamy dostępu do wody.
 W sytuacji kiedy nie możemy użyć wody, na przykład z medycznego powodu.
21
Sura Al-Maida 5:6
40
Krok
1
0
Uderz w przedmiot
obiema rękoma
Krok
2
0
Przetrzyj twarz
O jakie rzeczy możemy uderzać ?
 Przede wszystkim rzecz o którą uderzamy powinna być czysta.
 Możesz użyć ziemi (gleby), piasku, żwiru, pyłu, ściany, skały, itp.
41
Krok
3
0
Przetrzyj prawą dłoń
lewą dłonią i vice versa
Obowiązkowe i nadobowiązkowe
modlitwy
42
Obowiązkowe i nadobowiązkowe (sunna) modlitwy
Obowiązkowe oraz dobrowolne ilości raka każdej z 5 obowiązkowych modlitw.
Modlitwa
Fajr (Poranna modlitwa)
Przed(Sunna)
Obowiązkowe Po(Sunna)
2*
2*
-----
Dhuhr (Południowa modlitwa)
2*+ 2*
4
2 * lub (2 * + 2)
Asr (Popołudniowa modlitwa)
2+2
4
-----
Maghrib (Wieczorna modlitwa)
2
3*
2*
Isha (Modlitwa nocna)
2
4*
2*
Uwaga 1 Recytacja Koranu podczas dwóch pierwszych rakatów, jeśli została oznaczona czarną gwiazdką (*)powinna
odbyć się na głos. Inne zaś rakaty powinny zostać odmówione po cichu.
Uwaga 2 Modlitwy nadobowiązkowe (sunna), jakie zostały oznaczone czerwoną gwiazdką (*) są tymi modlitwami o
których Wysłannik Allaha powiedział „ Ktokolwiek odmawia dwanaście nadobowiązkowych rakat modlitwy
sunna, Allah zbuduje mu dom w Raju”.
22
Jami-at-Tirmidhi, Księga 1, Hadis 414 & 415
43
Przed rozpoczęciem modlitwy
Przed rozpoczęciem modlitwy należy upewnić się że spełniamy poniższe wymagania (jeśli tylko
były one możliwe do wykonania).
Załóż
odpowiednie
ubranie
Sutrah
Części ciaławolne od
nieczystości
Twarz
zwrócona
w kierunku
Qibla
Łudu
Odpowiedni
czas
modlitwy
44
Załóż odpowiednie
ubranie
Części ciaławolne od
zanieczyszczeń
Wudu
Odpowiedni czas
modlitwy
Twarz zwrócona w
kierunku Qibla
Sutrah

Mężczyzna podczas modlitwy musi zasłonić przód oraz tył ciała pomiędzy pękiem
a kolanami oraz ramiona. Ubranie musi być luźne i nieprzejrzyste. Kobieta musi
zakrywać całe ciało z wyjątkiem rąk (nadgarstków) i twarzy. Ubranie również
musi być luźne oraz nieprzejrzyste.
 Upewnić się że Twoje ciało, ubranie oraz miejsce wykonania modlitwy jest wolne
od nieczystości.
Przed wykonaniem modlitwy należy być w stanie czystości, tj. wykonać Łudu
jeśli dana osoba znajduje się w stanie mniejszej nieczystości lub Gusl jeśli znajduje się
w stanie większej nieczystości. Jeśli dostęp do wody jest niemożliwy bądź jeśli osoba
jest chora, wtedy należy wykonać Tayammum.
Należy wykonać modlitwę w czasie na który przypada.
Należy być zwróconym w kierunku Qibla. Niezależnie od tego w jakim miejscu
znajduje się muzułmanin, podczas modlitwy musi być zwrócony w kierunku Mekki. Są
specjalne kompasy które mogą pomóc w określeniu tego kierunku.
Kiedy jesteś sam bądź na otwartej przestrzeni stwórz Sutrah. Słowo Sut'rah
( Arabic ‫ ﺳﺗرة‬znaczy strefa, osłona) jest to przedmiot używany przez osobę modlącą
się aby stworzyć barierę między nim a osobami przechodzącymi przed nim.
45
Jak wykonać modlitwę (Krok po kroku)?
Wykonywanie pierwszego rakatu modlitwy
Po zwróceniu się w kierunku Qibla, osoba powinna wykonać intencję odmówienia modlitwy
obowiązkowej bądź też nadobowiązkowej.
Krok
1
Unieś dłonie na wysokość ramion lub uszu. Dłonie powinny być skierowane na
zewnątrz. Następnie powiedz:
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
46
‫اهلل أكرب‬
Krok
2
Umieść ręce na wysokości klatki piersiowej, niech prawa ręka obejmie lewą. Następnie
powiedz:
ْ َ
ٌ َ
َ ‫ُم ٌٌَوبِ ٌَحم‬
ٌْْ ‫ْدك ٌٌَِوتَب ََار َك‬
ٌَ ‫سٌُبح َْ اٌٌنَكٌَالٌَله‬
ٌَ‫يك‬
ٌُ ْ َ‫ٌاسُكٌَوَ َتعَاٌلجَد َك ٌُوَاإِل َ ٌهغ‬
Subhanaka Allahuma ła bihamdika Ła tabaraka ismuka
Ła ta’ala dżadduka Ła la illaha ghajruka
Cześć i chwała Allahowi, Błogosławione Imię Twoje, wzniosły Twój
Majestat i Chwała, Nie ma Boga poza Tobą
ِ ‫وذ بِا‬
‫هلل ِم َن ال َشيْـطانِ ال َرجيـم‬
ُ ‫أَعـ‬
Audhu billahi min asz-szajtani ar-radżimi
Szukam ochrony Allaha przed szatanem przeklętym
47
Krok 3
Wyrecytuj Surę
(1)ٌ‫يم‬
ٌِ ‫ٱل َر ِح‬
Al-Fatiha
ِ ‫بِس ِم ٱ‬
ِ‫هلل ٱل َر ۡح َم ٰـن‬
ۡ
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Allaha, Miłosiernego Litościwego
ِ َ ِ ‫ٱلۡحم ُد‬
(2)ٌ‫ني‬
ٌ ‫ّلل ر ِب ٱلۡعَـل َ ِم‬
َ
َ
ۡ
َ
ٰ
Alhamdulillahi rabbil`alamin
Chwała Bogu, Panu światów
(3)ٌ‫يم‬
ٌِ ‫ٱل َر ِح‬
ِ‫ٱل َر ۡح َم ٰـن‬
Ar-Rahmani-r-Rahim
Miłosiernemu, Litościwemu
ِ ِِ ‫ك نَو‬
ِ ِ‫مـل‬
(4)ٌٌِ‫ٱلدنن‬
ۡ
َٰ
Maliki jaumid’dinn
Królowi Dnia Sądu
48
Kontynuacja kroku 3
(5)ٌ‫ني‬
ٌ ِ‫اك نَستَع‬
َ َ‫اك ن َ ۡعب ُد وإِن‬
َ َ‫إِن‬
ۡ
ُ
َ ُ
Ijjaka na`abudu ła ijjaka nastain
Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc
ِ ‫ٱ ۡه ِدنَا ٱ‬
(6)ٌ‫يم‬
ٌ ِ‫لص َرٲ َط ٱلۡمستَق‬
َ
ۡ ُ
Ihdina s-siratal-mustaqim
Prowadź nas drogą prostą
ِ
ِ ۡ َ ‫ت عَلَي ِهم غ‬
ِ ‫ْي ٱل ۡ ٌَمغۡ ُض‬
َ ‫وب عَلَي ِهم و َا‬
(7)ٌ‫ني‬
ٌ ِ ‫ٱلضٓال‬
َ ‫ص َرٲ َط ٱل َ ِذن َن أَنۡعَم‬
َ
َ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
Sirata-lladhina an`amta`alejhim, Ghajril-maghdubi
alejhim ła la d-dallin
Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami
Nie zaś tych, na których jesteś zagniewany i którzy błądzą
O Allah, wysłuchaj naszych modlitw! Aminٌ
49
‫آ ٌِمني‬
Krok
4
 Jeśli jest to pierwszy lub drugi rakat modlitwy wyrecytuj również inny fragment Koranu.
Na końcu książki znajdziesz kilka przykładów krótkich oraz łatwych sur do zapamiętania.
 Podczas 3 oraz 4 rakatu wymagana jest recytacja tylko sury Al-Fatiha.
Krok
5
W pozycji stojącej, unieś ręce tak jak przy kroku 1 i powiedz:
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
50
‫اهلل أكرب‬
Krok
6
Teraz powinieneś znajdować się w skłonie (ruku). Plecy powinny być ułożone płasko,
poziomo (przy kącie 90 stopni do normalnej pozycji ciała). Nie utrzymuj pleców w pół
podniesionych lub obniżonych.
Niech twoje dłonie
3 razy
odpoczną, będąc ułożone
na kolanach i trzymając je.
Wtedy wypowiedz trzy razy:
Subhana rabija-ladhim
Chwała memu Panu Wzniosłemu
Krok
7
Następnie przejdź z pozycji ruku
do pozycji stojącej. Podnosząc się
wypowiedz:
ِ
‫ْس‬
ٌ‫اهلل ل ِ َم ْن َح ِم َد ْه‬
ُ ‫َ َع‬
Sami Allahau li man hamida
Allah słucha tego, który Go wychwala
51
Krok
8
Teraz powinieneś być w pozycji stojącej z rękoma ułożonymi po bokach. Po odstaniu
w prostej pozycji powiedz:
ٌْ‫ك ال ْ َح ْم ُد‬
َ َ ‫َرب ًََا ٌَو ل‬
Rabbana ła lakal-hamd
Panie nasz, chwała Tobie
Krok
9
Następnie przejdź do pokłonu (sudżud), najpierw opierasz ręce o ziemię a potem o kolana. Sudżud
(pokłon) jest opisany poniżej. Przechodząc z tej pozycji do pozycji stojącej mówimy:
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
52
‫اهلل أكرب‬
Ważne: Upewniamy się, że:23
1.
2.
3.
4.
5.
nos oraz czoło dotykają ziemi
obie dłonie znajdują się na podłodze razem z palcami
oba kolana są na podłodze
obie stopy są obok siebie (złączone)
palce obu stóp są ułożone w kierunku Qiblah
W pozycji sudżud wypowiadamy 3 razy:
Subhana rabijja al’ala
Chwała mojemu Panu Wzniosłemu
ٌَ‫ان َر ِِب َ ْاْلَعَْل‬
َ ‫ُسب ْ َح‬
Uwaga: Prorok powiedział: “Wykonuj pokłon poprawnie; żaden z was nie powinien rozkładać
przedramion jak to robi pies”. 23
23
Sahih Bukhari, Księga 1, Hadis 532
53
3 razy
Krok
10
Następnie zmieniasz pozycję na siedzącą, mówiąc
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
‫اهلل أكرب‬
W tej pozycji siedzisz na lewym udzie, lewa stopa jest wzdłuż podłoża a prawa stopa jest
ustawiona pionowo. Palce prawej stopy powinny być ułożone w kierunku Qibla a ręce
powinny być położone na kolanach. W tej pozycji wypowiedz dwa razy:
Rabbi jahfirli łarhamni
Allahu, wybacz mi
54
‫َر ِب ا ْغ ِف ْريل‬
2 razy
Tak powinien
wyglądać układ
stóp z tyłu.
Krok
11
Teraz po raz drugi zmieniasz pozycję do sudżud, tak jak zostało to opisane w punkcie 9. Zmieniając
pozycję należy powiedzieć:
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
W pozycji sudżud wypowiedz (3 razy)
Subhana rabijja al’ala
Chwała memu Panu Najwyżs zemu
55
3 razy
ٌَ‫ان َر ِِب َ ْاْلَعَْل‬
َ ‫ُسب ْ َح‬
‫اهلل أكرب‬
Wykonanie drugiego lub ostatniego rakatu modlitwy.
Krok
1
Wstań z pozycji siedzącej. Podczas wykonywania zmiany pozycji powiedz:
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
Krok
2
Powtórz kroki od 3 do 11
od pierwszego rakatu modlitwy
56
‫اهلل أكرب‬
Krok
3
Po kroku 11 powiedz:
Allahu Akbar
Allah jest Wielki
Następnie przejdź do
pozycji siedzącej.
W tym momencie
unieś wskazujący
palec prawej ręki.
Teraz wyrecytuj:
‫اهلل أكرب‬
ِ ‫ا ٌَلت ِحٌيَا‬
، ُ‫الط ٌيِبَات‬
ٌََ ‫َوات ٌَو‬
ٌَ ‫لص‬
ٌُِ ‫هلل ٌَوا‬
ُ ‫تٌل‬
ٌَ
At-tahijatu li’lahi ła ssalałatu ła’tajjibat
Wieczność, modlitwy, wszelkie dobre i czyste słowa należą do Allaha
‫َ لنب‬
،‫َاته‬
ٌُ ‫َحم ُةٌالل ِه ٌَوبَْ ٌرَك‬
ٌ ‫ا‬
َ ‫َلسٌل َ ٌُِعَ َليْكٌَأ ٌنُهَاٌا ٌَ ٌُِي ٌَور‬
Assalamu allajka ajuhan-nabi ła rahmatullahi ła barakatuh
Pokój Allaha z tobą, Proroku i miłosierdzie i błogosławieństwo,
،ٌَ‫ٌالصٌال ِ ٌح ِْين‬
ٌَ ‫َلسٌل َ ٌُِعَ َل ْيًَاٌو َع َ َلٌعِبَا ِدٌالل ِه‬
ٌ ‫ا‬
Assalamu allajna ła alla ibadi-lahi salihin
Pokój nam i oddanym sługom Allaha
57
Kontynuacja kroku 3
‫أشهدٌأ ٌن لٌإلهٌَإاٌٌاللهٌوأشهدٌأنٌمح‬
َ ً ‫ٌمٌَدا‬
ُ ‫ٌع ْبد ُ ُه ٌَو َر ُسٌولُه‬
ُ َ ٌَ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ
Aszhadu an la illaha ill Allah ła aszhadu anna Muhammadan abduhu ła
rasul’ullah
Zaświadczam, że nie ma boga poza Allahem i świadczę, iż Muhammad jest Jego
sługą i wysłannikiem
I co dalej?
Od tego jaką modlitwę Fard (obowiązkową) będziesz wykonywać zależy ilość rakatów.
1 rakat
2 rakat
Kompletna modlitwa
1 rakat, 2 rakat
3 rakat 4 rakat
Kompletna modlitwa
58
1 rakat, 2 rakat & 3
rakat
Kompletna modlitwa
Zakończenie modlitwy
Krok
1
Wyrecytuj Taszahud w następujący
sposób:
ٌِ‫ٌلوعٌَلآ‬
ٌ ٌ‫ُم‬
ٌَ ‫الٌَله‬
ٌُ ‫ٌمح‬
ٌُ ‫ٌمح‬
َ ِ‫ٌلوعٌَلآ‬
َ ‫صَلٌِع َ َل‬
َ َ‫ٌكمَاٌصٌٌَ َليْتٌَع ٌََل ِإ ْبرَه ِاٌٌيم‬
َ ،ٍ‫ٌمَ ٌد‬
َ ،ٍ‫ٌمَ ٌد‬
ٌ‫كٌح َِمٌي ٌدٌمٌَ ِجٌيد‬
َ ‫ ِإ ٌَن‬،ٌ‫م‬
َ ‫ِإ ْب َره ِاٌٌي‬
Allahuma salli alla Muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin
Kama salajta alla Ibrahim, ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamina
innaka hamidun madżid
Boże, pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhammada jak
odarzyłeś błogosławieństwem Abrahama i rodzinę Abrahama,
Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony!
59
Kontynuacja kroku 1
ِ‫ٌلو َ َعٌل ٌآ‬
ٌ ‫ٌكمَ ٌابَار َكْتٌَع ٌََلإِ ْبرَه ِاٌٌي‬
ٌ ْ ‫ُمبَا ِر‬
ٌٌَ ‫الٌَله‬
ٌُ ‫ٌمح‬
ٌُ ‫ٌمح‬
َ ِ‫ٌلو َ َعٌلآ‬
َ ‫ٌكع َ َل‬
َ ،َ‫م‬
َ ،ٍ‫ٌمَ ٌد‬
َ ،ٍ‫ٌمَ ٌد‬
ٌ‫كٌح َِمٌي ٌدٌمٌَ ِجٌيد‬
َ ‫إِ ٌَن‬،ٌ‫م‬
َ ‫ِإ ْب َرهاٌٌِي‬
Allahuma barik alla muhammadin ła alla ‘ali Muhammadin Kama barakta
‘alla Ibrahima ła alla ‘ali Ibrahima Fil alamina innaka hamidun madżid
Boże, obdarz miłosierdziem Muhammada i rodzinę Muhammada, tak jak
obdarzyłeś miłosierdziem Abrahama i rodzinę Abrahama! Ty jesteś najbardziej
Wychwalony, Wysławiony!
Krok
2
Po zakończeniu Taszahud, wznosimy suplikację do Allah ( w języku arabskim). Modlitwa
jest zakończona wraz z Taslim, czyli z krokiem trzecim. Poniższa suplikacja była często
recytowana przez Wysłannika Allaha‫ﷺ‬
60
Kontynuacja kroku 2
ٌِ ْ َ ‫بلْق‬
‫ٌوَم ٌِْنفِتةًٌَِْالْم َ ٌْحيٌَا‬،‫بٌلًَا ٌِر‬
‫ٌ َوم ٌِْنعَذ ا ٌَِا‬،‫رب‬
‫ُم ٌإِ ٌِن ٌأ َعُوذٌُبِكٌَم ٌِْنعَذ ا ٌَِا‬
ٌ ‫الٌََله‬
‫ٌ َوم ٌِْنفِتةًٌَِْالْم َسيِ ِحٌال ٌدَجٌَال‬،‫وَالْمَم َ ٌِات‬
Allahumma innii a‘uudhu bika min ‘adhaabil-qabr, ła min ‘adhaabi
dżahannam, ła nim fitnatil-maḥjaa łal-mamaat, ła min szarri fitnatilmasiiḥid-dadżdżaal.
O Allahu, u Ciebie szukam schronienia przed karą grobu, przed karą piekła,
przed próbami za życia i w momencie śmierci, i przed próbą i nieszczęściem
pochodzącym od Antychrysta (Masih ad-Dadżdżal).
Krok
3
Wypowiedz poniższe słowa najpierw odwracając głowę w prawą stroną a
następnie powtórz je odwracając głowę w lewą stronę.
‫م ٌَو ٌَر ٌْح ٌَم ٌُة اهلل‬
ٌْ ‫َلِ ٌع ٌَل ٌَي ْ ٌُك‬
ٌُ ‫الس‬
ٌَ
Assalamu allajkum ła rahmatullah
Pokój i Miłosierdzie Allaha z tobą
61
Po Salah
 Wraz z Taslim, modlitwa jest kompletna tj. zakończona. Zaleca się aby po jej wykonaniu wznosić suplikacje.
 Wykonaj dobrowolne (nawafil) modlitwy.
 Ktokolwiek wypowie poniższe słowa po każdej modlitwie, jego grzechy zostaną mu wybaczone nawet te
wielkie jak piana na morzu .
24
‫ان اهلل‬
َ ‫ُسب ْ َح‬
‫ال ْ َح ْم ٌُد اهلل‬
Alhamdu lillah
Allahu Akbar
Wszelka Chwała Allahowi
Allah jest Największy
Subhana Allah
Cześć Allahowi
‫اهلل أكرب‬
33 razy każdy
َِ َ ‫ا‬
ٌ‫ك َو ل َ ُه ال ْ َح ْم ُد َو ُه َو عََل كُ ِل َشئ ٍ قَ ِدنْر‬
َ ْ ‫اّلل َو ْح َد ُه ا َش ِرن‬
ُ ْ ‫ ل َ ُه ال ْ ُمل‬،‫ك ل َ ْه‬
ُ ‫اله اا‬
Laa ilaaha illal-laahu łaḥdahu laa szariika lah, lahul-mulku ła lahul-ḥamd ła
Huła ‘alaa kulli szaj’in Qadiir
Nie ma boga poza Allahem, Jedynym, nieposiadającym wspólników. Do Niego
należy wszelka władza i chwała i On jest nad każdą rzeczą Wszechwładny.
24
Sahih Muslim, Księga 2, Hadis 1352
62
1 raz
Modlitwa
zbiorowa
63
Modlitwa zbiorowa
Modlitwy zbiorowe (dżamat) są obowiązkowe tylko dla mężczyzn
Wysłannik Allah )‫ (ﷺ‬powiedział:
“Przez Tego, w którego rękach spoczywa moja dusza,
zamierzałem nakazać zebranie drewna na opał a
następnie zlecić komuś, aby wykonał Azan (wezwanie
na modlitwę). Następnie podszedłbym od tyłu do
domów tych mężczyzn, którzy nie stawili się na
obowiązkową modlitwę zbiorową. Przez Tego, w
którego rękach spoczywa moja dusza, gdyby któryś z
nich wiedział, że dostanie choćby kość pokrytą dobrym
mięsem bądź dwa kawałki mięsa znajdującego się
pomiędzy dwoma żeberkami, zjawiłby się na modlitwę
Isza.”25
25
Sahih Bukhari, Księga 1, Księga Azanu, Hadis 644
64
Wyjątkowość modlitwy zbiorowej
Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬powiedział:
„Modlitwa mężczyzny w grupie przewyższa jego modlitwę w domu
lub modlitwę w sklepie (miejscu pracy) od 23 do 29 razy (jest to
nagroda). Dzieje się to dlatego, ponieważ człowiek, który wykonał
łudu i wykonał je dokładnie, a następnie przyszedł do meczetu mając
jedynie za cel odmówienie modlitw, podnosi się o jeden stopień, za
każdym krokiem, który czyni, a z jego rachunku wymazywany jest
grzech do chwili, kiedy wchodzi do meczetu. Czas, podczas którego
oczekuje w meczecie na rozpoczęcie modlitwy, zalicza się mu jak
modlitwa, Aniołowe zaś modlą się za niego dopóki siedzi w miejscu,
w którym się modlił, słowami: ‚Boże okaż mu miłosierdzie, Boże
wybacz mu, Boże zaakceptuj jego skruchę.’ Czynią to dopóki człowiek
nie zaszkodzi innej osobie oraz dopóki utrzymuje łudu”26
26
Sahih Bukhari, Księga 1, Księga Azanu, Hadis 647
65
Ich domy są dla nich lepsze
Zostało udowodnione przez wiele przekazów Proroka Muhammada, iż
kobietom z Ummy nie powinno zabraniać się uczęszczania do meczetów,
nawet jeśli proszą swoich opiekunów/mężów aby uczestniczyć tam w
modlitwie Isza. Aczkolwiek Prorok Muhammad powiedział „ ich domy są dla
nich lepsze”
Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬powiedział:
„Nie zabraniajcie kobietom przebywać (podczas modlitw zbiorowych) w
meczecie, aczkolwiek domy są dla nich lepsze”.27
W innym hadisie relacjonowanym przez Abdullah Ibn Umar:
‘Wysłannik Allaha )‫ (ﷺ‬powiedział: “Pozwólcie kobietom odwiedzać meczety nawet w nocy.” Syn Ibn Umar
powiedział: ‘Na Allah! Nie możemy dopuścić aby stały się podstępne (tj. aby zaczęły wykorzystywać tą sytuacje do
celów sprzecznym z islamem).’ Ten zaś (Abdullah ibn Umar) zezłoszczony odpowiedział ‘Niech Allah postąpi z tobą
tak i tak.’Ja powiedziałem: “Wysłannik Allaha (‫ )ﷺ‬tak powiedział,” a ty mi mówisz: “Nie pozwolimy im?”.28
27
28
Sunan Abu Dawud, Księga 1, Księga As- Salah, Hadis 567
Jami At-Tirmidhi, Księga 2, Księga o podróżowaniu, Hadis 570
66
Krótkie Sury z
Koranu
Do zapamiętania oraz
wyrecytowania podczas
pierwszego oraz drugiego rakatu,
zaraz po surze Al-Fatiha
67
Sura Al-Asr [103]
ِ ‫بِ ۡس‬
ٌِ‫ٌمٌٱللٌِ َ ٱل ٌَر ٌۡح َم ٰـ ِنٌ ٱل ٌَر ِحيم‬
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
)‫عص َر‬
ۡ َ ۡ ‫) ِوٱل‬١
Łal AAasr
Na porę przedwieczorną
ِ ۡ ‫إ َِن‬
)٢( ‫س ٍر‬
ٌ ۡ ‫نس ٰـ َن ل َ ِِف ُخ‬
َ ‫ٱِإ‬
Inna al-insana lafi khusr
Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby
ٌ َ ْ‫إِاٌٌَٱ َلٌذٌِننٌََا َ ًَمُواٌْوَعَم ِلُوا‬
ٌۡ َ ِ )٣‫ٰلحِـ ٰ ِت ٌَوتَواَصٌَواٌْبِۡلل ۡ َِِح ٌَوتَواَصٌَواٌْبِۡل‬
) ‫لصبر‬
َ ‫ٌٱلصـ‬
Illa allathina amano ła Amilu assalihati łatałasał bilhaki łatałasał bissabr.
Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy,
i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.
68
Sura Al-Kauther [108]
ِ ‫بِ ۡس‬
ٌۡ ‫ٌمٌٱللٌِ َ ٱل َر‬
ٌِ‫ٌح َم ٰـ ِنٌ ٱل ٌَر ِحيم‬
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
)١( ‫ك ٱلۡك َۡوثَ ٌَر‬
َ ‫إِنَٓا أ َ ۡع َطيًۡ َٰـ‬
Innâ `a'taynâkal kauthar
1. Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!
)٢( ِ‫ك َوٱن ۡ َحر‬
َ ِ‫فَ َص ِل ل ِ َرب‬
Fasalli lirabbika łanhar
2. Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!
)٣( ‫ٌت‬
ٌِ َ ۡ‫ك ُه َو ۡٱْلَب‬
َ َ ‫إ َِن َشانِئ‬
Inna szâni-aka hułal abtar
3 Zaprawdę, ten, kto ciebie nienawidzi
- pozostanie bez potomstwa!
69
Sura An-Nasr [110]
ِ ‫بِ ۡس‬
‫م‬
ِ ‫ٌٱللٌٌٱل ٌٌَرحٌۡمـ ِٰنٌٱل ٌٌَرحِي‬
ٌَِ ‫ٌم‬
َ
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
)١( ‫ٱّلل َوٱل ۡ َفتۡ ُح‬
ٌِ َ ‫إِذَا َجٓاََ ن َ ۡص ُر‬
Idhâ dżâ 'anasrullahi łafath
1. Kiedy przychodzi pomoc Boga i zwycięstwo,
ِ َ ِ‫اس ن َ ۡد ُخلُون ِِف دِنن‬
)٢(ٌ‫اجا‬
ً۬ ‫ٱّلل أَف َۡو‬
َ ۡ‫َو َرأَن‬
َ ًَ‫ت ٱل‬
َ
Łara ajtan nâsa jadkhulûna fî dînillahi afładża
2. kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Boga,
‫) بَ )ا‬٣‫َا‬
َ ‫ڪٌاٌَت ٌَو‬
َ ‫فَس َ ٌبِ ٌۡحبِحٌَم ِۡدٌر ٌبَِكٌَو َٱ ٌسۡ َتغۡف ِ ۡرٌهإِ نُۚ ٌ َ ُهٌنۥ‬
Fasabbih bihamdi rabbika łastaghfirhu innahu kâna tałłâbâ
3. głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest ciągle przebaczający!
70
Sura Al-Ikhlas [112]
ِ ‫بِ ۡس‬
‫م‬
ِ ‫ٌٱللٌٌٱل ٌٌَرحٌۡمـ ِٰنٌٱل ٌٌَرحِي‬
ٌَِ ‫ٌم‬
َ
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
‫ه‬
)١( ٌ‫ٱّلل أ َ َحد‬
ُ َ ‫ُق ۡل ُ َو‬
)٣( ‫ل َ ۡم نَلِ ۡد َول َ ۡم نُول َ ۡد‬
Qul hułallahu ahad
1. Mów: "On - Bóg Jeden,
Lam jalid łalam jûlad
3. Nie zrodził i nie został zrodzony!
)٢( ‫ٱلص َم ُد‬
َ ‫ٱّلل‬
َُ
)٤( ‫ڪ ُفوًا أ َ َحد‬
ُ ‫َول َ ۡم نَكُن ل َ ُه ۥ‬
Allâhu samad
2. Bóg Wiekuisty!
Łalam jakul lahu kufułan ahad
4. Nikt Jemu nie jest równy!"
71
Sura Al-Falaq [113]
ِ ‫بِ ۡس‬
‫م‬
ِ ‫ٌٱللٌٌٱل ٌٌَرحٌۡمـ ِٰنٌٱل ٌٌَرحِي‬
ٌَِ ‫ٌم‬
َ
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
)٤( ‫َو ِمن َش ِر ٱلًَ َفـثَـ ِت ِِف ٱل ۡ ُعقَ ٌِد‬
ٰٰ
)١( ٌِِّ َ‫وذ بِ َر ِب ٱلۡفَل‬
ُ ‫ٌ ُق ۡل أ َ ُع‬
Qul `a'ûdhu birab'bil falaq
1. Mów: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki
)٢( ِّ ٌَ َ ‫ِمن َش ِر َما َخل‬
Łamin szarrin naf'fâthâti fîl `uqod
4. przed złem tych, którzy dmuchają na węzły,
Min szarri mâ khalaq
)٥( ‫َو ِمن َش ِر َحا ِس ٍد إِذَا َح َس ٌَد‬
2. przed złem tego, co On stworzył,
)٣( ‫ب‬
ٌَ َ‫َو ِمن َش ِر غَا ِس ٍِّ إِذَا َوق‬
Łamin szarri hâsidin idhâ hasad
5. i przed złem człowieka zawistnego,
w chwili kiedy żywi zawiść!"
Łamin szarri ghâsiqin idhâ łaqob
3. przed złem ciemności, kiedy się szerzy,
72
Sura An-Naas [114]
ِ ‫ب‬
ٌِ‫ِسمٌٱللٌٌَ ٌِٱٌۡلرٌٌَ ۡحٌمـ ٰنٌِٱل ٌرٌَح ي ِم‬
َ
Bismi’llahi ar-rahmani ar-rahim
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego
ِ ‫ِمن َش ِر ٱلۡو ۡسو‬
)٤( ‫اس‬
ٌ ِ ًَ‫اس ٱل ۡ َخ‬
َ َ
)١( ‫اس‬
ٌ ِ ًَ‫ب ٱل‬
ٌ ِ ‫وذ بِ َر‬
ُ ‫ُق ۡل أ َ ُع‬
Qul `a'ûdhu birabbin nâs
Min szarril łasłâsil khon'nâs
4. przed złem kusiciela, wycofującego się
skrycie,
1. Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi,
Alladhîju łasłisu fî sudûrin nâs
2. Króla ludzi,
ِ ِ‫مل‬
)٢( ‫اس‬
ٌ ِ ًَ‫ك ٱل‬
َ
)٥( ‫اس‬
ٌ ِ ًَ‫ٱل َ ِذى نُ َو ۡس ِو ُس ِِف ُص ُدو ِر ٱل‬
Malikin nâs
5. który podszeptuje pokusę w serca ludzi
ِ ًَ‫إِلَـ ِه ٱل‬
)٣( ‫اس‬
ٰ
ِ
ِ
)٦( ‫اس‬
ٌ ِ ًَ‫ٌٌوٱل‬
َ ‫م َنٌٌٱل ۡ ِجًَة‬
Ilâhin nâs
Minal dżinnati łan nâs
3. Boga ludzi,
6. spośród dżinów i ludzi."
73
Kontakt
Us:
(+91) 9032 430 377 Or (040) 699 96585
Odwiedź nas
Us:
www.facebook.com/itechyderabad
[email protected]
www.spreadingpeace.in
Czekamy na Wasze cenne sugestie oraz wszelkie pytania.
Tłumaczenie: Agnieszka Sahbi
Więcej informacji o islamie w języku polskim na
www.islam-sunna.pl
A department of Islamic Truth Exploration Centre (ITEC)
Adres: 16-3-422, Beside Masjid Mahboobia, Chanchalguda, Hyderabad,
Telangana 500 024.
74
Cel tej książki:
Wszelka cześć i i podziękowanie należą do Allaha, Jego pokój oraz błogosławieństwo niech będą z Jego ostatnim Posłańcem
Muhammadem. Książka „Moja modlitwa” napisana przez Islamic Truth Exploration Centre’s Research, Training and Development team
(DTRD), jest nowym zestawem startowym dla każdego nowego muzułmanina, aby pomóc im w łatwy sposób zrozumieć drugi filar islamu
(AS – SALAH) oraz ułatwić im wdrążenie w życie tego nakazu.
Z naszego doświadczenia Dawah wynika, że ludzie przyjmują islam wypowiadając Szahadę ( czyli zaświadczają, iż nic nie jest
godne czci jak tylko Allah oraz że Muhammad jest Wysłannikiem Boga), ale pozostają nieświadomi przez dłuższy okres czasu tego jak
bardzo ważnym filarem jest As-Salah, niektórzy mogą nawet umrzeć w tym stanie. As Salah jest parametrem który odróżnia wiarę od
niewiary, zapewne nadal nie uda nam się przekonać tych którzy przyjęli islam aby wprowadzić As Salah do codziennego życie jak to
robią muzułmanie ( Ci, którzy wypełniają wolę Allaha).
W tej książce staramy się pomóc naszym nowym braciom i siostrom w islamie zrozumieć tak ważny filar islamu oraz pomóc im
stać się częścią społeczności muzułmańskiej wraz z wszystkimi określonymi nakazami w świecie muzułmańskim oraz budować relacje z
Masajid oraz uczonymi islamu. Jesteśmy wdzięczni Shaykhowi Arshad Basheer Madani (dyrektorowi www.AskIslamPedia.com) i wszystkim
osobom zaangażowanym, za ich ciągłe wsparcie oraz poradnictwo w sprawie książki. Na końcu modlimy się do Allaha, by ułatwił nowym
muzułmanom zrozumieć tę książkę i aby przyjął nasze wysiłki, wybacz nam nasze niedociągnięcia i obdarz nas nagrodą w tym oraz w
przyszłym życiu.
Department for Training Research and Development (DTRD)
Islamic Truth Exploration Centre (ITEC)
‫ ﷺ‬po wspomnieniu Proroka, czytamy to jako ‘Sallallahu Alayhi Wasallam’, a oznacza ‘pokój i błogosławieństwo Allaha z nim’.
‫ ﷻ‬po wspomnieniu Allaha, czytamy to jak ‘Jalla Jala luhu’, a oznacza ‘Wszechmogący’.
75
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards