Formacja XI 2015 - MisjeUkraina.info

advertisement
GRUPA MODLITEWNA W INTENCJI KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE
Spotkanie formacyjne listopad 2015 r.
Spotkanie formacyjne powinno przyjąć następującą strukturę:
- modlitwa do Ducha Świętego (można posłużyć się znanym tekstem liturgicznym np. Przyjdź Duchu
Święty…, O Stworzycielu Duchu… albo jako modlitwa spontaniczna, w której uczestnicy spotkania
formułują prośbę o światło Ducha Świętego na czas rozpoczynającego się spotkania i o Jego dary
tak, aby móc wnosić w życie duchowy owoc spotkania);
- część formacyjna (w jej trakcie wyznaczona osoba / lider grupy odczytuje, wygłasza katechezę
przewidzianą na dany miesiąc; następnie moderuje dyskusję tak, aby wspólnotowo odpowiedzieć
na pytania dot. katechezy)
część modlitewna – grupa w sposób ustalony przez siebie, zgodnie ze swoim charyzmatem
podejmuje modlitwę w konkretnej intencji, określonej na dany miesiąc. Formą modlitwy może być:
koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, rozważanie Słowa Bożego, modlitwa uwielbienia, droga
krzyżowa itd. Ważna jest wspólnota modlitwy – „Gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje,
tam JA JESTEM pośród nich”.
CZĘŚĆ FORMACYJNA
1.
Cały czas rozważamy temat powołania. Poprzednim razem prosiłem o próbę wczytania się
w teksty mówiące o powołaniu dwóch proroków – Jeremiasza (Jr 1, 4-10) i Izajasza (Iz 6, 18). W ciągu miesiąca często powracaliście do tych tekstów. Co utkwiło w Waszej pamięci?
Czy te wzory można w jakiś sposób odnieść do Waszego doświadczenia życiowego,
Waszego powołania, być może Waszego powołania do Grupy Modlącej się w intencji
Kościoła na Wschodzie?
2.
Przeczytajcie poniższą krótką katechezę… Czy jest związek między Waszymi wnioskami a
analizą przedstawioną poniżej?
Powołanie
Jeremiasza
odbywa
się
w
dialogu
między
Bogiem
i
człowiekiem. Jest to dialog krótki, ale dramatyczny. Są w nim trzy
elementy:
- powołanie i misja (w. 5);
- obiekcja człowieka powołanego (w. 6);
- obietnica pomocy ze strony Jahwe (w. 7-8).
Jest to typ powołania charyzmatycznych przywódców. Ich misją było
ocalenie Izraela. Dziś możemy odnieść ten model do liderów
charyzmatycznych wspólnot.
Bóg wybiera człowieka w sposób nieoczekiwany i nieprzewidywalny do
jakiejś trudnej misji (mission imposible).Powołanie ma miejsce w
bezpośrednim i osobistym spotkaniu z Bogiem. Człowiek stawia się
całkowicie w dyspozycji Boga. Nie pyta: Dlaczego? Inicjatywa Boga
musi pozostać wyrazem Bożej wolności. Powołanie przychodzi w sposób
nieoczekiwany, żeby łaska Boża objawiła się wśród ludzi! Nigdzie w
Biblii przejście do stanu prorockiego nie jest przedstawiane jako
skutek wydarzeń, które wymuszałoby podjęcie decyzji człowieka o misji
prorockiej.
Powołanie oznacza zerwanie więzi z codziennością, rutyną. Jest
pęknięciem wcześniej ustalonego porządku świata. Człowiek powołany
staje się obcym dla swojego środowiska, nie będzie rozumiany. Przez
to staje się całkowicie zależny od Boga.
Powołanie przemienia duszę człowieka. Dla Jeremiasza było to
przejście od delikatnego, mało konfliktowego charakteru, pełnego
młodzieńczej wrażliwości do roli tego, który grozi i napomina (Por.
Jer 12, 6-9; Jer 20, 7-18). Powołaniu towarzyszy zakłopotanie,
obiekcja. Jest za nim ukryta ludzka słabość, grzeszność. Dlatego Bóg
nie pozostawia powołanego bez opieki. Obiecuje pomoc, ale oczekuje
wierności i posłuszeństwa. Nie oznacza to jednak wolności od
cierpienia i prześladowań (Jer 20, 7-9).
Powołanie Izajasza to powołanie związane z wizją prorocką. Doświadcza
Bożej Obecności, jakiegoś wewnętrznego, duchowego daru. Prorok jest
od razu gotowy, aby wyrazić swoją dyspozycyjność i posłusznie wykonać
Boży rozkaz.
(na podst. A. Zawadzki, Wprowadzenie do teologii biblijnej, niepubl.)
3. Jako przejście do części modlitewnej przeczytajcie załączony List 09, ukazujący aktualne
wydarzenie w parafiach, w których pracuję.
CZĘŚĆ MODLITEWNA
Intencja modlitwy w listopadzie ogólna1:
O dar życia wiecznego dla ofiar prześladowanego Kościoła na Wschodzie w czasach Rewolucji i ZSRR
oraz o ich rychłą rehabilitację w środkach masowego przekazu i świadomości społecznej pośród
mieszkańców państw dawnego bloku ZSRR.
Intencja modlitwy w listopadzie szczegółowa2:
O zakończenie sporu i wypełnienie woli Bożej w parafii NSJ w Chersoniu.
INNE INFORMACJE
1. Bieżące informacje dot. naszych działań można znaleźć na stronie internetowej:
www.misjeukraina.info
2. Adres kontaktowy:
ks. Łukasz Mika
Ул. Суворова 40
73025 Херсон
UKRAINA
tel. +380 686 991 638 (UA), +48 502 871 015 (PL)
nr konta: 55 2030 0045 1130 0000 1092 7590
3. W najbliższym czasie w Polsce będę przebywał:
- 10.01.2016 r. w par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach;
- 17.01.2016 r. w par. Miłosierdzia Bożego w Łodzi;
- 14-17.02.2016 r. w par. Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu (rekolekcje wielkopostne)
Można zaproponować termin wspólnego spotkania z grupą (najlepiej uwzględniając powyższy
kalendarz). Chcę również przyjechać na kilka dni w grudniu, ale nie jest to na razie pewne –
wstępny termin: 15-17.12.2015 r. (16.12.2015 r. w Łodzi).
Z modlitwą i błogosławieństwem:
Ks. Łukasz Mika wraz z wiernymi
1
Intencja ta zawsze będzie dotyczyć kościoła na Wschodzie jako całości.
Intencja ta będzie określała w sposób szczegółowy aktualne potrzeby kościoła lokalnego, związanego z par.
NSJ w Chersonie, Przemienienia Pańskiego w Prawdino i innych filii, które obsługują księża z Chersonia.
2
Download