Sytuacja militarna na Bliskim Wschodzie i jej wpływ na

advertisement
Sytuacja militarna
na Bliskim Wschodzie
i jej wpływ na bezpieczeństwo światowe
Gen. broni dr Mieczysław BIENIEK
1
Mapa
regionu
Bliski Wschód
Turcja, Syria, Liban,
Irak, Kuwejt, Arabia
Saudyjska, Bahrajn,
Katar, Zjednoczone
Emiraty Arabskie,
Oman, Jemen,
Jordania, Autonomia
Palestyńska, Izrael,
Egipt i Sudan.
2
Geopolityczne zawirowania
na Bliskim Wschodzie
Punkty destabilizacji i potencjalne przyczyny
poważnych przemian na Bliskim Wschodzie:
 Obalenie reżimu S.H. odzyskanie przez naród iracki swojej






suwerenności oraz próby stworzenie stabilnego rządu.
Los Kurdów stanowiących znaczną część mieszkańców Iraku ,Syrii,
Turcji oraz Iranu.
Wciąż nieuregulowana sprawy Palestyńczyków i religijny charakter
walki z Izraelem.
Iran, mocarstwo fundamentalistów posiadających broń atomową.
Skomplikowana sytuacja Libanu spowodowana obecnością
HEZBOLLAHU na jego terytorium.
Syria i jej zaangażowanie w cichym wspieraniu terroryzmu.
Początek walk frakcyjnych w Islamie, (SZYICI -SUNNICI ).
3
Region możliwych konfliktów –
trzech wojen domowych
Irak
Liban
Autonomia
Palestyńska
4
Region Izraela
i Autonomii
Palestyńskiej
Terytorium państwa
Izrael
Terytorium
Autonomii
Palestyńskiej
Strefa Buforowa Narodów
Zjednoczonych
Wzgórza Golan
5
JEDNOOSIOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA
STABILIZACJA SYTUACJI
NA BLISKIM WSCHODZIE
TERRORYZM I JEGO ZWALCZANIE
• Ropa naftowa, gaz ziemny80% światowych złóż znajduje się
w rejonie Bliskiego Wschodu
vs
• Konflikty etniczne
• konflikty religijne
• państwa totalitarne lub upadłe
• napięcia w stosunkach z państwami
muzułmańskimi i sąsiadami
• odradzanie się fundamentalizmu
arabskiego , mrzonki o kalifacie światowym.
NIEROZPRZESTRZENIANIE BRONI MASOWEGO RAŻENIA
• Iran
• Korea Płn
•Syria
NIEROZPRZESTRZENIANIE
SIĘ BMR
6
KANONY SZTUKI
STRATEGICZNO-OPERACYJNEJ
Decyduje
o
dwu
pozostałych czynnikach.
Współczesne
środki
techniczne i globalizacja
łagodzą
nieco
jego
znaczenie.
CZAS
PRZEST
RZEŃ
• środki finansowe
• organizacja / wyposażenie
• strategia / taktyka działania
• plan operacyjny ujęty w harmonogram
działania/biznes plan
• czynnik ludzki dowódczy/kierowniczy
• Treningi indywidualne i zbiorowe
• Zgrywanie systemu
•motywacja działań
Niezmiernie ważny ,decyduje
o zaskoczeniu, a zyskanie na
czasie pozwala przygotować
obronę
SIŁY
Daje możliwość przewagi,
a wykorzystane siły przy
pełnej jej koncentracji
i skupieniu wysiłku na
wybranym
kierunku
decydują o zwycięstwie
Znalezienie właściwego balansu
oraz
harmonizacja
tychże
czynników decyduje o końcowym
sukcesie
każdej
operacji
/przedsięwzięciach
7
Ran
k
Country
Proved reserves
(billion barrels)
1.
Saudi Arabia
264.3
2.
Canada
178.8
3.
Iran
132.5
4.
lraq
115.0
5.
Kuwait
101.5
6.
97.8
7.
United Arab
Emirates
Venezuela
8.
Russia
60.0
9.
Libya
39.1
10.
Nigeria
35.9
11.
United States
21.4
12.
China
18.3
13.
Qatar
15.2
14.
Mexico
12.9
15.
Algeria
11.4
16.
Brazil
11.2
17.
Kazakhstan
9.0
18.
Norway
7.7
19.
Azerbaijan
7.0
20.
India
5.8
79.7
Top 20 countries
90.2
Rest of world
68.1 8
THRILLER NA ROPĘ
9
10
11
12
’’Żaden, nawet najbardziej
doskonały
Plan nie wytrzyma działań
przeciwnika’’- KARBALA 04,05
13
Potęga Bliskiego Wschodu – 1
Izrael - Ameryka
14
Potęga Bliskiego Wschodu - 2
Chrześcijaństwo - Islam
15
Potęga Bliskiego Wschodu - 3
Plan podboju
16
ISLAM NA ŚWIECIE
Sunnici
Szyici
17
18
Terroryzm i ataki terrorystyczne
BALI
2002
WTC
2001
Londyn
2005
Madryt
2004
19
Organizacje zbrojne uznawane
za terrorystyczne
 Hezbollah
 Hamas
 Islamski Dżihad
 Al-Kaida
20
Fundamentalizm religijny
Ideologia islamu
 ideologia
radykalna
i antyzachodnia
 ojczyzną
i matecznikiem fundamentalizmu
muzułmańskiego nadal pozostaje Iran
 najgroźniejsze niewątpliwie oblicza
i liczne odmiany lokalne występują w tej
chwili w Afganistanie
21
Analiza aktywności islamskich organizacji
terrorystycznych na Bliskim Wschodzie
Iran - centrum islamskiego
terroryzmu.
 Tu powstał Hezbollach,
aktywnie działają Hamas
i Islamski Dżihad.
 Tutaj znajdują się bazy
szkoleniowe tych organizacji.
 Źródło światowej rewolucji
islamskiej.
 Celem jest walka
z amerykańskimi
i syjonistycznymi heretykami.
22
Analiza aktywności islamskich organizacji
terrorystycznych na Bliskim Wschodzie
Syria - ośrodek dowodzenia dla
organizacji terrorystycznych.
 Stolica kraju Damaszek,
stanowi ośrodek dowodzenia
dla organizacji
terrorystycznych.
 Hamas, Islamski Dżihad,
Ludowy i Demokratyczny
Front Wyzwolenia Palestyny.
23
Analiza aktywności islamskich organizacji
terrorystycznych na Bliskim Wschodzie
Liban - państwo Hezbollahu
 Bardzo aktywnie działa
antyizraelska organizacja
terrorystyczna Hezbollah.
 Współpraca z Hamasem
i Islamskim Dżihadem.
 Ostrzał rakietowy
i artyleryjski przygranicznej
strefy Izraela.
24
Analiza aktywności islamskich organizacji
terrorystycznych na Bliskim Wschodzie
 Pakistan – podobnie jak Sudan ośrodek szkolenia terrorystów
zarówno muzułmańskich oraz islamskich wywodzących się z
całego świata.
 Afganistan – fundamentalistyczne ugrupowania terrorystyczne
ćwiczą i doskonalą tam swój zbrodniczy fach w oparciu o
doświadczenia mudżahedinów zdobyte podczas walk z armią
radziecką.
 Jordania – siedziba polityczna Hamasu.
Ośrodek dowodzenia militarnego tego
ugrupowania znajduje się w stolicy Ammanie.
 Arabia Saudyjska – stanowi główne centrum
zbierania środków finansowych na działalność
terrorystyczną Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
25
Islamskie organizacje terrorystyczne
w innych krajach świata











Sudan
Cypr
Turcja
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Niemcy
Norwegia
Kanada
Argentyna
Tajlandia
Libia
26
Działalność terrorystyczna
 Ugrupowania terrorystyczne takie jak Hamas czy też Islamski
Dżihad, walczące z całym Zachodnim Światem, posiadają w
różnych krajach (nie tylko bliskowschodnich) swoje komórki
organizacyjne tworzące spójną całość dla prowadzenia
działalności terrorystycznej.
 Organizacje te mają swoje
wpływy niemalże na całej kuli
ziemskiej
 Cała infrastruktura
administracyjna, militarno –
szkoleniowa, a także finansowa
islamskich terrorystów znajduje
się w różnych częściach świata.
27
Przykład HAMASu
 Przywództwo ideologiczne Hamasu znajduje się w




Waszyngtonie
Organizacja ta oficjalnie wydaje swoją gazetę w Londynie
W broń zaopatruje się w Arabii Saudyjskiej
Szkoli się w Sudanie
Libia natomiast stanowi główne źródło jej finansowania.
28
Rezolucja Parlamentu
Europejskiego
w sprawie sytuacji
na Bliskim Wschodzie
Konfliktu na Bliskim Wschodzie
nie można rozwiązać
środkami militarnymi.
29
Strategia UE w zakresie
zwalczania terroryzmu
Zwalczanie terroryzmu w skali globalnej
z poszanowaniem praw człowieka
i uczynienie Europy bezpieczniejszą
oraz umożliwienie jej obywatelom
korzystania z wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości.
30
Rozwiązanie konfliktu
bliskowschodniego
 Konieczność istnienia dwóch państw:
izraelskiego i “palestyńskiego”.
 Rozwiązanie problemu głębokiej
niesprawiedliwości, która jest istotą konfliktu
między Żydami a Arabami.
 Zapewnienie mieszkańcom swobody sumienia i
wolności religijnej.
 Pilne rozpoczęcie negocjacji prowadzących do
trwałego pokoju w tym regionie świata.
31
Rozwiązanie konfliktu
bliskowschodniego
Pokój nie może być narzucony,
lecz trzeba go zapewnić na
drodze negocjacji i rozsądnego
kompromisu.
32
Szansa na pokój ?
 Premier Izraela Ehud Olmert oświadczył, że powstanie
Państwa Palestyńskiego na Zachodnim Brzegu i Strefie
Gazy jest możliwe, jeśli Autonomia powróci do rozmów
pokojowych, do których Olmert zaprosił zarówno
prezydenta Mahmuda Abbasa jak i Hamas (jeśli ten
uzna Izrael).
 Wielu komentatorów postrzega to oświadczenie przez
pryzmat szykowanej przez Waszyngton rewolucji na
Bliskim Wschodzie. W obawie przed nasilającą się
krytyką za nieudolność polityki w Iraku, Waszyngton
próbuje zawczasu udowodnić skuteczność swojej
polityki bliskowschodniej naciskając na obie strony, aby
jak najszybciej doszły do porozumienia.
33
Plan cywilizacyjnego podboju
Czarna wizja przyszłości
Żądania islamskich fanatyków:
 plan islamizacji Eurazji
 zniszczenie Izraela i
wypędzenie Żydów z Ziemi
Świętej
 islamizacja zsekularyzowanej
Europy
 rozprawa z Ameryką
Stworzenie, władającego światem
IMPERIUM ISLAMU
34
Zderzenie cywilizacji
wg Samuela Huntingtona
 Huntington dowodzi, że w okresie od zakończenia
zimnej wojny, kiedy to przyczyną konfliktów były spory
ideologiczne, na pierwsze miejsce wracają spory
kulturowe.
 Źródłami konfliktów międzynarodowych stają się różnice
kulturowe, wywodzące się z podziałów religijnych.
 W przyszłości konflikty zbrojne będą się toczyć NIE
między państwami, ale między cywilizacjami i to one
zdominują politykę.
 Uważa on ponadto, że Cywilizacja Zachodu
systematycznie traci swoje wpływy we współczesnym
świecie. Aby zapobiec jej marginalizacji, musi dojść do
pojednania i ściślejszej współpracy dwóch
najważniejszych ogniw tej cywilizacji - Europy i Stanów
Zjednoczonych.
35
36
WNIOSEK
WSPÓŁCZESNY ŚWIAT
ZMIENIA SIĘ W ARENĘ WALKI
I RYWALIZACJI
MIĘDZY CYWILIZACJAMI.
37
PODSUMOWANIE
 Plan cywilizacyjnego podboju
 Ślepa uliczka przemocy
 Szachownica i gracze
 Chwiejna równowaga chaosu
 Plan Moskwy
38
39
PEŁNE SPEKTRUM OPERACJI - ELASTYCZNOŚĆ
Peace
Stability &
Support
Support
Counter Insurgency
Stability Security
and Support
40
41
ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH W IRAKU
ZASADZKI
MOŹDZIERZE
RAKIETY
ZABÓJSTWA
KRYMINALIŚCI
ANTYKOALICYJNI
NACJONALIŚCI
BEZROBOTNI
ROZPROSZONE
PRZYWÓDZTWO
PARTIA
BAAS
DAWNA
ARMIA IRACKA
FEDAINI
SADDAMA
SKRZYWDZONE PLEMIONA
GRUPA
POSZUKWANIA
SZEFÓW BYŁEGO
REŻIMU
ZWOLENNICY
REŻIMU
„SPONSORZY”
IRACCY
EKSTREMIŚCI
ISLAMSCY
(ODRZUCENI
SUNNICI)
ZAGRANICZNI
TERRORYŚCI
LOKALNE
MECZETY
NIEZIDENTYFIKOWANE
GRUPY ZBROJNE
OPORTUNIŚCI
ZASADZKI
MOŹDZIERZE
SABOTAŻ
RAKIETY
ZABÓJCY
SAMOCHODYPUŁAPKI
MINY
WPŁYW
IRAŃSKI
DESTABILIZACJA
RZĄDY ISLAMISTÓW
NIEZARZĄDZANE REGIONY
WYMUSZANIE WYCOFANIA
AMERYKANÓW
AL QA’IDA
MUDŻACHEDINI/
ZAGRANICZNI
TERRORYŚCI
ANSAR AL ISLAM
GANGI
ZAGRANICZNI
„SPONSORZY”
(SA, SYRIA,
KUWAIT, UAE,
itp.)
WSPARCIE
OPORU
PRZEZ LOKALNE
AUTORYTETY
OPÓR WOBEC KOALICJI/
KARANIE „KOLABORANTÓW”
DESTABILIZACJA SYTUACJI
OCHRONA INTERESÓW SUNNITÓW
NIEZIDENTYFIKOWANI
ZAGRANICZN
TERRORYŚCI
ZAGRANICZNI EKSTREMIŚCI
ISLAMSCY
GRUPY
FINANSOWANE ZARQAWI
PRZEZ AS
KRYMINALIŚCIPRZEMYTNICY
WSPARCIE DŻIHADU
PRZEZ LOKALNE
AUTORYTETY
SPEKTAKULARNE ATAKI
ATAKI SAMOBÓJCZE
SAMOCHODY-PUŁAPKI
RAKIETY PLOT
42
43
Download