Korespondencja seryjna - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

advertisement
Korespondencja seryjna
Jedną z bardziej zaawansowanych funkcjonalności oferowanych przez edytor MS Word jest
tzw. korespondencja seryjna. Funkcja ta umożliwia tworzenie praktycznie nieograniczonej
liczby dokumentów, etykiet adresowych lub zaadresowanych kopert pocztowych. W
przypadku każdej korespondencji seryjnej występują trzy elementy: dokument główny, od
którego rozpoczyna się pracę, dane wstawiane do dokumentu głównego w celu utworzenia
unikatowych dokumentów (nazwiska, adresy, wiek i inne przechowywane w pliku, na
przykład w arkuszu programu Microsoft Office) oraz gotowy zbiór dokumentów.
Ćwiczenie: Utworzyć pisma do 200 osób zapisanych na liście poniżej. Wykorzystamy
w tekście informacje zawarte na liście .

Aby przystosować dane do pełnienia roli bazy danych należy utworzyć nowy plik
Excela, nazwać go dane.xls, przekopiować do niego dane z listy i zamienić tekst na
kolumny.

otworzyć edytor Word

Z menu Narzędzia  Listy i dokumenty wysyłkowe  Korespondencja seryjna
wybrać typ dokumentu Listy.

Wykonać kolejno kroki od 1 do 6 w zakładce Korespondencja seryjna

Scalić do dokumentu listy.doc listy do dwóch wybranych osób z pliku dane.xls
Nr;Tytul;Imie;Nazwisko;Wydzial;Stanowisko;Jednostka;
1;dr hab. inż. ;Katarzyna;Szachowicz;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Ogrodnictwa;
2;prof. dr hab. inż. ;Krzysztof;Dyszewski;TP;profesor nadzwyczajny;Instytut Inżynierii Rolniczej;
3;dr hab. inż. ;Krzysztof;Dąbrowski;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Inżynierii Rolniczej;
4;dr hab. inż. ;Maciej;Kopeć;NoŻ;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa;
5;dr hab. inż. ;Elżbieta;Gabrielska;IKŚiG;adiunkt ze stop. dr hab.;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
6;dr hab. inż. ;Tomasz;Popiołek;IKŚiG;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
7;dr hab. inż. ;Krzysztof;Dejneka;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa;
8;dr hab. ;Anna;Król;MW;adiunkt ze stop. dr hab.;Kat.i Klinika Rozrodu,Chor.Przeżuwaczy oraz Ochr.Zdr.Zwierz;
9;dr hab ;Michał;Mąkolski;MW;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynar.z Kliniką;
10;prof. dr hab. ;Józefa;Patkowska;NoŻ;profesor zwyczajny;Katedra Technologii Surowców Zwierz.i Zarządz.Jakością;
11;dr hab. inż. ;Barbara;Stadnik;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin;
12;prof. dr hab. inż. ;Tadeusz;Oleszek;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Inżynierii Środowiska;
13;prof. dr hab. inż. ;Alicja;Izworska ;IKŚiG;profesor nadzwyczajny;Instytut Inżynierii Środowiska;
14;prof. dr hab. inż. ;Tadeusz;Reinhard;IKŚiG;profesor nadzwyczajny;Instytut Inżynierii Środowiska;
15;dr hab. ;Tadeusz;Pospieszny;IKŚiG;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Matematyki;
16;prof. dr hab. ;Mariusz;Kruszyński;MW;profesor zwyczajny;Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii;
17;dr hab. inż. ;Jadwiga;Nowicka;NoŻ;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Chemii;
18;dr hab. inż ;Zenon;Trziszka;BiHZ;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii;
19;prof. dr hab. inż. ;Zdzisław;Szołtysik;BiHZ;profesor zwyczajny;Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii;
20;prof. dr hab. inż. ;Tadeusz;Orda;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Architektury Krajobrazu;
21;prof. dr hab. ;Zbigniew;Szuk;BiHZ;profesor zwyczajny;Instytut Hodowli Zwierząt;
22;prof. dr hab.;Janina;Wieliczko;TP;profesor nadzwyczajny;Katedra Fizyki i Biofizyki;
23;prof. dr hab. inż. ;Łukasz;Kontny;NoŻ;profesor nadzwyczajny;Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż;
24;prof. dr hab. inż. ;Leszek;Kita;NoŻ;profesor zwyczajny;Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa;
25;prof. dr hab. inż. ;Krzysztof;Chohura;TP;profesor zwyczajny;Katedra Ochrony Roślin;
26;prof. dr hab. inż. ;Stanisław;Rojek;IKŚiG;profesor nadzwyczajny;Katedra Budownictwa i Infrastruktury;
27;prof. dr hab. ;Dorota;Czamara;BiHZ;profesor zwyczajny;Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa;
28;prof. dr hab ;Zbigniew;Szulc;BiHZ;profesor zwyczajny;Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii;
29;dr hab. inż. ;Karol;Horodyski;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska;
30;dr hab. inż. ;Józef;Deszcz;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska;
31;prof. dr hab. ;Stefania;Chodkiewicz;BiHZ;profesor nadzwyczajny;Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa;
32;dr hab. inż. ;Agnieszka;Narkiewicz;NoŻ;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa;
33;prof. dr hab.;Halina;Tomaszewska;TP;profesor nadzwyczajny;Katedra Fizyki i Biofizyki;
34;dr hab. inż. ;Halina;Jamroz;IKŚiG;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
35;prof. dr hab. ;Wojciech;Szulczewski;BiHZ;profesor zwyczajny;Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii;
36;prof. dr hab. ;Józef;Chorbiński;TP;profesor zwyczajny;Katedra Ogrodnictwa;
37;dr hab. inż. ;Stanisław;Pulikowski;IKŚiG;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
38;dr hab. inż. ;Leszek;Kołota;NoŻ;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Technologii Surowców Zwierz.i Zarządz.Jakością;
39;prof. dr hab. inż. ;Józef;Filistowicz;TP;profesor nadzwyczajny;Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin;
40;prof. dr hab. inż. ;Stanisław;Owsiak;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
41;prof. dr hab. inż. ;Józef;Czaban;TP;profesor zwyczajny;Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin;
42;dr hab. inż. ;Józef;Dębowy;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin;
43;prof. dr hab. ;Wojciech;Szumny;BiHZ;profesor zwyczajny;Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa;
44;dr hab. inż. ;Wojciech;Ugorski;BiHZ;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Hodowli Zwierząt;
45;prof. dr hab. inż. ;Sebastian;Pawlonka;IKŚiG;profesor zwyczajny;Katedra Budownictwa i Infrastruktury;
46;prof. dr hab. ;Marian;Krzywiecki;MW;profesor zwyczajny;Katedra Anatomii i Histologii;
47;dr hab. inż. ;Barbara;Wincewicz;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa;
48;dr hab. inż. ;Ewa;Chrzanowska;BiHZ;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Hodowli Zwierząt;
49;prof. dr hab. ;Marian;Kubizna;MW;profesor zwyczajny;Katedra Anatomii Patolog.,Patofizjologii,Mikrob.i Wet.Sądow;
50;prof. dr hab. inż. ;Jerzy;Fiołka;TP;profesor nadzwyczajny;Katedra Botaniki i Ekologii Roślin;
51;prof. dr hab. ;Marian;Kuczaj;MW;profesor zwyczajny;Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynar.z Kliniką;
52;dr hab. inż. ;Ryszard;Pusz;IKŚiG;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Inżynierii Środowiska;
53;prof. dr lek.wet. ;Marian;Kuczewski;MW;profesor zwyczajny;Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta;
54;prof. dr hab ;Wojciech;Środoń;BiHZ;profesor zwyczajny;Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt;
55;dr hab. ;Elżbieta;Jakimiuk;IKŚiG;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Matematyki;
56;prof. dr hab. inż. ;Małgorzata;Pasławska;NoŻ;profesor nadzwyczajny;Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż;
57;prof. dr hab ;Marian;Łobczowski;MW;profesor nadzwyczajny;Kat.i Klinika Rozrodu,Chor.Przeżuwaczy oraz Ochr.Zdr.Zwierz;
58;prof. dr hab. inż. ;Ryszard;Pilawka;IKŚiG;profesor zwyczajny;Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska;
59;dr hab. inż. ;Włodzimierz;Wacławowicz;BiHZ;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Hodowli Zwierząt;
60;prof. dr hab. inż. ;Ryszard;Piszczałka;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
61;prof. dr hab. ;Bożena;Lech;MW;profesor nadzwyczajny;Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii;
62;dr hab. inż. ;Włodzimierz;Wawrzeńczyk;BiHZ;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa;
63;prof. dr hab. inż. ;Jerzy;Gil;TP;profesor nadzwyczajny;Instytut Inżynierii Rolniczej;
64;prof. dr hab. inż. ;Danuta;Wojtatowicz;TP;profesor zwyczajny;Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin;
65;dr hab ;Urszula;Korzeniowska;MW;adiunkt ze stop. dr hab.;Kat.Chor.Wewn.i Pasożytn. z Kliniką Chor.Koni,Psow i Kotow;
66;prof. dr hab. inż. ;Bożena;Chrzanowska;BiHZ;profesor zwyczajny;Instytut Hodowli Zwierząt;
67;dr hab. inż. ;Elżbieta;Spiak;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Ochrony Roślin;
68;prof. dr hab. inż. ;Romuald;Piwowarczyk;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
69;dr hab. inż. ;Witold;Wall;BiHZ;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii;
70;prof. dr hab ;Marian;Mackiewicz;MW;profesor nadzwyczajny;Katedra Anatomii i Histologii;
71;prof. dr hab. inż. ;Urszula;Szpara;TP;profesor nadzwyczajny;Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin;
72;dr hab. inż. ;Roman;Rybarczyk;IKŚiG;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Budownictwa i Infrastruktury;
73;prof. dr hab. inż. ;Roman;Roman;IKŚiG;profesor nadzwyczajny;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
74;prof. dr hab. inż. ;Roman;Pływaczyk;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
75;dr hab. inż. ;Jerzy;Hurej;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Instytut Inżynierii Rolniczej;
76;prof. dr hab. inż. ;Robert;Romański;IKŚiG;profesor nadzwyczajny;Katedra Gospodarki Przestrzennej;
77;prof. dr hab. ;Ewa;Szopka;TP;profesor nadzwyczajny;Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa;
78;dr hab. inż. ;Jerzy;Huskiewicz;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin;
79;prof. dr hab. inż. ;Przemysław;Polechoński;IKŚiG;profesor zwyczajny;Instytut Inżynierii Środowiska;
80;dr hab. inż. ;Jerzy;Dobicki;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin;
81;prof. dr hab. inż. ;Zofia;Witkowska;TP;profesor zwyczajny;Katedra Żywienia Roślin;
82;prof. dr hab. ;Marek;Madej;MW;profesor nadzwyczajny;Katedra Anatomii Patolog.,Patofizjologii,Mikrob.i Wet.Sądow;
83;prof. dr hab ;Marek;Matuła;MW;profesor nadzwyczajny;Kat.i Klinika Rozrodu,Chor.Przeżuwaczy oraz Ochr.Zdr.Zwierz;
84;dr hab. inż. ;Jarosław;Dobrzański;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Instytut Inżynierii Rolniczej;
85;dr hab. inż. ;Jarosław;Hutnik;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Ogrodnictwa;
86;prof. dr hab. inż. ;Janusz;Czamara;TP;profesor zwyczajny;Instytut Inżynierii Rolniczej;
87;prof. dr hab. inż. ;Witold;Świtała;BiHZ;profesor zwyczajny;Instytut Hodowli Zwierząt;
88;dr hab. ;Przemysław;Sasik;IKŚiG;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Matematyki;
89;prof. dr hab. ;Marek;Mazurkiewicz;MW;profesor nadzwyczajny;Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii;
90;dr hab. inż. ;Klara;Słoninka;TP;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Botaniki i Ekologii Roślin;
91;prof. dr hab. inż. ;Leszek;Klimczak;NoŻ;profesor zwyczajny;Katedra Technologii Surowców Zwierz.i Zarządz.Jakością;
92;prof. dr hab ;Marcin;Kuryszko;MW;profesor zwyczajny;Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii;
93;prof. dr hab. ;Lech;Kołacz;NoŻ;profesor zwyczajny;Katedra Chemii;
94;prof. dr hab. ;Alina;Lepka;MW;profesor zwyczajny;Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynar.z Kliniką;
95;prof. dr hab. inż. ;Janusz;Gładkowski;TP;profesor nadzwyczajny;Instytut Inżynierii Rolniczej;
96;dr hab. inż. ;Wiesław;Wiercioch;BiHZ;adiunkt ze stop. dr hab.;Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa;
97;prof. dr hab. ;Danuta;Parylak;NoŻ;profesor nadzwyczajny;Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
98;prof. dr hab. inż. ;Maria;Paszkowska;NoŻ;profesor zwyczajny;Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
99;dr hab. inż. ;Janusz;Drabiński;TP;profesor nadzwyczajny w UP;Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni;
100;dr hab. inż. ;Piotr;Sierszeń;IKŚiG;adiunkt ze stop. dr hab.;Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska;
101;dr inż. ;Hanna;Nowicka;TP;adiunkt;Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa;
102;dr inż. ;Małgorzata;Faron;IKŚiG;adiunkt;Katedra Gospodarki Przestrzennej;
103;mgr ;Jadwiga;Kleszczyńska;JPiM;starszy wykładowca bez st. dr;Studium Jezyków Obcych;
104;dr ;Piotr;Sobkowicz;IKŚiG;adiunkt;Katedra Matematyki;
105;mgr ;Aleksandra;Kita;JPiM;starszy wykładowca bez st. dr;Studium Jezyków Obcych;
106;dr inż. ;Jan;Jamroz;TP;adiunkt;Katedra Ogrodnictwa;
107;mgr ;Ewa;Kinal;JPiM;starszy wykładowca bez st. dr;Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
108;dr ;Piotr;Nowak;IKŚiG;starszy wykładowca ze stop.dr;Katedra Matematyki;
109;dr;Marcin;Mielnik;MW;adiunkt;Kat.i Klinika Rozrodu,Chor.Przeżuwaczy oraz Ochr.Zdr.Zwierz;
110;dr inż. ;Jan;Janeczek;TP;adiunkt;Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa;
111;dr;Kamila;Kudyba;MW;asystent ze stop. dr;Kat.Chor.Wewn.i Pasożytn. z Kliniką Chor.Koni,Psow i Kotow;
112;dr inż. ;Krzysztof;Kordas;NoŻ;adiunkt;Katedra Chemii;
113;dr inż. ;Paweł;Sobota;IKŚiG;adiunkt;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
114;dr;Marcin;Mleczak;MW;adiunkt;Katedra Anatomii i Histologii;
115;dr;Marcin;Mokwa;MW;adiunkt;Kat.Chor.Wewn.i Pasożytn. z Kliniką Chor.Koni,Psow i Kotow;
116;dr ;Olgierd;Nowak;IKŚiG;starszy wykładowca ze stop.dr;Katedra Matematyki;
117;dr inż. ;Norbert;Nowak;IKŚiG;starszy wykładowca ze stop.dr;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
118;dr inż. ;Joanna;Musiał;NoŻ;adiunkt;Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa;
119;dr inż. ;Jan;Janeczek;TP;adiunkt;Katedra Ochrony Roślin;
120;dr inż. ;Mirosław;Nowakowski;IKŚiG;starszy wykładowca ze stop.dr;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
121;dr inż. ;Małgorzata;Mąkol;NoŻ;adiunkt;Katedra Technologii Surowców Zwierz.i Zarządz.Jakością;
122;dr inż. ;Wiesław;Wiliczkiewicz;BiHZ;adiunkt;Instytut Hodowli Zwierząt;
123;dr;Marcin;Molenda;MW;adiunkt;Katedra Anatomii Patolog.,Patofizjologii,Mikrob.i Wet.Sądow;
124;mgr ;Jolanta;Kehl;JPiM;starszy wykładowca bez st. dr;Studium Jezyków Obcych;
125;dr ;Hanna;Solecka;IKŚiG;adiunkt;Katedra Budownictwa i Infrastruktury;
126;dr inż. ;Joanna;Chełmońska;BiHZ;adiunkt;Katedra Zoologii i Ekologii;
127;dr inż. ;Mieczysław;Sowiński;IKŚiG;adiunkt;Instytut Geodezji i Geoinformatyki;
128;dr inż. ;Michał;Staroniewicz;IKŚiG;adiunkt;Instytut Inżynierii Środowiska;
129;dr inż. ;Michał;Nyc;IKŚiG;starszy wykładowca ze stop.dr;Katedra Gospodarki Przestrzennej;
130;dr ;Maciej;Molski;MW;adiunkt;Katedra Anatomii Patolog.,Patofizjologii,Mikrob.i Wet.Sądow;
131;dr inż. ;Michał;Stefaniak;IKŚiG;adiunkt;Katedra Gospodarki Przestrzennej;
132;dr inż. ;Joanna;Siejko;TP;adiunkt;Katedra Botaniki i Ekologii Roślin;
133;dr ;Wiesław;Wojciechowski;BiHZ;adiunkt;Katedra Zoologii i Ekologii;
134;dr inż. ;Jakub;Grembowski;TP;asystent ze stop. dr;Katedra Ochrony Roślin;
135;dr inż. ;Tomasz;Wolski;BiHZ;adiunkt;Katedra Higieny Zwierząt i Ichtiologii;
136;dr inż. ;Krzysztof;Kostrzewa;NoŻ;adiunkt;Katedra Technologii Surowców Zwierz.i Zarządz.Jakością;
137;dr inż. ;Katarzyna;Sawicka;TP;adiunkt;Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska;
138;dr inż. ;Jacek;Jankowski;TP;adiunkt;Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa;
139;dr inż. ;Krzysztof;Kotecki;NoŻ;adiunkt;Katedra Chemii;
140;dr inż. ;Jacek;Jurzyk;TP;adiunkt;Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin;
141;dr inż. ;Hubert;Kabała;TP;adiunkt;Katedra Żywienia Roślin;
142;dr;Edyta;Klimczak;MW;adiunkt;Katedra Fizjologii Zwierząt;
143;dr inż. ;Henryk;Kaczałek;TP;adiunkt;Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin;
144;dr inż. ;Grzegorz;Kaszubkiewicz;TP;adiunkt;Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa;
145;dr inż. ;Barbara;Marszałek;NoŻ;adiunkt;Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
146;mgr inż.;Marta;Chmielewska;BiHZ;doktorant;doktorant;
147;mgr inż. ;Eugeniusz;Golachowski;TP;doktorant;doktorant;
148;lek. wet. ;Monika;Kutkowska;MW;doktorant;doktorant;
149;mgr inż. ;Anna;Mrukowicz;NoŻ;doktorant;doktorant;
150;mgr inż. ;Urszula;Glińska;IKŚiG;doktorant;doktorant;
151;mgr inż.;Maria;Janowicz;IKŚiG;specjalista;Instytut Inżynierii Środowiska;
152;mgr;Anna;Akińcza;A;Kierownik działu;Dział Kadr i Spraw Socjalnych;
153;mgr ;Małgorzata;Adamska;A;Kierownik działu;Dział Organizacji Studiów;
154;;Edward;Chalfen;TP;starszy mistrz;Katedra Fizyki i Biofizyki;
155;mgr inż.;Zygmunt;Zalewski;A;Zastępca Kanclerza;Dyrekcja;
156;;Barbara;Łukaszewicz;MW;Samodzielny referent;Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynar.z Kliniką;
157;mgr ;Elżbieta;Sowińska;A;Kierownik domu studenckiego;Dział Spraw Studenckich;
158;mgr;Dobrosława;Rygielska;JPiM;kustosz;Biblioteka Główna;
159;mgr ;Teresa;Pawlas;NoŻ;specjalista nie kierujący;Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
160;mgr inż.;Tomasz;Szlachta;BiHZ;specjalista nie kierujący;Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa;
161;;Dariusz;Bumbul;TP;starszy technik;Instytut Inżynierii Rolniczej;
162;mgr ;Urszula;Bolechowska;A;Kwestor;Dyrekcja;
163;mgr ;Zygmunt;Żmuda;A;Kanclerz;Dyrekcja;
164;mgr ;Teresa;Nowakowska;A;Zastępca kierownika działu;Dział Spraw Studenckich;
165;;Wanda;Boczarska;A;Kierownik rejonu;Dział Gospodarczy;
166;;Czesław;Monkiewicz;IKŚiG;student;;
167;;Cezary;Kowalczyk;MW;student;;
168;;Bernard;Bednarek;TP;student;;
169;;Agnieszka;Żuk;TP;student;;
170;;Artur;Białas;TP;student;;
171;;Przemysław;Banasiak;IKŚiG;student;;
172;;Maria;Żebrowska;TP;student;;
173;;Barbara;Salejda;NoŻ;student;;
174;;Katarzyna;Dmochowska;BiHZ;student;;
175;;Antoni;Bieniek;TP;student;;
176;;Antoni;Błażewicz;TP;student;;
177;;Monika;Żarowska;TP;student;;
178;;Zuzanna;Zielińska;TP;student;;
179;;Lucyna;Daszkiewicz;BiHZ;student;;
180;;Andrzej;Nagański;IKŚiG;student;;
181;;Andrzej;Kozak;MW;student;;
182;;Andrzej;Król;MW;student;;
183;;Andrzej;Nejman;IKŚiG;student;;
184;;Andrzej;Borkowski;TP;student;;
185;;Sylwia;Zaleska;TP;student;;
186;;Andrzej;Nowacki;IKŚiG;student;;
187;;Andrzej;Bujak;TP;student;;
188;;Andrzej;Nowak;IKŚiG;student;;
189;;Andrzej;Suchorab;BiHZ;student;;
190;;Joanna;Rząsa;NoŻ;student;;
191;;Agnieszka;Karch;IKŚiG;student;;
192;;Adam;Kruk;MW;student;;
193;;Katarzyna;Kałuża;IKŚiG;student;;
194;;Joanna;Jastrzębska;IKŚiG;student;;
195;;Adam;Szarycz;BiHZ;student;;
196;;Joanna;Białczyk;NoŻ;student;;
197;;Adam;Szewczuk;BiHZ;student;;
198;;Isaura;Pokorny;NoŻ;student;;
199;;Paulina;Janusz;IKŚiG;student;;
200;;Natalia;Pląskowska;NoŻ;student;;
Pan
Prof. dr hab. Teresa Kowalska
Instytut Hodowli Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Mandat nr wstawić nr Uczelnianego Kolegium Elektorów
W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej zapraszam Panią
na zajęcia z techniki informacyjnej dla II roku ZSZ Technologii w dniu
16 grudnia 2010 roku (środa) o godz. 1000 w Sali 117
na których studenci zademonstrują swoje nieprzeciętne umiejętności:
Sekretarz Kolegium Elektorów
Wpisać swoje imię i nazwisko
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards