Rozdział 4

advertisement
Rozdział IV: Narodziny nowożytnego świata
1.Wskazuję na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Inków i Majów.
2. Znam najważniejsze osiągnięcia techniczne cywilizacji prekolumbijskich.
3. Wymieniam co najmniej trzy przyczyny wielkich odkryć geograficznych.
4. Wskazuję na mapie szlaki wypraw najważniejszych odkrywców – Krzysztof Kolumb,
Vasco da Gama, Ferdynand Magellan.
5. Opisuję przebieg wypraw wielkich odkrywców – Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama,
Ferdynand Magellan.
6. Wymieniam skutki odkryć geograficznych dla rdzennych mieszkańców Ameryki i dla
gospodarki Europy.
7. Przedstawiam etapy podboju państwa Azteków i Inków.
8. Wyjaśniam, kim byli korsarze.
9. Wiem, na czym polegała praca nakładcza i dlaczego ją wprowadzono.
10. Omawiam zmiany, jakie zaszły w handlu w wyniku odkryć geograficznych.
11. Przedstawiam zmiany w rolnictwie spowodowane wzrostem wymiany handlowej.
12. Wiem, jakie znaczenie miało wynalezienie druku dla rozwoju renesansowej sztuki.
13. Wskazuję podobieństwa i różnice pomiędzy sztuką średniowiecza i renesansu.
14. Podaję przykłady dzieł artystów epoki odrodzenia.
15. Wymieniam cechy charakterystyczne architektury renesansu.
16. Charakteryzuję humanizm jako nowy nurt w filozofii i kulturze.
17. Wymieniam przyczyny reformacji.
18. Prezentuję główne nurty ruchu reformacyjnego.
19. Charakteryzuję wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm.
20. Omawiam najważniejsze skutki reformacji.
21. Porównuję wnętrze zboru protestanckiego z wystrojem kościoła katolickiego.
22. Wymieniam zadania inkwizycji w walce z reformacją.
23. Wyjaśniam, w jakim celu sporządzono indeks ksiąg zakazanych.
24. Omawiam reformy wprowadzone w Kościele katolickim po soborze trydenckim.
25. Omawiam główne zasady działalności zakonu jezuitów.
26. Przedstawiam przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej.
27. Znam daty:1488r., 1492r., 1498r., 1519-1521r., 1517r., 1534r., 1536r., 1555r., 1545r.,
28. Znam pojęcia historyczne: astrolabium, karawela, kompas, busola, konkwistador,
kompania handlowa, praca nakładcza, manufaktura, kapitalizm, mecenas, renesans,
odrodzenie humanizm, reformacja, symonia, odpust, nepotyzm, luteranizm, protestanci,
kalwinizm, arianie, inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, jezuici, kalendarz gregoriański.
29. Wiem, kim byli: Henryk Żeglarz, Bartłomiej Diaz, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama,
Ferdynand Magellan, Amerigo Vespucci, Ferdynand Cortez, Francisko Pizzaro, Mikołaj
Kopernik, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Galileusz, Giordano Bruno, Jan Gutenberg,
Erazm z Rotterdamu, Marcin Luter, Jan Kalwin, Henryk VIII, Grzegorz XIII.
Download