Co jeszcze wpływa na zmianę rzeczywistości?

advertisement
Śniadanie HBRP
Profilaktyka zdrowia
i idea work - life balance
nieodzownym elementem
nowoczesnej strategii CSR
Paradoks naszych czasów
Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia
go w ludzkości, odpowiedział :
„ Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać
pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by
odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony
swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości.
W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości,
ani w przyszłości. Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć,
po czym umiera tak na prawdę nie żyjąc.”
Profilaktyka zdrowia
Hipokrates
Profilaktyka zdrowia to zapobieganie chorobom poprzez
utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.
INWESTYCJA W ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZĄ INWESTYCJĄ NA ŚWIECIE
Work-life balance
Nowa generacja pracowników
X i Y na rynku pracy
Zmiana wartości i oczekiwań wobec pracodawcy
Pokolenie X
(1965 - 1979)
Pokolenie Y
(1980 - 2000)
X i Y – gdzie tkwi różnica?
Przedstawiciele pokolenia X, dorastający i rozpoczynający swoją
karierę w latach 90-tych, nauczyli się cenić pracę jako wartość,
która zapewnia godny byt, rozszerza możliwości i nieraz wygrywa
w rankingu wartości z życiem osobistym – by osiągnąć sukces,
trzeba ciężko pracować.
Tzw. „wyścig szczurów” to do niedawna jeden z częściej
opisywanych problemów dotykających pracowników dużych
korporacji.
Pokolenie Y na rynku pracy
Wchodzące obecnie na rynek pracy pokolenie Y ma inne aspiracje.
Młodzi, ambitni, ceniący równowagę między życiem osobistym, a zawodowym,
nie chcą, by praca stanowiła najważniejszy element ich życia…
Tymczasem…
Już za 7 lat
pokolenie Y będzie stanowić 50%
globalnie zatrudnionych pracowników
Źródło: Michael A. Potter International
Wartości pokolenia Y
szczęście
satysfakcja
work- life balance
poczucie własnej wartości
Źródło: Badanie PwC 2011 – przebadano 4,364 absolwentów w 75 krajach
Zmiana hierarchii wartości Polaków
1999
90%
80%
70%
60%
72%
77%
50%
58%
88%
40%
30%
47%
39%
20%
18%
26%
38%
24%
10%
0%
praca
rodzina
kariera
przyjaciele
Źródło: Badanie OBOP i CBOS przeprowadzone przez Rzeczpospolitą – publikacja 2012r.
czas wolny
2011
Zdrowie Polaków
Czynniki wpływające na zdrowie człowieka
16%
53%
10%
21%
czynniki genetyczne
opieka zdrowotna
środowisko fizyczne
styl życia
Źródło: WHO
Zdrowie Polaka
EUROSTAT 2011:
Z analizy 30 krajów Europy Polacy zajmują 25 miejsce pod względem stanu
zdrowia, oceniając subiektywne poczucie zdrowia poniżej dobrego.
Dieta Polaka
Dane GUS 2011:
• Statystycznie codziennie w Polsce przybywa 330 osób cierpiących na
choroby nowotworowe
• 55% wszystkich nowotworów dotyczy układu trawiennego i narządów
wewnętrznych
• Polska zajmuje 7 miejsce w Europie pod względem otyłości.
Aktywność Polaka
AKTYWNE CIAŁO = AKTYWNY UMYSŁ
59 % Polaków jest nieaktywna fizycznie
Źródło: GUS, 2011
Stres Polaka
Pod względem poziomu stresu w biznesie Polska zajmuje:
- 2 miejsce w Europie
- 9 miejsce na świecie
Źródło: Globalne badanie International Buisness Report, przeprowadzonego w 40 krajach
przez firmę Experian na zlecenie Grant Thornton International
Negatywne skutki stresu
NEGATYWNE SKUTKI
STRESU
CZŁOWIEK
PRZEDSIĘBIORSTWO
Zwiększona absencja
Opór pracowników przed zmianami
i nowymi zadaniami
Zmniejszenie efektywności
i wydajności pracy
Obniżenie jakości pracy
Wyczerpanie fizyczne,
wyczerpanie psychiczne,
Dolegliwości somatyczne
Nałogi i choroby
Fluktuacja pracowników
Wypadki przy pracy
Utrata motywacji i zainteresowania
pracą „wypalenie zawodowe”
Pogorszenie wizerunku firmy
Choroby cywilizacyjne…
Choroby cywilizacyjne są definiowane jako globalnie występujące, powszechne choroby,
do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia przyczynił się postęp współczesnej
cywilizacji. Z tego też powodu zamiennie używa się nazwy „choroby XXI wieku”.
•
spowodowane są złym stylem życia;
•
są przyczyną 80% zgonów Polaków;
Czynniki wywołujące choroby cywilizacyjne
Dieta
• jedzenie stało się źródłem
zaspokajania głodu
emocjonalnego, a nie fizycznego
Stres
• tempo i wymagania życia zaczęły
przerastać możliwości
adaptacyjne jednostki
Aktywność
• ludzi zdominowała aktywność
„niefizjologiczna”
Globalny koszt leczenia chorób cywilizacyjnych
Źródło: United Nations Population Division; 2011 The Global Economic Burden of Non-communicable
Diseases, World Economic Forum and the Harvard School of Public Health, Sept. 2011
Wypalenie polskiego managera
Wśród badanych 10 000 polskich managerów:
• 85 % skarży się na stres w pracy oraz syndromy wypalenia zawodowego.
Poziom ich efektywności zawodowej kształtuje się na poziomie 60%
Stan wypalenia zawodowego polskich managerów stanowi duże zagrożenie
dla kondycji finansowej firmy, a w rezultacie dla polskiej gospodarki
Źródło: Badania prowadzone przez Talent Club, Extended DISC, Klosterfrau Healthcare Group.
Koszty stresu dla biznesu
Koszty firm wynikające ze stresu związanego
z pracą zawodową w Unii Europejskiej
określa się na 20 mld Euro rocznie.
Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Absencje pracowników w Polsce
•
W 2011 r. odnotowano:
– 16,9 mln zwolnień lekarskich;
– przeciętna długość zwolnienia lekarskiego – około 12 dni
– łącznie ponad 207 mln dni zwolnień lekarskich
•
W ciągu 8 lat liczba dni zwolnień lekarskich wzrosła o 30%
•
Absencja chorobowa w Polsce wynosi 5%. W Europie zachodniej: 3,5%-4%
•
Koszt zasiłków chorobowych : 11,7 mld zł w tym:
–
FUS: 7,2 mld zł
–
Pracodawcy: 4,5 mld zł
–
ok. 32 mln zł dziennie
Źródło: ZUS 2012
Plan ratunkowy?
Programy Wellness, Corporate Health
Źródło: Puls Biznesu, 2013r.
QUIZ
WHEN I IS REPLACED BY WE …
Źródło: Linser&Partner
Wellness
ILLNESS
WELLNESS
Źródło: Linser&Partner
2012 Global Wellness Survey
Źródło: Raport Working Well, BuckConsultans, 2012
Promocja zdrowia w firmach na świecie
Ameryka
Północna
Ameryka
Łacińska
Źródło: Raport Working Well, BuckConsultans, 2012
Europa
Afryka –
ŚrodkowoWschodnia
Azja
Australia /
Nowa
Zelandia
Obecność strategii wellness w firmach
0-1 rok
2-5 lat
5-10 lat
Więcej niż 10 lat
Nie wiem
Źródło: Raport Working Well, BuckConsultans, 2012
mniej
niż 5 lat
Strategie wellness - motywy pracodawców
Wszystkie
kraje
Europa
USA
Poprawa wzrostu wydajności pracy, redukcja
prezenteizmu
1
3
2
Redukcja absencji spowodowanych chorobami
2
2
3
3
1
4
4
10
1
Poprawa bezpieczeństwa miejsca pracy
5
5
7
Rozwój wartości i celów organizacji
6
6
5
Utrzymanie zdolności produkcyjnej
7
4
6
Przyciąganie i utrzymywanie pracowników
8
7
8
Promowanie wizerunku firmy
9
8
9
Spełnianie obowiązku wobec społeczeństwa
10
9
10
Poprawa zaangażowania
pracowników
Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i kosztów
ubezpieczenia społecznego
Źródło: Raport Working Well, BuckConsultans, 2012
Ukierunkowanie strategii wellness na kwestie zdrowotne
Wszystkie kraje
Europa
USA
Aktywność fizyczna
1
3
1
Stres
2
1
6
Odżywianie / zdrowe odżywianie
3
7
2
Nadciśnienie ( ciśnienie krwi )
4
11
5
Choroby przewlekłe (serce, cukrzyca)
Wysoki cholesterol
Bezpieczeństwo pracy
5
6
7
10
13
2
3
7
11
Otyłość
Problemy praca- życie
Depresja, niepokój emocjonalny
8
9
10
14
4
6
4
10
9
Palenie papierosów
11
9
8
Psychosocjalne warunki pracy
12
5
14
Poczucie bezpieczeństwa
13
8
15
Sen, zmęczenie
14
11
12
Macierzyństwo
15
16
13
Uzależnienia
16
15
16
Choroby zakaźne, Aids, HIV
17
17
17
Źródło: Raport Working Well, BuckConsultans, 2012
Wpływ programów wellness
84%
64%
poprawa zdrowia pracownika
54%
82%
75%
uznanie zewnętrzne/otoczenia
55%
80%
67%
obniżenie ryzyka zdrowotnego populacji
54%
80%
69%
polepszenie wizerunku firmy
57%
79%
67%
obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i ubezpieczenia społ.
49%
79%
67%
poprawa zaangażowania pracownika
więcej niż 5 lat
56%
2-5 lat
0-2 lata
• Bardzo duży wpływ i znaczna poprawa zauważona we wszystkich aspektach
Wpływ programów wellness
71%
61%
poprawa atrakcyjności i zatrzymania pracownika
54%
65%
53%
zmniejszona absencja z powodu chorób i niepełnosprawności
48%
63%
52%
wzrost wydajności pracy i zmniejszenie zjawiska „bycia w pracy”
46%
więcej niż 5 lat
2-5 lat
0-2 lata
• Im dłużej program wellness funkcjonuje, tym większa poprawa wyników
Zdrowie pracowników – zadanie HR czy CSR?
Rewolucja w CSR - wywiad z Waynem Visserem
Odpowiedzialny Biznes – dodatek do Harvard Business Review Polska
Autorka: dr Katarzyna Bachnik, Harvard Business Review Polska
Dr Wayne Visser - dyrektor CSR International,
Twórca koncepcji CSR 2.0
Gość specjalny konferencji : „CSR 2.0 komunikacja, edukacja, technologia”
Rewolucja w CSR - wywiad z Waynem Visserem
Katarzyna Bachnik: CSR stał się modny. Coraz więcej firm stara się udowodnić,
że wzrasta ich świadomość w zakresie oddziaływania na otoczenie i że podejmuje
inicjatywy korzystne dla szerokich grup interesariuszy. Mimo to pan jest sceptykiem.
Dlaczego?
Wayne Visser: (…)Powiedzmy to jasno: tak jak lekarz powinien oceniać swój sukces
na podstawie tego, czy jego pacjent zdrowieje, czy też stan chorego się pogarsza,
tak i my powinniśmy oceniać przedsięwzięcia z zakresu CSR na podstawie tego,
czy kondycja planety i jakość życia ludzi poprawiają się, czy wręcz przeciwnie.
Źródło: Dodatek do HBR Polska, Odpowiedzialny Biznes 2011
Rewolucja w CSR - wywiad z Waynem Visserem
K.B.: (…)Czy podejmowanie inicjatyw z zakresu CSR jest manifestacją ludzkiej potrzeby
etycznego postepowania?
W.V.: (…)Tak naprawdę chodzi o kwestię znacznie bardziej fundamentalną niż zasady
etyczne jednostek. Chodzi o przetrwanie, rozkwit społeczeństwa i planety.
Angażowanie się w inicjatywy spójne z duchem CSR 2.0 staje się sposobem walki o lepsze
życie. Nie sadzę, żeby była to motywacja moralna; jest to motywacja czysto ludzka.
Źródło: Dodatek do HBR Polska, Odpowiedzialny Biznes 2011
Rewolucja w CSR - wywiad z Waynem Visserem
K.B.: W jaką stronę powinny więc pójść firmy, którym to wyższe dobro naprawdę leży na
sercu i które są gotowe podjąć trud zmiany podejścia do CSR?
W.V.: (…)Biznes powinien zaspokajać potrzeby kapitału ludzkiego i społecznego oraz
równocześnie je modyfikować, poprzez edukację, szkolenia, przyczynianie się do rozkwitu
społeczności i stania na straży dobrej kondycji psychofizycznej pracowników.
Źródło: Dodatek do HBR Polska, Odpowiedzialny Biznes 2011
Wellness ważną częścią firmy?
wellness w firmie
profilaktyka zdrowia
aktywność
zdrowe odżywianie
work - life balance
harmonia i równowaga
badania
praca
rodzina
społeczna odpowiedzialność biznesu
(CSR)
życie osobiste
Śniadanie HBRP
Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do panelu
dyskusyjnego.
Download