Przełożenie zasad lean manufacturing na procesy finansowe w celu

advertisement
Lean Finance
podstawa sukcesu
Przełożenie zasad lean manufacturing na
procesy finansowe w celu wyeliminowaniu
niepotrzebnych czynności i skupieniu się na
tych, które rzeczywiście dodają organizacji
wartości, może obejmować:
CENTRALIZACJĘ
I OUTSOURCING
ROZBUDOWĘ
INFRASTRUKTURY IT
Wynoszenie czynności
transakcyjnych poza działy
finansowe w organizacji,
np. do centrów usług
wspólnych lub zewnętrznych
podmiotów (outsourcing)
Rozbudowę architektury IT
w celu automatyzacji
procesów, konsolidowania,
przetwarzania
i raportowania danych
AUTOMATYZACJĘ
STANDARYZACJĘ
PROCESÓW
Automatyzację rutynowych
procesów w celu
zmniejszenia czasu ich
wykonywania i ograniczenia
ryzyka błędów
Standaryzację procesów,
stanowisk, zakresów
odpowiedzialności
i czynności kontrolnych
w ramach funkcji
finansowej.
Jakie są korzyści ze stosowania LEAN?
Mniejsza ilość popełnianych błędów,
a co za tym idzie brak konieczności poprawy
swojej pracy
Mniejsza ilość czasu
potrzebna do prawidłowej obsługi klienta
Niższe wydatki i potrzeby
dzięki efektywnie zaprojektowanym procesom
Mniejsze ryzyko
i wyższa jakość dzięki zdecydowanemu podejściu do
analizy i kontroli możliwych błędów
Umiejętność do
szybkiej realizacji celów strategicznych
Niższe koszty
dzięki wyższej efektywności i produktywności
Lepsze wyniki
dzięki zastosowaniu wydajnych rozwiązań
Większe zaangażowanie pracowników
dzięki wspólnym celom i sukcesom
Wyższa jakość procesów
dzięki zaangażowaniu pracowników i eliminacji błędów
Eksponowanie pojawiąjących się problemów
i szybkie ich rozwiązywanie
Zeskanuj kod, aby przejść
do strony kpmg.pl
kpmg.com/pl/NowoczesnyCFO
© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”),
podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu
zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście
prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards