Agenda - Kongres Wyzwań Zdrowotnych

advertisement
 1
II Health Challenges Congress
(9-11 marca 2017 r. Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe)
Agenda
Ścieżka „A”: Sesje systemowe – polityka zdrowotna
Ścieżka „B”: Finanse i zarządzanie
Ścieżka „C”: Terapie
Ścieżka „D”: Nowe technologie
Ścieżka „E”: Edukacja
9 marca 2017 r. | godz. 9.00-11.30 | Sala audytoryjna
Sesja inauguracyjna – prawie okrągły stół, czyli od czego zależy punkt widzenia.
•
Debata. Główne zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia i ich przewidywane skutki – dyskusja z udziałem
przedstawicieli:
– Polityków
– Lekarzy i pielęgniarek
– Zarządzających placówkami medycznymi
– Pacjentów
– Prawników
– Ekspertów rynku medycznego
– Dostawców współpracujących z sektorem ochrony zdrowia
•
Krótkie wystąpienia członków Rady Naukowej HCC
Otwarcie, powitanie Gości:
Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu, PTWP SA
Bogumił Sobula – Wiceprezydent Katowic
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Grzegorz Gielerak – Dyrektor, Wojskowy Instytut Medyczny
Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska
Anna Kasprzak – Wiceprezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Andrzej Mądrala – Wiceprezydent, Pracodawcy RP
Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Marian Zembala – Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Poseł, Minister Zdrowia w 2015 r.
Moderacja: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
Wystąpienia:
Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Bogdan Koczy – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Jacek Kozakiewicz – Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
Jacek Krajewski – Prezes, Federacja Porozumienie Zielonogórskie
Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kierownik
Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
Aleksander Sieroń – Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu, Konsultant Krajowy w
Dziedzinie Angiologii
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala Balowa B
Finansowanie ochrony zdrowia – wyważanie otwartych drzwi?
•
Przyszłość NFZ i przejście do budżetowego modelu finansowania świadczeń
•
Finansowanie szpitali, specjalistyki i POZ – główne kierunki zmian
•
Modele finansowania świadczeń w wybranych krajach – przegląd, rekomendacje, wnioski dla Polski
•
Dopłaty pacjentów do świadczeń (wyrobów) medycznych – aspekty prawne, uwarunkowania polityczne
i rzeczywistość
2
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Robert Bitner – Dyrektor Generalny, Alcon Polska Sp. z o.o.
Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Komisji Zdrowia
Katarzyna Głowala – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa, Zastępca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Andrzej Jaworski – Członek Zarządu, PZU SA
Andrzej Sośnierz – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007
Wojciech Szefke – Prezes Zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
Mirosława Trojnacka – Kierownik, Dział Controllingu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Moderacja: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala Balowa C
E-zdrowie – przed nami nadal długa droga
•
Projekty centralne, m.in. P1 – co dalej?
•
Rozwój platform regionalnych
•
E-dokumentacja medyczna – jesteśmy gotowi?
•
Rozwój technologii medycznych i funkcjonalności rozwiązań informacyjnych a rosnące oczekiwania lekarzy
oraz zrządzających placówkami wobec dostawców systemów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Brukiewicz – Prezes Rady, Śląska Izba Aptekarska
Marcin Grabowski – p.o. Dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
Józef Kurek – Dyrektor, SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Prezes, Związek Szpitali Powiatowych
Województwa Śląskiego
Grzegorz Mródź – Wiceprezes Zarządu, Kamsoft SA
Piotr Piątosa – Prezes Zarządu, Comarch Healthcare SA
Roman Rogóż – Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych, Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Marcin Węgrzyniak – Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Moderacja: Daniel Kuropaś – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
Prezentacja (10 minut):
•
Koordynacja opieki w systemie eZdrowie – praktyczne aspekty wykorzystania zasobów elektronicznej
dokumentacji medycznej.
Piotr Piątosa – Prezes Zarządu, Comarch Healthcare SA
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 1
Edukacyjny okrągły stół – kontynuacja z debaty z XII Forum Rynku Zdrowia
•
Kształcenie kadr medycznych – zarówno podczas studiów, jak i w ramach kształcenia podyplomowego
•
Dyskusja z udziałem Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznych, lekarzy stażystów, rezydentów, studentów
medycyny
•
Czy zarobki sprzyjają zapełnianiu luki pokoleniowej wśród lekarzy w Polsce?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Wojciech Bik – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych, Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego
Tomasz Grodzicki – Prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kierownik, Katedra Chorób
Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM
Łukasz Jankowski – Porozumienie Rezydentów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Barbara Jodłowska-Jędrych – Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Ligia Kornowska – Przewodnicząca, Grupa Młodych Menedżerów Medycyny, Polska Federacja Szpitali
Jacek Kozakiewicz – Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
Tomasz Szczepański – Prorektor ds. Nauki, Kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM
Moderacja: Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 6
Choroby rzadkie – problemy pacjentów, ich opiekunów i systemu opieki zdrowotnej
•
Dlaczego rośnie liczba zidentyfikowanych chorób rzadkich – postępy w genetyce
•
Zalecenia Rady UE wzywające kraje członkowskie do opracowania narodowych strategii dla chorób rzadkich
•
Leki stosowane w chorobach rzadkich i zasady ich refundacji – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach
3
Nowelizacja ustawy refundacyjnej w zakresie leków sierocych – szansa na poprawę dostępu pacjentów do
terapii chorób rzadkich w Polsce
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Leszek Borkowski – Prezes Zarządu, Fundacja Razem w Chorobie
Jacek Juszczyński – Prezes Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Maria Libura – Dyrektor, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, Uczelnia Łazarskiego
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Moderacja: Katarzyna Lisowska – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
•
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 9
Pneumonologia
•
Nowoczesne metody skutecznej kontroli astmy
•
Ile nas kosztują choroby układu oddechowego w Polsce?
•
Optymalizacja leczenia niewydolności oddychania poprzez domowe leczenie tlenem i wentylacją mechaniczną
•
Techniki i technologie medyczne (UBUS, EUS, TK, genetyka) poprawiające skuteczność diagnostyczną
i leczniczą w raku płuca
•
Standaryzacja badań oddychania we śnie w kontekście wypadkowości komunikacyjnej kierowców chorych na
obturacyjny bezdech senny (OBS)
•
Samoistne włóknienie płuc – aktualne szanse na powstrzymanie rozwoju tej śmiertelnej choroby
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Adam Barczyk – Kierownik, Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Ryszarda Chazan – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet
Medyczny
Joanna Chorostowska-Wynimko – Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Małgorzata Czajkowska-Malinowska* – Koordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
Rafał Krenke – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik, Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych,
Pneumonologii i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Szymon Skoczyński – Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Jakub Szulc – Dyrektor, Ekspert Sektora Ochrony Zdrowia, EY
Maciej Tażbirek – Katedra i Klinika Pneumonologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
Moderacja: Władysław Pierzchała – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prezentacja:
Koszty pośrednie w POCHP
Jakub Szulc – Dyrektor, Ekspert Sektora Ochrony Zdrowia, EY
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 10
Diabetologia – problem zdrowotny i społeczny
•
Koszty leczenia cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem kosztów powikłań sercowo-naczyniowych
•
Profilaktyka – czy potrafimy zapobiegać cukrzycy?
•
Jak prowadzić pacjenta do celu terapii – utrzymywania właściwego wskaźnika glikemii
•
W jaki sposób modyfikować terapię, kiedy ten wskaźnik nie jest wyrównany
•
Farmakoterapia w diabetologii – stan obecny oraz oczekiwania pacjentów i lekarzy
•
Edukacja pacjentów z cukrzycą typu 2 i znaczenie właściwego prowadzenia tych pacjentów w POZ
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Krzysztof Chlebus – I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Grzegorz Dzida – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Przemysława Jarosz-Chobot – Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii
Krzysztof Strojek – Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, III Katedra i Oddział
Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii
Wojciech Wysoczański – Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji
Moderacja: Leszek Czupryniak – Kierownik, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny
Centralny Publiczny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 23
Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance w opiece zdrowotnej
4
Certyfikat zgodności z normą ISO 37001 dotyczącą zarządzania ryzykiem antykorupcyjnym –
zasadność wdrażania takiego systemu
•
Relacje między dostawcami współpracującymi z jednostkami ochrony zdrowia a zarządzającymi tymi
podmiotami – krótki przegląd sytuacji ryzykownych
•
Oblicza ryzyka prawnego w placówkach medycznych:
– błędy lekarskie i skala roszczeń pacjentów
– odpowiedzialność karna i cywilna lekarzy – wybrane zagadnienia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Adam Maciejczyk – Dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii
Mieczysław Pasowicz – Prezes, Instytut Medycyny Innowacyjnej, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego
Stanisław Pitucha – Asystent, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Marcin Szczepański – Regional Compliance Officer, Siemens Sp. z o.o.
Marek Wójcik* – Ekspert, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015
Moderacja: Anna Partyka-Opiela – Senior Associate, Specjalista ds.Compliance, Kancelaria Domański
Zakrzewski Palinka
•
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 24
Życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym
Agnieszka Drosdzol-Cop – Kierownik, Zakład Patologii Ciąży, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Robert Krysiak – Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach
Marek Krzystanek – Kierownik, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Moderacja: Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 25
Ortopedia geriatryczna
•
Diagnostyka osteoporozy
•
Złamanie osteoporotyczne
•
Endoprotezoplastyka biodra, kolana i barku
•
Rehabilitacja
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jarosław Czubak* – Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Szymon Dragan – Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we
Wrocławiu
Wojciech Glinkowski – Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości „TeleOrto” –
Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jerzy Gryglewicz – Ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Damian Kusz – Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu
Michał Mielnik – Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Marek Synder – Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojciech Widuchowski – Ortopeda, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr.
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Moderacja: Bogdan Koczy – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Konsultant
Wojewódzki w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala Balowa B
Zdrowie publiczne
•
Zapobieganie chorobom najtańszym ogniwem systemu opieki zdrowotnej. Czy naprawdę wszyscy są do tego
przekonani?
•
Narodowy Program Zdrowia – główne cele, stan realizacji, perspektywy
•
Edukacja i profilaktyka zdrowotna – miejsce i zadania dla samorządów, organizacji pozarządowych, wybranych
podmiotów i instytucji
•
Sukces w zdrowiu publicznym – case study samorządu lub organizacji
5
Nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych – m.in. niepokojące zróżnicowanie regionalne pod
względem niektórych wskaźników zdrowotnych – jak to zmienić?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Bogucki – Ekspert Zespołu ds. Konkurencyjności Branży Farmaceutycznej przy Ministerstwie Rozwoju
Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Adam Fronczak – Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2011
Beata Małecka-Libera – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r.
Maciej Sytek – Dyrektor, Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Moderacja: Bolesław Samoliński – Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się, Kierownik, Zakład Profilaktyki
Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
•
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala Balowa C
Telemedycyna dla medycyny, a nie zamiast medycyny
•
Miejsce telemedycyny w opiece nad pacjentem: m.in. reumatologia, psychiatria, geriatria, diabetologia,
pulmonologia
•
Telemedycyna w rehabilitacji leczniczej
•
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu rozwiązań telemedycznych
•
Prawo i telemedycyna, czyli czekając na przepisy
•
mHealth, czyli coś więcej niż tylko gadżety
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Bednarski – Były Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Wojciech Glinkowski – Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Centrum Doskonałości "TeleOrto" Telediagnostyki i Leczenie Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Eugeniusz J. Kucharz – Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum
Medyczne w Katowicach, Prezes, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Reumatologii
Jarosław Markowski – Kierownik, Katedra i Klinika Laryngologii, Wydział Lekarski w Katowicach SUM,
Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
Paweł Masiarz – Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia
Bartosz Pampuch – Wiceprezes Zarządu, Comarch Healthcare SA
Roman Rogóż – Kierownik Działu Systemów Informatycznych i Ochrony Danych Elektronicznych, Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady, Fundacja Misja Medyczna
Andrzej Urbanik – Prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Moderacja: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
Prezentacja (10 minut):
•
Bartosz Pampuch – Wiceprezes Zarządu, Comarch Healthcare SA
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 1
Szanowny Pacjencie – suplement diety to nie lek!
•
Czym są suplementy diety; czym różnią się od leków?
•
Co roku na suplementy diety wydajemy miliardy złotych, czasem kosztem leków czy innych uzasadnionych
wydatków. To dobry kierunek?
•
Wynik raportu TNS Polska z 2014 roku dotyczącego świadomego samoleczenia w Polsce
•
Reklamy suplementów – „hit” w mediach i co dalej?
•
Dekalog racjonalnego wyboru suplementów ŚIL i ŚIA
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Brukiewicz – Prezes Rady, Śląska Izba Aptekarska
Anna Cieślik – Dyrektor, Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Jacek Kozakiewicz – Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
Anna Mossakowska-Ziemniak – Wiceprezes, Federacja Suplementów
Bogusław Okopień – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Farmakologii Klinicznej, Kierownik Katedry Farmakologii
oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk – Prezes Zarządu, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
Ewa Warmińska – Zastępca Dyrektora, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia
6
Moderacja: Luiza Jakubiak – Redaktor Naczelna, Rynek Aptek; Jacek Wykowski – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 6
Media i medycyna
•
„Hieny prasowe” i rzecznicy prasowi przy jednym stole
•
Wymiana argumentów, doświadczeń i wzajemnych oczekiwań
•
Wnioski z dyskusji z udziałem dziennikarzy specjalizujących się w tematyce medycznej oraz rzeczników
prasowych szpitali, urzędów i instytucji ochrony zdrowia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Wojciech Gumułka – Rzecznik, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska – Dyrektor Biura Prezesa, Rzecznik, Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji
Agata Kalafarska-Winkler – Rzecznik, Śląski Uniwersytet Medyczny
Jarosław Rybak – Kierownik, Biuro Dyrektora, Wojskowy Instytut Medyczny
Mirosław Rusecki – Rzecznik, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Sylwia Wądrzyk-Bularz – p.o. Rzecznika Prasowego Centrali, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jolanta Wołkowicz – Kierownik, Działu Promocji, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof Leszka Gieca
Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
Grzegorz Zasępa – Zastępca Redaktora Naczelnego, Super Express
Maria Zawała – Dziennikarz, Serwis Internetowy Silesion.pl
Moderacja: Agata Pustułka – Dziennikarz, Dziennik Zachodni
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 8
Etyka i jej znaczenie w pracy personelu medycznego
Wykłady:
•
Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska:
Przyrzeczenie lekarskie wczoraj i dzisiaj
•
Zyta Kaźmierczak-Zagórska – Wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska:
Relacje lekarzy z przemysłem farmaceutycznym a etyka lekarska
•
Jędrzej Skrzypczak – Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi i prawa do krytyki a art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej
•
Jacek Sobczak – Kierownik, Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Wydział Prawa, SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny:
Tajemnica lekarska – czy może „jawnica”?
•
Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Izba Lekarska:
Łamanie zasad etycznych i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska
Zyta Kaźmierczak-Zagórska – Wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska
Gabriela Morawska-Stanecka – Partner, Kancelaria GMS
Jędrzej Skrzypczak – Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Wydział Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jacek Sobczak -– Kierownik, Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Wydział Prawa, SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny
Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Izba Lekarska
Moderacja: Ryszard Rotaub – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 9
Onkologia – diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja
•
Wyzwania związane z rozpoznawaniem wybranych chorób nowotworowych
•
Podsumowanie zmian w tzw. pakiecie onkologicznym
•
Zmiany w refundacji terapii onkologicznych – nowe możliwości
•
Dostęp do nowoczesnych terapii w wybranych chorobach nowotworowych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik,
Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Stanisław Góźdź – Dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Jerzy Gryglewicz – Ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Adam Maciejczyk – Dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii
7
Krzysztof Składowski* – Dyrektor, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Cezary Szczylik – Kierownik, Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Moderacja: Iwona Bączek – Dziennikarz, Rynek Zdrowia; Janusz Meder – Prezes, Polska Unia Onkologii,
Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 10
Pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim
•
Dlaczego wielu lekarzy ma z tym problem?
•
Interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy rodzinnych, specjalistów i osób niepełnosprawnych
Wykład:
Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kierownik
Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Barbara Daniel – Dyrektor, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Gabriela Knapik – Samodzielny Specjalista, Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Beata Łabuz-Roszak – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “REPTY” Górnośląskie Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia
Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katarzyna Rybok – Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Moderacja: Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 23
Wyroby medyczne
•
Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych – stan na marzec 2017 r.
•
Wyroby medyczne a leki – dyskusja o modelach refundacji z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia,
dostawców wyrobów medycznych, organizacji pacjentów, ekspertów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Robert Bitner – Dyrektor Generalny, Alcon Polska Sp. z o.o.
Joanna Bugaj – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Michał Kuklewski – Prezes Zarządu, SCA Hygiene Sp. z o.o.
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Agnieszka Sikorska-Brzozowska – Ekspert Rynku Medycznego, Pracodawcy RP
Wojciech Szefke – Prezes Zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
Witold Włodarczyk – Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Moderacja: Jacek Janik – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 24
Kardiologia
•
Polska kardiologia – główne sukcesy, wyzwania i problemy
•
Opieka poszpitalna pacjentów kardiologicznych – stan obecny i planowane zmiany
•
Założenia tzw. pakietu zawałowego
•
Dyskusja o wycenach świadczeń w polskiej kardiologii
•
Rehabilitacja kardiologiczna
•
Elektrokardiologia – wybrane zagadnienia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Buszman – Wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of
Poland SA
Zbigniew Eysymontt – Dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji
Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Piotr Jankowski – I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Mizia-Stec – Kierownik, I Katedra i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krystian Wita – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Wojciech Wysoczański – Dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji
8
Wojciech Zawalski – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderacja: Marzena Sygut – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 25
Najnowsze technologie w ortopedii
•
Rozwój implantologii z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
•
Techniki 3d w ortopedii – indywidualne endoprotezy „na miarę”
•
Leczenie biologiczne w ortopedii
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jarosław Czubak* – Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Szymon Dragan – Kierownik, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we
Wrocławiu
Bogdan Koczy – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Damian Kusz – Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu
Marek Synder – Kierownik, Klinika Ortopedii dla Dorosłych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojciech Widuchowski – Ortopeda, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr.
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Moderacja: Michał Mielnik – Lekarz Kierujący, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala Balowa B
Opieka koordynowana w różnych dziedzinach medycyny
•
Opieka koordynowana czy opieka kompleksowa, a może koordynowana kompleksowa?
•
Opieka kompleksowa dla wybranych dziedzin czy dla całej medycyny?
•
Oczekiwane korzyści, ryzyka niepowodzenia
•
Jak mierzyć efektywność opieki kompleksowej?
•
Czy opieka kompleksowa to propozycja dla systemów bogatych czy biednych?
•
Opieka koordynowana jako współczesna strategia opieki nad pacjentem z wieloma schorzeniami
– Koordynacja na poziomie lekarz rodzinny – specjalista
– Koordynacja na poziomie specjalista – specjalista
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jacek Krajewski – Prezes, Federacja Porozumienie Zielonogórskie
Brygida Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów,
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Justyna Mieszalska – Zastępca Dyrektora, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia
Grzegorz Mródź – Wiceprezes Zarządu, Kamsoft SA
Adam Soska – Dyrektor ds. Operacyjnych, Betamed SA
Mirosław Suszek – Wiceprezes Zarządu, Medicover Polska
Wojciech Zawalski – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderacja: Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.00 | Sala konferencyjna 1
Jakość́ suplementów diety
Wykład:
•
Iwona Wawer – Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wiceprezes Zarządu
Federacja Suplementów
Jakość́ suplementów diety
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala konferencyjna 6
Bazy danych w medycynie – znaczenie dla systemu, lekarzy i pacjentów
•
Duże bazy danych – co wnoszą do praktyki klinicznej?
•
Jak uzyskane z baz danych informacje wykorzystać w praktyce klinicznej?
•
Bazy danych a tworzenie map potrzeb zdrowotnych
•
Rejestry medyczne
•
Czy inwestować w nowe badania czy w optymalizację analiz wyników z baz danych, czyniąc je bardziej
wiarygodnymi?
9
•
Co zrobić aby analizy baz danych stały się podstawą kreowania polityki zdrowotnej?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Marek Gierlotka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Marcin Grabowski – p.o. Dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
Marek Gzik – Dziekan, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach
Andrzej Sośnierz – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2007
Piotr Soszyński – Dyrektor ds. medycznych, Członek Zarządu, Medicover Polska
Barbara Więckowska – Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
Kajetan Wojsyk – Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa i Współpracy Międzynarodowej, CSIOZ
Moderacja: Mariusz Gąsior – Kierownik, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala konferencyjna 9
Onkologia – organizacja leczenia
•
Debata dyrektorów ośrodków onkologicznych, lekarzy, przedstawicieli uczelni medycznych oraz pacjentów
•
Współpraca i koordynacja czy konkurowanie placówek?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Szymon Chrostowski – Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, Prezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie,
Prezes, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik,
Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Stanisław Góźdź – Dyrektor, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Adam Maciejczyk – Dyrektor, Dolnośląskie Centrum Onkologii
Małgorzata Syczewska – Dyrektor, Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Krzysztof Składowski – Dyrektor, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Moderacja: Iwona Bączek – Dziennikarz, Rynek Zdrowia; Janusz Meder – Prezes, Polska Unia Onkologii,
Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala konferencyjna 10
Transkulturowość w medycynie
•
Pacjenci różnych wyznań, kultur i narodowości w gabinecie medycznym
•
Zagadnienia etyczne i medyczne – trudne decyzje lekarza, argumenty pacjentów dotyczące np. odmowy
w procesie leczenia np. z przyczyn religijnych lub kulturowych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Aleksandra Chrobak – Pisarka, Autorka książki „Beduinki na Instagramie”
Zofia Jeziorna – Kulturoznawca Bliskowschodni, Założycielka Fundacji Nahda
Lesław Niebrój – Prodziekan, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia
Publicznego w Bytomiu
Bożena Janicka – Prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Jacek Kozakiewicz – Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
Halina Kulik – Kierownik, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, Śląskie Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zbigniew Szawarski* – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, Etyk, Filozof Medycyny, Emerytowany
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący, Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN
Moderacja: Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala konferencyjna 23
Działania antykorupcyjne w systemie ochrony zdrowia. Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w
relacjach lekarzy z przemysłem medycznym
•
Rola Izby POLMED w kształtowaniu etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu medycznego
a reprezentantami ochrony zdrowia
•
Przyczyny zmian w branżowych regulacjach etycznych; przeciwdziałanie korupcji i działaniom korupcjogennym
w systemie ochrony zdrowia na świecie i w Polsce
•
Wpływ zmian w Kodeksie Etyki branży wyrobów medycznych na działalność przedstawicieli ochrony zdrowia
(udział w wydarzeniach edukacyjnych, szkoleniach, konferencjach, kongresach itp.)
•
System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
•
Kształtowanie polityki etycznej szpitala: refleksje nad Kodeksem Etyki
•
Wdrożenie systemu compliance w szpitalu – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów
opracowanego w ramach projektu MedKompas
10
•
Dyskusja uczestników spotkania
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Dariusz Bąk – Wykładowca Akademicki, Akademia Leona Koźmińskiego, Ekspert ds. Etyki Biznesu, Ekspert
Projektu MedKompas
Ewa Karamon – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital im. dr
Jadwigi Obodzińskiej-Król
Oskar Luty – Adwokat, Ekspert Prawny OIGWM POLMED
Moderacja: Witold Włodarczyk – Dyrektor Generalny, OIGWM POLMED
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala konferencyjna 24
Rozwiązania telemedyczne w kardiologii
•
Jaki chory kwalifikuje się do opieki telemedycznej?
•
Czy diagnozować, czy tylko monitorować chorego zdiagnozowanego?
•
Skuteczność telenadzoru w polskich warunkach – wyniki MONITEL-HF i zabrzańskiego rejestru chorych z
domowym monitorowaniem
•
Czy już czas na nowy, „teleinformatyczny” produkt NFZ?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Piotr Buszman – Wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of
Poland SA
Piotr Jankowski – I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący, Komisja Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne
Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Ryszard Piotrowicz – Kierownik, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Instytut
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
Krzysztof Szydło – I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach, Przewodniczący-Elekt,
Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Mateusz Tajstra – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Moderacja: Lech Poloński – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu
9 marca 2017 r. | godz. 16.15-17.30 | Sala konferencyjna 25
Polska interna – sukcesy i wyzwania
•
Pełne, internistyczne oraz interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta – dlaczego warto dążyć do takiego
modelu?
•
Liczba łóżek na oddziałach chorób wewnętrznych w Polsce – stan obecny, prognozy oraz potrzeby pacjentów
•
Brakuje nam bardziej geriatrów czy internistów?
•
Możliwości poszerzania edukacji internistów o wiedzę z zakresu geriatrii
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jarosław Derejczyk – Dyrektor, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Geriatrii
Lech Kucharski – Oddział Chorób Wewnętrznych III, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
w Krakowie, Przewodniczący, Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych, Towarzystwo Internistów
Polskich
Eugeniusz J. Kucharz – Kierownik, Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum
Medyczne w Katowicach, Prezes, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Reumatologii
Jacek Imiela – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, Prezes, Towarzystwo Internistów Polskich
Aleksander Sieroń – Kierownik, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej, Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu, Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Angiologii
Moderacja: Agata Pustułka – Dziennikarz, Dziennik Zachodni
9 marca 2017 r. | godz. 19.00 | Dolne foyer
Bankiet
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala Balowa B
Zdrowy szpital cz. I – Leczenie szpitalne w systemie opieki zdrowotnej
•
Stan prac nad tzw. siecią szpitali; kryteria wejścia do sieci – dla kogo sieć, dla kogo postępowanie
konkursowe?
•
Dyskusja o nowych zasadach finansowania szpitali z udziałem:
11
– Przedstawicieli MZ, NFZ
– Zarządzających szpitalami
– Ekspertów rynku medycznego
– Prawników
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Kowalczyk – Dyrektor Naczelny, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa, Zastępca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Jerzy Szafranowicz – Dyrektor, Narodowy Funduszu Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Krystyna Walendowicz – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
Marek Wójcik – Ekspert, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji w latach 2014-2015
Moderacja: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala Balowa C
Podstawowa opieka zdrowotna
•
POZ – kiedy naprawdę stanie się w Polsce strażnikiem systemu?
•
Poprawa jakości opieki w praktyce lekarza rodzinnego – jak to zrobić
•
Organizacja i finansowanie – strategia i ustawa o POZ
•
Informatyzacja POZ a wprowadzenie skoordynowanego leczenia otwartego – nowe technologie w służbie
medycyny
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Michał Czarnuch – Partner, Praktyka Life Sciences, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Bożena Janicka – Prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Adam Kozierkiewicz – Ekspert Rynku Ochrony Zdrowia
Jacek Krajewski – Prezes, Federacja Porozumienie Zielonogórskie
Zofia Małas – Prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – Konsultant Krajowy w dz. Medycyny Rodzinnej, Specjalistyczna Praktyka
Lekarska AGAMED
Moderacja: Piotr Wróbel – Zastępca Redaktora Naczelnego, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 1
Polityka lekowa
•
Główne założenia i kierunki polityki lekowej państwa
•
Zmiany w ustawie refundacyjnej
•
Nowelizacja prawa farmaceutycznego – apteka w systemie ochrony zdrowia, rola farmaceuty
•
Podsumowanie i wnioski z dotychczasowej realizacji programu 75+
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Bogna Cichowska-Duma – Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA
Joanna Lis – Prezes, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Sebastian Szymanek – Dyrektor Generalny Polska, Wiceprezes Zarządu, Polpharma SA
Marek Tomków – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska
Moderacja: Luiza Jakubiak – Redaktor Naczelna, Rynek Aptek
Prezentacja:
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 6
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – z tym wreszcie trzeba coś zrobić
•
Polska – kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie; twarde dowody i dane: prezentacja
•
Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zapadalność w wybranych chorobach – skutki społeczne
i ekonomiczne
•
Dyskusja z udziałem:
– Przedstawicieli resortów: zdrowia, energii i środowiska
– Lekarzy
– Architektów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Aneta Ciślak – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM , Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Agnieszka Kaczmarska – Prezes Zarządu, SARP Oddział w Katowicach
12
Jerzy Kozielski – Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof.
Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Marlena Kropidłowska – Specjalista ds. komunikacji, Organizacja HEAL Polska
Władysław Pierzchała – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Emilia Piotrowska – Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy
Moderacja: Ryszard Rotaub – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 10
Chirurgia naczyniowa
•
Zmiana wycen procedur naczyniowych a epidemiologia chorób układu naczyniowego
•
Dokąd zmierza chirurgia naczyniowa w Polsce – sukcesy i wyzwania
Wystąpienia:
•
Grzegorz Oszkinis – Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu:
Aktualny stan chirurgii naczyniowej w Polsce – prezentacja opracowania Chirurgia Naczyniowa w Polsce –
zielona księga
•
Tomasz Urbanek – Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum
Medyczne w Katowicach:
Czego dowiedzieliśmy się o chirurgii naczyniowej w Polsce z map potrzeb zdrowotnych
•
Piotr Andziak – Kierownik, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
w Warszawie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej:
Czy system kształcenia w chirurgii naczyniowej nadąża za postępem technologicznym
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Wacław Kuczmik – Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Naczyń, Past Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Grzegorz Oszkinis – Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytet Medyczny we Poznaniu
Piotr Szopiński – Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Tomasz Urbanek – Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne
w Katowicach
Barbara Więckowska – Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
Moderacja: Piotr Andziak – Kierownik, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
w Warszawie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 23
Blok operacyjny i coś więcej
•
Blok operacyjny XXI wieku – co to oznacza?
•
Systemy monitorowania pacjentów
•
Zintegrowane sale operacyjne
•
Sale hybrydowe
•
Trendy w aparaturze i wyposażeniu bloków operacyjnych
•
Projektowanie i budowa bloków operacyjnych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Andrzej Bochenek – Członek Rady Nadzorczej, American Heart of Poland SA
Tomasz Jakimowicz – Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Centralny Szpital
Kliniczny w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jerzy Sadowski – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiochirurgii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i
Transplantologii, Instytut Kardiologii, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michał Zembala – Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i
Endowaskularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny
Moderacja: Jacek Janik – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 24
Neurologia
•
Możliwości naprawcze niezwykłego narządu, jakim jest mózg
•
Śpiączka mózgowa – przyczyny i możliwe interwencje medyczne
•
Komórki macierzyste i ich rola w leczeniu chorób układu nerwowego
•
Trombektomia wewnątrzmózgowa i jej skuteczność w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu
•
Podstawy neurofizjologiczne skutecznej neurorehabilitacji
•
Standardy leczenia i dostęp do terapii stosowanych w zaawansowanej chorobie Parkinsona – Polska na tle
innych krajów Unii Europejskiej
13
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Przemysław Nowacki – Prezes, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wojciech Poncyljusz – Przewodniczący, Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego
Konrad Rejdak – Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Monika Rudzińska-Bar – Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Agnieszka Słowik – Kierownik, Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum UJ, Szpital Uniwersytecki
w Krakowie
Jarosław Szczygieł – Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
Moderacja: Krystyna Pierzchała – Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
10 marca 2017 r. | godz. 9.30-11.00 | Sala konferencyjna 25
Opieka perinatalna i okołoporodowa w Polsce – debata interdyscyplinarna
•
Sukcesy i problemy w opiece perinatalnej i okołoporodowej w Polsce – przegląd i omówienie wskaźników
•
Dyskusja z udziałem perinatologów, neonatologów i położników
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Ewa Helwich – Kierownik, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka
w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii
Marian Kreis – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa, Klinika Endokrynologii
Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej
w Warszawie
Violetta Skrzypulec-Plinta – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kierownik
Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK
Krzysztof Szaflik – Kierownik, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu, p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Wojciech Zawalski – Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
Moderacja: Krzysztof Sodowski – Ginekolog Położnik, Śląski Uniwersytet Medyczny
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala Balowa B
Zdrowy szpital cz. II – Zarządzanie
•
Stan finansów polskich szpitali; zarządzanie zobowiązaniami lecznic
•
Zarządzanie kontraktem, budżetowanie, koszty, zarządzanie personelem
•
Inwestycje w szpitalach a wymogi MZ i NFZ
•
Spójność systemu oceny inwestycji w ochronie zdrowia z siecią szpitali – jak wprowadzić efektywną politykę
inwestycyjną w polskiej służbie zdrowia?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Ewa Bachta – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor, Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Bolesław Gronuś – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Małgorzata Majer – Prezes Zarządu, Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Piotr Najbuk – Associate, Praktyka Life Science, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Piotr Nowicki – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu
Lucjan Sobieraj – Prezes Zarządu, Nefrolux Sp.J.
Moderacja: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala Balowa C
Demografia – skutki dla systemu ochrony zdrowia i całej gospodarki
•
Jak się starzejemy – prezentacja i omówienie najważniejszych wskaźników dotyczących prognoz
demograficznych
•
Starzejące się społeczeństwo – wyzwania dla lekarzy, polityków, pracodawców
•
Średnia wieku pielęgniarek i lekarzy w Polsce
•
Polityka zdrowotna i społeczna – dlaczego razem, a nie osobno, w obliczu wyzwań demograficznych
•
Srebrna gospodarka w Polsce – jaki ma potencjał?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
14
Piotr Bednarski – Były Dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Beata Drzazga – Prezes, Betamed SA
Anna Janik – Przewodnicząca, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Anna Kacprzyk – Manager ds. Innowacji i Public Affairs, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA
Tomasz Kostka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii, Kierownik, Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
Antoni Kolek – Dyrektor Gabinetu Prezesa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Andrzej Mądrala – Wiceprezydent, Pracodawcy RP
Moderacja: Daniel Kuropaś – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 1
Przemysł farmaceutyczny w Polsce
•
Przemysł farmaceutyczny na mapie gospodarczej kraju – m.in. udział w PKB i rynku pracy
•
Refundacyjny tryb rozwojowy – warunki wprowadzenia zachęt do inwestowania w Polsce
•
Innowacyjność i działalność badawcza branży farmaceutycznej
•
Inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Marek Cichocki – Szef Zespołu Operacyjnego R&D, Polpharma SA
Krzysztof Kępiński – Dyrektor, Pion Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek, GSK
Commercial Sp. z o.o.
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Rajmund I. Martyniuk – Wiceprezes Zarządu, Polpharma SA
Colm Murphy – Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Servier w Polsce
Karol Poznański – Przedstawiciel, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Maciej Sobolewski – Koordynator Programu Smart Economy, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet
Warszawski
Joanna Szymańska-Bulska – Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego, badań i rozwoju
Moderacja: Maciej Bogucki – Ekspert Zespołu ds. Konkurencyjności Branży Farmaceutycznej przy Ministerstwie
Rozwoju
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 6
Urologia i urologia onkologiczna w Polsce
•
Realność wycen procedur w urologii
•
Dostęp pacjentów do terapii lekowych, m.in. w urologii onkologicznej
Wystąpienia:
•
Andrzej Borówka – Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital
im. F. Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia – Otwock:
Działalność edukacyjna w środowisku urologicznym w Polsce oraz znaczenie urologii onkologicznej
•
Jakub Dobruch – Kierownik, Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie:
Potrzeby urologii onkologicznej i ocena jakości świadczeń medycznych w urologii
•
Piotr Chłosta – Kierownik, Katedra i Klinika Urologii UJ CM w Krakowie, Prezes, Polskie Towarzystwo
Urologiczne:
Stan urologii i perspektywy jej rozwoju w Polsce
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Andrzej Borówka – Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital im. F.
Chopina Europejskiego Centrum Zdrowia – Otwock
Szymon Chrostowski – Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, Prezes, Fundacja Wygrajmy Zdrowie,
Prezes, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Jakub Dobruch – Kierownik, Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie:
Jan Kawecki – Dyrektor Szpitala, MED Holding SA, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowitnej Szpital Specjalistyczny
im. Prof. E.Michałowskiego
Moderacja: Piotr Chłosta – Kierownik, Katedra i Klinika Urologii UJ CM w Krakowie, Prezes, Polskie Towarzystwo
Urologiczne
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 9
Medycyna pola walki – cz. I
•
Wykorzystanie doświadczeń medycyny pola walki w obszarze ochrony zdrowia
Wykłady:
•
Grzegorz Gielerak – Dyrektor, Wojskowy Instytutu Medyczny:
Rola WIM w systemie zabezpieczenia medycznego państwa
15
Robert Brzozowski – Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej, Centrum Kształcenia
Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIM:
Combat Medicine Lessons Learned
•
Tomasz Sanak – Ratownik Medyczny, Zakład Medycyny Pola Walki WIM:
Remote Damage Control Resucitation – refleksja dla ratownictwa cywilnego
•
Adam Machowicz – Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM:
Jak jeszcze możemy usprawnić działania służb ratunkowych w dobie aktualnych zagrożeń
Dyskusja
Moderacja: Grzegorz Gielerak – Dyrektor, Wojskowy Instytutu Medyczny
•
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 10
Nowe technologie w chirurgii naczyniowej
•
Możliwości nowoczesnej chirurgii wewnątrznaczyniowej
•
Nowe technologie – czy zawsze oznaczają wyższe koszty?
Prezentacje:
•
Piotr Szopiński – Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej:
Stentgrafty aortalne
•
Wacław Kuczmik – Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum
Medyczne, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Naczyń, Past Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii
Naczyniowej:
Operacje wewnątrznaczyniowe w obrębie tętnic obwodowych
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Wacław Kuczmik – Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Naczyń, Past Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Marcin Pakulski – Wicedyrektor ds. Medycznych, American Heart of Poland SA
Krzysztof Pyra – Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Piotr Szopiński – Prezes, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
Moderacja: Piotr Andziak – Kierownik, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
w Warszawie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 23
Cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów dla lekarzy rodzinnych. Cz. I
Zakres zajęć – rozpoznawanie chorób i dalsze prowadzenie pacjenta przez lekarza POZ:
•
Diabetologia: Krzysztof Strojek* – Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Schorzeń Metabolicznych, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Diabetologii
•
Geriatria: Jarosław Derejczyk – Dyrektor, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Konsultant
Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii
•
Okulistyka: Anna Heinke-Knudsen – Młodszy Asystent, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.
Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 24
Okulistyka
•
Przyczyny zbyt późnego rozpoznawania chorób oczu w Polsce
•
AMD, zaćma, retinopatia cukrzycowa – jak leczymy te choroby w Polsce
•
Starzejące się społeczeństwo – problem społeczny, elementy zaradcze w okulistyce
•
Nie chodzi tylko o finansowanie, czyli jak można skrócić kolejki do zabiegów okulistycznych?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Ewa Mrukwa-Kominek – Kierownik, Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Robert Rejdak – Kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Marek Rękas – Kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Okulistyki
Moderacja: Katarzyna Michalska-Małecka – Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach
10 marca 2017 r. | godz. 11.30-13.00 | Sala konferencyjna 25
Hematoonkologia – model kompleksowej i koordynowanej opieki onkohematologicznej
•
Mocne i słabe strony opieki hematoonkologicznej w Polsce
•
Determinanty skutecznej terapii
•
Potrzeby pacjenta hematoonkologicznego w centrum zmian systemowych
•
Kompleksowa i koordynowana opieka hematoonkologiczna – modelowe rozwiązania
16
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Jerzy Gryglewicz – Ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa, Zastępca Prezesa ds. Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Urszula Jaworska – Prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej
Wiesław Jędrzejczak* – Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii
Ewa Lech-Marańda – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
Kierownik, Klinika Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Janusz Meder – Prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy, Klinika Nowotworów Układu
Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Gabriela Ofierska-Sujkowska – Dyrektor, Wydział Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji
Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Moderacja: Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia
Łazarskiego
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala balowa B
Zdrowy szpital cz. III – Inwestycje
•
Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – dyskusja o znaczeniu tego
narzędzia dla szpitalnych inwestycji
•
Nie liczymy tylko na unijne środki – źródła finansowania inwestycji w szpitalach
•
Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia
•
Zakupy grupowe – możliwości i ograniczenia
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Krzysztof Bestwina – Dyrektor, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
Jarosław Fedorowski – Prezes, Polska Federacja Szpitali
Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Piotr Pobrotyn – Dyrektor, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Renata Ruman-Dzido – Prezes Zarządu, Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
Adam Twarowski – Radca Prawny
Wojciech Włodarski – Prezes Zarządu, Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim
Moderacja: Ryszard Rotaub – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 1
Między lekarzem a pacjentem – miejsce apteki w systemie ochrony zdrowia
•
Rola apteki i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia
•
Opieka farmaceutyczna jako element ewolucji na rynku aptek
•
Projekt nowelizacji ustawy Prawa Farmaceutycznego i ocena proponowanych rozwiązań – kto zyska, kto
straci?
•
Przyszłość rynku aptecznego w Polsce?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Bartosz Arłukowicz* – Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia
Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska
Krzysztof Łanda* – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Marcin Piskorski – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET
Marek Tomków – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska
Zofia Ulz – Ekspert Rynku Aptecznego
Bożena Szymańska – Ekspert DOZ ds. Rynku Aptecznego
Moderacja: Tomasz Kaczyński – Partner w Praktyce Life Sciences, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.
k.
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 6
Życie po wypisie ze szpitala – sesja interdyscyplinarna
•
Terapia oraz prowadzenie pacjenta po zakończeniu zasadniczego leczenia
•
Rehabilitacja
•
Rozwiązania telemedyczne w zakresie monitorowania stanu pacjenta
•
Przestrzeganie zaleceń lekarskich – nadal mamy problemy z compliance; jak to zmienić?
•
Bieżące monitorowanie stanu pacjenta
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Zbigniew Eysymontt – Dyrektor, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, Przewodniczący, Sekcja Rehabilitacji
Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
17
Jerzy Kozielski – Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof.
Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Krystyna Księżopolska-Orłowska – Kierownik, Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej, Narodowy Instytut
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Rehabilitacji Medycznej
Tomasz Szczepański – Prorektor ds. Nauki, Kierownik, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM
Krystyna Walendowicz – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
Moderacja: Marzena Sygut – Dziennikarz, Rynek Zdrowia
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 9
Medycyna pola walki – cz. II
•
Wykorzystanie doświadczeń medycyny pola walki w obszarze ochrony zdrowia
Wykłady:
•
Krzysztof Karwan – Zastępca kierownika ds. Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM:
Implementacja doświadczeń medycyny pola walki w medycynie ratunkowej – doświadczenia CU WIM
•
Maciej Błaszczyszyn – Szpitalny Oddział Ratunkowy WIM:
Damage Control Resuscitation w praktyce SOR Centrum Urazowego
•
Radosław Tworus – Kierownik, Klinika Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM,
Ewa Młożniak – Klinika Psychitrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM:
Zespół Psychotraumatologiczny w Centrum Urazowym
•
Jarosław Rybak – Kierownik Biura Dyrektora, Wojskowy Instytut Medyczny:
Komunikacja społeczna w edukacji prozdrowotnej żołnierzy oraz budowie wizerunku Wojskowej Służby
Zdrowia
Dyskusja
Moderacja: Jarosław Rybak – Kierownik Biura Dyrektora, Wojskowy Instytut Medyczny
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 10
Diagnostyka obrazowa
•
Trendy i najnowsze osiągnięcia w obrazowaniu medycznym
•
Radiologia zabiegowa - rozwiązywanie trudnych problemów
•
Diagnostyka obrazowa a systemy informatyczne
Wykłady:
•
Andrzej Urbanik – Prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Trendy i najnowsze osiągnięcia w diagnostyce obrazowej
•
Robert Chrzan – Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Diagnostyka obrazowa a cyfryzacja i systemy informatyczne
•
Krzysztof Pyra – Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Radiologia zabiegowa w rozwiązywaniu trudnych problemów naczyniowych:
– leczenie tętniaków gałęzi aorty brzusznej przy zastosowaniu zabiegów wewnątrznaczyniowych
– rola zabiegów wewnątrznaczyniowych w leczeniu przecieków stentgraftów aortalnych
– wewnątrznaczyniowa okluzja żylna w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy
•
Adam Zapaśnik – Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Radiologia zabiegowa w onkologii
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Robert Chrzan – Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Krzysztof Pyra – Sekcja Radiologii Zabiegowej, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Jerzy Walecki* – Kierownik, Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP, CSK MSWiA w Warszawie,
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Adam Zapaśnik – Sekcja Neuroradiologii Zabiegowej, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Moderacja: Andrzej Urbanik – Prezes, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Konsultant Wojewódzki
w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 23
Cykl warsztatów prowadzonych przez specjalistów dla lekarzy rodzinnych. Cz. II
Zakres zajęć – rozpoznawanie chorób i dalsze prowadzenie pacjenta przez lekarza POZ:
•
Onkologia: Janusz Meder – Prezes, Polska Unia Onkologii, Kierownik, Oddział Zachowawczy,
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
•
Ortopedia: Michał Mielnik* – Lekarz Kierujący Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym, Wojewódzki Szpital
•
18
Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
Choroby płuc: Tadeusz Bold – Ordynator Oddziału Chorób Płuc, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św.
Barbary nr. 5 w Sosnowcu
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 24
Okulistyka – sesja interdyscyplinarna
•
Współpraca okulistów z diabetologami, m.in. w zakresie rozpoznawania retinopatii cukrzycowej
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Bożena Janicka – Prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Przemysława Jarosz-Chobot – Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM, Oddział Diabetologii Dzieci GCZD,
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii
Marek Rękas – Kierownik, Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Okulistyki
Krzysztof Strojek – Kierownik, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Metabolicznych,
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diabetologii
Moderacja: Katarzyna Michalska-Małecka – Klinika Okulistyki, Szpital Kliniczny Ceglana w Katowicach
10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 25
Otyłość – problem medyczny, społeczny i ekonomiczny
•
Otyłość – wyzwanie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia
•
Choroby towarzyszące otyłości
•
Metody leczenia otyłości
•
Leczenie ortopedyczne pacjentów z otyłością
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Maciej Michalik – Kierownik, Katedra i Kliniki Chirurgii Ogólnej Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
Ludmiła Podgórska – Dietetyk, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Marzena Sekuła – Psycholog, Uniwersytet SWPS w Warszawie
Mariusz Wyleżoł – Kierownik, Klinika Chirurgii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
Moderacja: Krzysztof Paśnik – Kierownik, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirugii,
Wojskowy Instytutu Medyczny w Warszawie
____
* w trakcie potwierdzania obecności
____
11 marca 2017 r.
Śląski Dzień Zdrowia
Śląski Dzień Zdrowia to wyjątkowe wydarzenie łączące diagnostykę, profilaktykę, edukację i sport. Celem
wydarzenie jest promocja zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości w obszarze dbania o jakość
własnego zdrowia.
Zwiedzający będą mogli skorzystać z trzech stref tematycznych: Diagnostyka „Zbadaj Się”, Edukacja i Profilaktyka
„Posłuchaj”, Sport „Rusz Się”.
____
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards