Konfiguracja komunikacji z KIDT

advertisement
Konfiguracja komunikacji z KIDT
W przypadku konfiguracji ustawień dla Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych (KIDT), konieczne jest
wczytanie certyfikatu otrzymanego od KIDT. W tym celu, w oknie „Ustawienia komunikacji”, wybieramy przycisk Importuj
certyfikat widniejący w ramce „KIDT”, następnie w oknie "Wskazanie pliku certyfikatu" wskazujemy plik certyfikatu
otrzymanego od KIDT i wybieramy przycisk Otwórz. W oknie "Wprowadzanie hasła do składnicy certyfikatów" podajemy
hasło do wskazanej składnicy certyfikatu i akceptujemy wprowadzone dane. Po poprawnym wczytaniu certyfikatu w sekcji
KIDT pojawi informacja, że certyfikat został zaimportowany.
Aby sprawdzić poprawność wczytanego certyfikatu, można przeprowadzić test certyfikatu, wybierając przycisk Testuj
certyfikat.
Uwaga! Jeśli podczas wczytywania certyfikatu pojawi się komunikat, informujący o tym iż ustawiona polityka
bezpieczeństwa nie dopuszcza kluczy szyfrujących certyfikatu KIDT:
należy zainstalować na serwerze rozszerzenie Java Cryptography Extension (JCE) zgodnie z poniższą instrukcją:
1. W zależności od wersji JAVA JDK zainstalowanej na serwerze, pobrać ze strony Oracle odpowiednią wersję JCE:
Dla Java JDK 7: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-7-download-432124.html
Dla Java JDK 8: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html
Wskazówka: Aby sprawdzić wersję zainstalowanej Javy JDK, należy wybrać Panel
sterowania>System>Zaawansowane ustawienia systemu>Zmienne środowiskowe i w oknie „Zmienne środowiskowe”
w sekcji „Zmienne systemowe” odnaleźć zmienną JAVA_HOME. Wartość tej zmiennej wskazuje na katalog instalacji
Javy JDK. W nazwie katalogu zawarta jest informacja o wersji Javy JDK.
Wskazówka: Aby możliwe było pobranie rozszerzenia JCE, należy na stronie Oracle zaakceptować licencję:
2. Zatrzymać pracę serwera aplikacyjnego JBoss oraz wszelkich innych aplikacji, które wykorzystują JAVA JDK.
3. Rozpakować zawartość archiwum pobranego w pkt. 1 do katalogu %JAVA_HOME%\jre\lib\security\, nadpisując
istniejące pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar.
(%JAVA_HOME% to wartość zmiennej środowiskowej, np. "C:\Program Files\java\jdk1.7.0_15")
4. Uruchomić ponownie serwer aplikacyjny JBoss.
Download