WARUNKI PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

advertisement
WARUNKI PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU SKRININGOWEGO
BADANIA SERCA PŁODU
1. Wprowadzenie w ciągu ważności poprzedniego certyfikatu minimum 10 patologii
kardiologicznych do ORPKP wraz z dokumentacją JPG i/lub AVI
2. Nadesłanie dokumentacji z wprowadzonych rekordów na adres:
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych ICZMP
ul. Rzgowska 281/289,
93-345 Łódź
3. Wpłata na konto:
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej
Nr konta: 71105014611000002350029191, ING Bank Śląski
Kwoty 300zł na pokrycie kosztów przygotowania certyfikatu i dokumentacji weryfikującej.
Download