Drukuj - Vavatech

advertisement
Vavatech.pl
Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?
2016-07-11
Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych certyfikacji. W pierwszej kolejności
omówimy egzaminy Oracle, dotyczące programowania w języku Java.
Nie wdając się w szczegóły sporu na temat sensowności zdawania certyfikatów
technologicznych takich vendorów jak Oracle, Microsoft, VMware, IBM, HP, Cisco, Red
Hat i in., przyznajemy, że egzaminy Oracle rzeczywiście dobrze sprawdzają wiedzę z
programowania w języku Java. Innymi słowy, przypadkowa osoba raczej nie zda
takiego egzaminu, musi mieć pojęcie o programowaniu, poznać pewne rzeczy, które
potem zostają w głowie, a pewnych elementów nauczyć się wręcz na pamięć.
Certyfikaty Java mogą więc być jedną ze wskazówek podczas rekrutacji dla pracodawców, którzy szukają
obiektywnego potwierdzenia kompetencji kandydatów, szczególnie w przypadkach, gdy trudno jeszcze te kompetencje
udokumentować dużym doświadczeniem w projektach i referencjami, lub gdy doświadczenie jest, ale dotyczy innych
technologii. Zdobycie certyfikatu jest też dowodem zaangażowania. Przejście pełnej ścieżki szkoleniowej niezbędnej
dla uzyskania wyższych kwalifikacji wymaga nierzadko dużego nakładu pracy niezbędnej do usystematyzowania i
poszerzenia wiedzy. Innym argumentem przemawiającym za zdawaniem certyfikatów Java są przetargi, w których od
czasu do czasu wymagana jest potwierdzona certyfikatem znajomość technologii, np. Web Service, EJB, JPA. Warto
przy tym mieć na uwadze, że nie można przystępować do egzaminów z Java EE bez wcześniejszego zaliczenia Java
SE na poziomie Professional (tzw. OCPJP), dlatego do zdobycia tego tytułu chcielibyśmy zachęcić w pierwszej
kolejności. Pozostaje pytanie w której wersji, a mamy tutaj spory wybór.
Wraz z kolejnymi wersjami Javy, Oracle oferuje też kolejne wersje egzaminów z Java SE. Trzeba przyznać, że od wersji
Java 7 Oracle skomplikował ścieżkę egzaminacyjną. Do wersji 6 wystarczyło zdać jednoetapowy egzamin, aby cieszyć
się tytułem „Oracle Certified Professional, Java SE Programmer” (OCPJP). Obecnie, nowi adepci Javy muszą zaliczyć
egzamin na poziomie „Oracle Certified Associate, Java SE Programmer” (OCAJP), aby przystąpić do egzaminu
OCPJP. Na etapie Associate pytania dotyczą głównie języka, w części Professional zaś zaawansowanych aspektów
języka i wybranych elementów API platformy Javy SE, niektórych bardzo szczegółowo. Zaletą tego podejścia jest
jednak to, że można ścieżkę edukacyjną i egzaminacyjną podzielić na etapy, już po pierwszym z nich cieszyć się
podstawowym certyfikatem i mierzyć wyżej. Tak też przygotowaliśmy naszą ofertę szkoleń przygotowujących do
certyfikacji od wersji 7. Na egzaminach od wersji 7 jest istotnie mniej czasu na odpowiedź niż wcześniej (100 sekund na
pytanie w stosunku do 150 w wersji 6). Zwracamy na to uwagę szczególnie zdającym taki egzamin po raz pierwszy.
Brak czasu zwiększa presję w czasie egzaminu, trzeba bardzo szybko czytać i myśleć, dlatego odradzamy
przystępowanie do OCPJP bez praktycznego doświadczenia w realizacji kliku Javowych projektów, a nawet do OCAJP
bez przerobienia porcji przykładowych pytań.
Poniżej przedstawiamy porównanie zakresów szkoleń z Javy SE uwzględniający różne wersje egzaminu oraz nasze
standardowe szkolenie J-PD ukierunkowane bardziej na wiedzę praktyczną, bez poznawania wszystkich szczegółów
wymaganych na egzaminach, ale za to poruszające wiele dodatkowych tematów.
Znaczenie symboli:
● – temat w pełni omówiony, ●+ – jeszcze bardziej szczegółowo niż w pozostałych wersjach
○ – temat pobieżnie omówiony
↺ – szybkie przypomnienie i uporządkowanie wiedzy
– – temat nie wchodzi w zakres szkolenia
Temat
J-PD OCPJP 6 OCAJP 7 OCPJP 7 OCAJP 8 OCPJP 8
Instrukcje sterujące, operatory, zmienne i deklaracje, metody
●
●
●
–
●
–
Typy liczbowe i arytmetyka
●
●
●
–
●
–
Obiekty, zasada działania referencji w Javie
●
●
●
↺
●
↺
Klasy, pola i metody, elementy instancyjne i statyczne
●
●
●
↺
●
↺
Modyfikatory widoczności
●
●
●
↺
●
↺
Przeciążanie metod
●
●
●
↺
●
↺
Dziedziczenie i nadpisywanie metod
●
●
●
↺
●
↺
Klasy abstrakcyjne i interfejsy
●
●
●
↺
●
↺
Wyjątki
●
●
●
↺
●
↺
Klasy zagnieżdżone, lokalne i anonimowe
○
●
–
●
–
●
Lambda wyrażenia i referencje do metod
○
–
–
–
○
●
Wybrane wzorce projektowe i pojęcia programowania obiektowego
○
●
–
●
–
○
Budowanie i uruchamianie aplikacji z wiersza poleceń (javac, java, jar)
●
●
○
–
○
–
Obsługa napisów (String, StringBuilder)
●
●
●
↺
●
↺
Tablice
●
●
●
–
●
–
Porównywanie obiektów
●
●
○
●
○
●
Kolekcje
●
●+
○
●
○
●
Typy generyczne
●
●
–
●
–
●
Strumienie i funkcyjny styl programowania
○
–
–
–
○
●
Podstawowe wejście/wyjście za pomocą strumieni binarnych i tekstowych ●
●
–
●
–
●
Obsługa konsoli
●
●
–
●
–
●
Serializacja
●
●
–
●
–
●
Obsługa plików za pomocą elementów pakietu java.nio.file
○
–
–
●
–
●
Przetwarzanie tekstu: Scanner, Matcher, wyrażenia regularne
○
●
–
●
–
–
Obsługa czasu w Java 8 (java.time)
○
–
–
–
○
●
Formatowanie liczb, daty i czasu
○
●
–
●
–
○
Lokalizacja (tłumaczenie) aplikacji, ResourceBundle
○
●
–
●
–
●
Podstawowy dostęp do baz danych, JDBC
●
–
–
●
–
●
Wątki, synchronizacja za pomocą elementów języka
●
●+
–
●
–
●
Elementy pakietu java.util.concurrent
○
○
–
●
–
●
Tworzenie prostych aplikacji okienkowych w Swingu
●
–
–
–
–
–
Narzędzia do budowania projektów: Ant, Maven
○
–
–
–
–
–
Pisanie testów jednostkowych w JUnit
○
–
–
–
–
–
Informacje o egzaminie i przykładowe pytania
–
●
●
●
●
●
Pobierz powyższą tabelę w formacie PDF
Jak widać zakres tematyczny poszczególnych wersji egzaminu różni się. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Oracle
chce szczególną uwagę uczących się zwrócić na (na szczęście tylko wybrane) nowe elementy wprowadzane w
kolejnych wersjach platformy Java (np. java.nio.file w wersji 7, „funkcyjność” i java.time w wersji 8). Jednocześnie
zaczyna brakować miejsca na wcześniej dominujące elementy (np. strumienie I/O, posortowane kolekcje,
niskopoziomowa synchronizacja – co do których obecnie wystarczy pobieżna znajomość, a nie tak szczegółowa jak w
wersji 6).
Chęć zdobycia certyfikatu może być świetną motywacją do nauki, a jego uzyskanie ukoronowaniem pewnego etapu,
dającym nie tylko satysfakcję, ale też realnie podnoszącym wartość na rynku pracy. Mimo nieco wyższych kosztów,
zachęcamy raczej do dwuetapowej certyfikacji z nowszych wersji Javy. Od 3-4 lat najpopularniejsza wśród kursantów
jest wersja 7, ale w naturalny sposób zwiększa się już zainteresowanie najnowszą wersją Javy i egzaminu.
Do egzaminu można przygotowywać się i przystępować indywidualnie. Osoba posiadająca doświadczenie w
programowaniu, po przerobieniu przykładowych testów powinna bez większego problemu zdać egzamin OCAJP. Ze
swej strony jednak zapraszamy na nasze wyspecjalizowane szkolenia przygotowujące do egzaminów Oracle, których
program podporządkowany jest zakresowi danej wersji egzaminu, gdzie będą mogli Państwo poznać wszelkie
wymagane szczegóły i wyjaśnić wszelkie wątpliwości, gdzie wspólnie rozwiążemy przykładowe pytania a na
przykładach zobaczymy jak i dlaczego te rzeczy działają. Dla mniej doświadczonych lub chcących w ten sposób
poznawać najnowszą wersję Javy – przygotowanie do OCAJP; dla kontynuujących naukę lub bardziej doświadczonych,
którzy czują, że potrzebują wsparcia dopiero od tego etapu – przygotowanie do OCPJP. Udział w naszym kursie daje
też możliwość zakupu vouchera na egzamin w promocyjnej cenie.
Pobierz PDF: Porównanie zakresów szkoleń z programowania w języku Java SE
Zapoznaj się z aktualną listą egzaminów Oracle: Oracle Certification All Exam
Download