Biznesplan - Blogi CEO

advertisement
Zespół Szkół Ekonomicznych w Jaśle
Biznes plan
„Sklep ze zdrową żywnością”
H. Kućma
Jasło 2012
Eko- market
BIZNES PLAN
PROPOZYCJA UTWORZENIA PRZEDSIĘBIOSRTWA PRZEZ
Hannę Kućmę
Sklep ze zdrową żywnością
Eko- market
Adresat
Urząd Pracy w Jaśle
ul. Rynek 18
38-200 Jasło
Pożyczka dla bezrobotnych z funduszu pracy na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
Hanna Kućma
Sklep ze zdrową żywnością
Eko- market
Sklep ze zdrową żywnością Eko- market to firma jednoosobowa mająca
swoją siedzibę przy ul. Rynek 18 wnioskuje pożyczkę 25000 PLN.
Pożyczka zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia i wynajem lokalu
przy w/w ulicy, dokonanie niezbędnego przystosowania lokalu
do prowadzenia działalności handlowej oraz utrzymania niezbędnej
rezerwy gotówki w celu rozwinięcia działalności.
Suma ta z inwestycją własną wniesioną przez H. Kućmę w łącznej kwocie
10000 PLN pozwoli sfinansować rozwój firmy i zapewnić jej wysoki
poziom rentowności.
ROZDZIAŁ I
Przedmiot działalności
A.Opis działalności
B.Usługa
C.Rynek
D.Promocja i reklama
E.Ceny i strategia
F.Lokalizacja i analiza SWOT
G.Kierownictwo
H.Pracownicy
I.Przeznaczenie pożyczki i oczekiwane efekty
ROZDZIAŁ II
Dane finansowe
A.Źródła i przeznaczenie funduszy
ROZDZIAŁ III
• ulotka reklamowa
•ankieta
Dokumentacja pomocnicza
A. OPIS DZIAŁALNOŚCI
Sklep ze zdrową żywnością Eko- market będzie prowadzony przez przedsiębiorcę, osobę fizyczną.
Stanie się firmą handlową specjalizującą się w sprzedaży zdrowej, ekologicznej żywności.
Dodatkowo stworzę możliwość zamówienia żywności telefonicznie.
Moja firma koncentruje się na potrzebach zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych oraz ludzi
starszych.
Planowane rozpoczęcie działalności mojej firmy na luty 2013 r. Termin rozpoczęcia działalności
uzależniony jest od decyzji pożyczkodawcy o udzieleniu mi pożyczki i terminu jej uzyskania.
Sklep ze zdrową żywnością Eko – market otwarty będzie przez wszystkie dni w tygodniu , w godzinach
8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku; w sobotę i w niedzielę od 9.00 – 14.00.
Uważam, że sprzedaż moich produktów może wzrosnąć ze względu na dogodną lokalizację
i bardzo małą ilość firm umożliwiającą zakup podobnych produktów na tym terenie.
Przewiduję sezonowy wzrost popytu na moje produkty w okresie zimowym.
B. USŁUGA
Umożliwiam zakup zdrowej żywności m.in. w okresie wiosennym i letnim świeże warzywa i owoce,
w okresie jesiennym i zimowym będę uzyskiwała produkty od lokalnych dostawców.
W moim sklepie będzie dodatkowa możliwość zakupu nasion i sadzonek owoców i warzyw.
Umożliwię także zakup jajek pochodzących z hodowli ekologicznych, oraz produktów mlecznych.
Budynek znajduje się przy tzw. „targowicy” co sprawia, że trasę tę pokonuje duża liczba ludności co
może spowodować wzrost zainteresowania moim sklepem.
Sklep „Eko- market” nie sąsiaduje z jednostkami konkurencyjnymi co ułatwi mi zaistnienie na rynku.
C. Rynek
Rynkiem zbytu dla moich usług jest miasto Jasło, w którym działalność konkurencji jest
zerowa, gdyż w pobliżu mojego sklepu nie ma sklepów o podobnej działalności.
W tym przypadku mam dużą szansę na osiągnięcie sukcesu.
1) Kryteria segmentacji demograficznej według których analizowałam rynek zbytu dla
mojego handlu:
I.
wiek: będę sprzedawać moje produkty osobom w każdym wieku
II. płeć: to kryterium nie wpływa na mój handel, płeć nie ma znaczenia
III. zainteresowania: według przeprowadzonej przeze mnie ankiety zainteresowanie
żywnością ekologiczną jest wysokie
IV. Dochody, cena: w moim regionie dochody nie należą do najwyższych w kraju ze
względu na to postaram się dostosować do nich moje ceny, nie będą one wygórowane
Korzyści płynące z mojej firmy będą obopólne (zarówno dla mnie jak i dla moich
klientów)
a) Korzyści płynące dla moich klientów:
•
dostęp do zdrowej żywności 7 dni w tygodniu
•
niskie ceny
•
polepszenie stanu zdrowotnego
b) Korzyści płynące dla mojej firmy:
•
zyski
•
praca
•
możliwość nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji
•
zadowalające dochody
2)
D. PROMOCJA I REKLAMA
Planuję promować i reklamować moją firmę w miejscach publicznych.
Głównym elementem reklamującym moją firmę będą ulotki rozdawane moim
potencjalnym klientom w miejscach w których przebywają najczęściej czyli w szkołach,
domach kultury, klubach sportowych itp.
E. CENY I STRATEGIE
*CENY*
1)
1)
2)
Ceny moich produktów będą odzwierciedlać ich wartość. Muszą pokryć koszty sprowadzenia produktów
i zyski.
Określam moje cele cenowe – identyfikuje moje cele. Jestem firmą pionierską na moim terenie, postępuję
zgodnie z moimi ogólnymi celami marketingu. Cena ma konsekwencje strategiczne, więc moje cele muszą
dotrzeć do konsumenta w sposób szybki i klarowny.
Określam zakres cen. Upewniam się, że żądam dość by pokryć moje koszty. Muszę pokryć moje koszty stałe
i uzyskać marżę wystarczająco na przetrwanie, a to można obliczyć w kategoriach sprzedaży w ujęciu
ilościowym jak i wartościowym co pomoże mi określić ceny minimalne. Moi klienci nie zapłacą za moje
produkty więcej niż muszą. Przegląd mojej strategii cenowej jest cennym dodatkiem do planu i powinien być
częścią okresowych przeglądów finansowych i księgowość. Przy ustaleniu cen kieruję się dochodami ludności,
sytuacją finansową przeciętnej rodziny.
*STRATEGIE*
1)
2)
„Dbałość o klienta” to najlepsza strategia dla mojej firmy. Jeśli zostanie wprowadzona w życie spowoduje
automatycznie wyrobienie u klientów pozytywnej opinii na temat mojej firmy.
„Eliminuję przyczyny niezadowolenia klientów” to druga doskonała strategia, która stawia moich klientów na
właściwym miejscu, czyli w centrum wszystkich moich działań i przypomina mi, że istnieję dla klienta.
Stawiam na nowe strategie, ponieważ sprawdzają się one.
Inne z działań jakie podejmę:
•
miła obsługa
•
miła atmosfera
•
fachowe doradztwo
•
ankieta zwrotna od moich klientów na temat sprzedawanych produktów
F. LOKALIZACJA
Siedziba mojej firmy znajdować się będzie przy ulicy Rynek 18 , 38-200 Jasło. Lokalizacja mojego sklepu jest
atrakcyjna dla moich potencjalnych klientów, ponieważ znajduje się w pobliżu miejscowego bazaru, który jest dużym
skupiskiem ludności. Fakt ten ułatwi wszystkim potencjalnym klientom znalezienie drogi do mojego sklepu. Zaletą
budynku, w którym planuję otworzyć nasz sklep jest to, że nie wymaga on gruntownego remontu, a co za tym idzie nie
muszę ponosić żadnych dodatkowych kosztów z nim związanych. Będzie to również korzystne dla osób, które będą
chciały odbyć praktykę w moim sklepie, ponieważ warunki będą im gwarantować spokojną i efektywną naukę.
Analiza SWOT
Mocne strony:
-oryginalność pomysłu
-bogata oferta
-niskie koszty założenia firmy
-osoby młode, energiczne i pełne zapału do pracy
Słabe strony:
-brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej
-brak odpowiednich sprzętów Szanse:
-duży potencjalny popyt na tego typu usługi (potwierdzony badaniami rynkowymi)
-zwiększająca się popularność zdrowego stylu odżywiania się
-możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozwój z funduszy UE
Zagrożenia:
-możliwość pojawienia się konkurencji
-wzrost cen dzierżawy lokalu
-niż demograficzny i emigracja ludności, mające odzwierciedlenie w spadku liczby klientów
G. KIEROWNICTWO
HELENA KUĆMA
Urodzona: 1 stycznia 1981,
Narodowość: polska
Stan cywilny: mężatka
Adres: ul. Szkolna 8
38-200 Jasło
Języki:
Polski- język ojczysty
Angielski – zaawansowany
Niemiecki- zaawansowany
Rosyjski- podstawowy
1. Wykształcenie
2000-2002 Policealne Studium Zawodowe w Jaśle prze Zespole Szkół Ekonomicznych o profilu technik handlowiec
2001-2005 Akademia Ekonomiczna o kierunku towaroznawstwo, specjalność handlowo-celna (w cyklu zaocznym)
1996-2000 1 Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle o profilu matematycznoinformatycznym
2.
-
Doświadczenia praktyczne
Praktyka zawodowa w firmie „Kaufland”
Praktyka zawodowa w firmie „Biedronka”
3.
-
Zainteresowania
Budownictwo
Ogrodnictwo
Spędzanie wolnego czasu na łonie natury
Posiadam wykształcenie technik handlowiec co z pewnością pomoże w zarządzaniu i kierowaniu firmą.
Decyzje o polityce ekonomicznej i kadrowej będę podejmowała samodzielnie po starannych przemyśleniach.
Z uwagi na koszty uruchomienia, w pierwszym roku działalności będę pobierała wynagrodzenie w wysokości 1200zł.
W drugim roku planuję zarabiać 1500zł. Wszystkie zyski będą ponownie inwestowane w firmę.
H. PRACOWNICY
Sklep zatrudni jednego pracownika na stanowisko kasjera, otrzyma on wynagrodzenie
10 zł/ h za pracę od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 jak i również w sobotę
od 9.00 do 14.00, oraz drugiego pracownika, który otrzyma wynagrodzenie 10 zł / h za pracę
od poniedziałku do piątku od 14:00 do 20.00 jak i również w niedzielę od 9.00 do 14.00.
O ile firma nie rozwinie się szybciej nie przewiduję więcej zatrudnień.
Nie przewiduję nadgodzin.
Funkcjonowanie sklepu będzie możliwe dzięki pracy kierownictwa czyli Heleny Kućmy
jak i dwóch pracowników.
I. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI I OCZEKIWANE EFEKTY
Przeznaczenie pożyczki
Wykorzystanie pożyczki i wkładu własnego 25000 złotych pożyczki plus 10000 złotych wkładu własnego zostanie
wykorzystany następująco:
Wynajem lokalu przy ulicy Rynek 18- 600 zł miesięcznie
Wyposażenie:
-witryna chłodnicza x2 6000 zł
-szafa chłodnicza x2
12000 zł
-zamrażarka x1
3500zł
-waga sklepowa x1
2500 zł
-lada sklepowa x1
400 zł
-gablota szklana x3
1800 zł
-regał sklepowy x3
1200 zł
-umywalka x1
340 zł
-bateria łazienkowa x1 60 zł
-kasa fiskalna x1
1500 zł
Razem:
29300 zł
Sklep może wynająć lokal przy ulicy Rynek 18. Niezależny rzeczoznawca ocenił wartość lokalu ( ze względu na
usytuowanie i stan lokalu) na opłacalny. Wyżej wymienione sprzęty stanowią podstawę pracy sklepu, są one
niezbędne do prawidłowej pracy . Helena Kućma- właściciel- zwróci się do Miejskiego Urzędu Pracy z wnioskiem
o udzielenie pożyczki w wysokości 25000 PLN na wynajem nieruchomości przy ulicy Rynek 18, zakup
wyposażenia oraz stworzenia rezerwy gotówki oraz odpowiedniego kapitału obrotowego na sfinansowanie
przewidywanego rozwoju działalności. Kwota ta wystarczy na sfinansowanie etapu tworzenia firmy i rozwinięcia
rentownej działalności.
ROZDZIAŁ II
A. ŹRÓDŁA I PRZEZNACZENIE FUNDUSZY
Opis źródeł i sposobów wykorzystania funduszy
Sklep ze zdrową żywnością „Eko- market”
Źródła
1.
2.
Pożyczka dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wkłady własne
25000 PLN
10000 PLN
Razem
35000 PLN
WYKORZYSTANIE
1. Wynajem lokalu przy ul. Rynek 18 (czynsz miesięczny)
2. Opłata za pośrednictwo Biura Nieruchomości za znalezienie lokalu
3. Wyposażenie
4. Rezerwa gotówki na sytuacje nieprzewidziane
600 PLN
600 PLN
29300 PLN
4500 PLN
ŁĄCZNIE
35000 PLN
ROZDZIAŁ III
•ULOTKA PROMOYCJNA
WYNIKI ANKIETY
Ankieta została przeprowadzona wśród 30 osób w wieku poniżej 20 lat
1. Czy słyszał Pan/Pani o żywności ekologicznej?
a. Tak 28
b. Nie 1
c. Nie wiem 1
2. Czy zna Pan/Pani sklepy z ekologiczną w okolicach swojego miasta?
a. Tak 4
b. Nie 18
c. Nie wiem 8
3. Czy zna Pan/Pani producentów żywności ekologicznej?
a. Tak 1
b. Nie 24
c. Nie wiem 5
4. Czy kupuje Pan/Pani żywność ekologiczną?
a. Tak 18
b. Nie 12
5. Jak często kupuje Pan/Pani żywność ekologiczną?
a. codziennie 1
b. Kilka razy w tygodniu 2
c. Raz w tygodniu 3
d. Kilka razy w miesiącu 4
e. Raz w miesiącu 3
f. Raz na kilka miesięcy 4
g. Inna odpowiedź 13 (nie wiem, nie kupuję)
6. Czy byliby Państwo chętni na zakup ekologicznych
produktów w swojej okolicy?
a. Tak 18
b. Nie 5
c. Nie wiem 7
7. Co odgrywa znaczącą rolę w wyborze przez Pana/Panią
produktu ekologicznego?
a. Cena 9
b. Jakość 12
c. Smak 10
d. Wpływ na zdrowie 6
e. Promocja 2
f. Prezentacja produktu przez sprzedawcę 2
8. Co odgrywa znaczącą rolę w nie dokonaniu
zakupu przez Pana/Panią produktu ekologicznego?
a. Cena 12
b. Jakość 3
c. Smak 3
d. Brak promocji 3
e. Trudna dostępność 14
f. Brak informacji na temat produktu 2
g. Inna odpowiedź 3
9. Czy uważa Pan/Pani, że spożywanie
produktów ekologicznych ma wpływ
na poprawę zdrowia i samopoczucia ?
a. Tak 26
b. Nie 4
Download