W programie przewidziano również prezentacje

advertisement
Wystawa Światowa EXPO 2015 w Mediolanie
Sekcja Polska
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl
www.expo.gov.pl
Informacja prasowa
01.07.2015
Kontakt:
Anna Drozd
Ekspert Public Relations
[email protected]
tel. 22 432 89 82
tel. kom. 664 319 303
GreenEvo na Wystawie Światowej EXPO 2015
Mobilne brykieciarki do produkcji ekologicznego złotego węgla ze słomy
i siana, kompleksowa technologia odczynnikowego oczyszczania wody
czy system pomiarów wietrzności i warunków środowiskowych
dla inwestorów farm wiatrowych – m.in. takie innowacyjne rozwiązania
ekologiczne zaprezentują dziś w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej
w Mediolanie polskie przedsiębiorstwa podczas seminarium GreenEvo
– Akceleratora Zielonych Technologii. W myśl idei przyświecającej
spotkaniom przedsiębiorców na EXPO 2015, celem seminarium jest
wsparcie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych oraz rozwijanie
aktywności na rynkach zagranicznych w sektorze rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska i klimatu
W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,
przedstawiciele włoskiej instytucji Innovhub wspierającej innowacyjne
rozwiązania w przemyśle, a także przedstawiciele firm-laureatów programu
GreenEvo.
W programie przewidziano również prezentacje laureatów programu GreenEvo,
a także spotkania b2b. W Pawilonie Polski innowacyjne technologie
środowiskowe przedstawią: Far Data Sp. z o.o. Sp. k., Energo Natura
Sp.z.o.o., AQUATECH Sp. z o.o., PP-EKO Sp. z o.o., M3System Sp. z o.o.,
Wektor Sp.j., ASKET, PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., D.A
Glass .
- GreenEvo to jeden z kluczowych, polskich instrumentów rządowych,
wspierający proces transformacji w kierunku gospodarki zamkniętego obiegu
i podnoszenia świadomości na temat prowadzenia biznesu w sposób
odpowiedzialny. Jest to flagowy przykład udanej współpracy administracji
z biznesem. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się
w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku
dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi,
zielonymi technologiami – powiedziała Koordynatorka programu GreenEvo,
Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Środowiska.
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja prasowa
01.07.2015
Kontakt:
Anna Drozd
Ekspert Public Relations
[email protected]
tel. 22 432 89 82
tel. kom. 664 319 303
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny program
Ministerstwa Środowiska, którego celem jest transfer polskich zielonych
technologii i wspieranie rozwoju sektora rozwiązań proekologicznych
w kraju i zagranicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim
przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także
zapewnienie im niezbędnych narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój.
Co ważne, GreenEvo wyróżnia tylko sprawdzone i wdrożone technologie,
co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. W skali
globalnej program wzmacnia pozycję zaawansowanych zielonych technologii
i bezpośrednio tworzy efekt ekologiczny w procesie budowania gospodarki
zamkniętego obiegu.
Program skupia ponad 70 polskich firm oferujących tzw. zielone technologie
i jest przykładem wyjątkowo udanej i innowacyjnej współpracy administracji
centralnej z biznesem.
Pokazuje, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa dzięki pomocy instytucji
państwowych (koordynowanej przez Ministerstwo Środowiska) mogą odnosić
sukcesy na niezwykle konkurencyjnych rynkach zaawansowanych technologii.
GreenEvo dowodzi przy tym, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się
w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu czy szerzej
– środowiska naturalnego – bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego,
a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi rozwiązaniami. Projekt
został od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację
rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych
technologii.
Wyłonione w wielostopniowym postępowaniu konkursowym firmy uczestniczą
w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach z zakresu zarządzania, transferu
technologii, rynków zagranicznych i krajowych czy marketingu. Mają także
dostęp do indywidualnych konsultacji, przede wszystkim związanych
z przygotowywaniem planów biznesowych. Praktyczna weryfikacja zdobytych
umiejętności odbywa się podczas misji gospodarczych, na które są zapraszani
uczestnicy projektu. W ciągu ostatnich sześciu lat działania programu firmy
GreenEvo wzięły udział w targach, seminariach, konferencjach czy różnego
rodzaju spotkaniach w 50 krajach świata. O jego sukcesie świadczy fakt,
że firmy-laureaci zawarły w sumie 244 kontraktów zagranicznych.
Oferowane przez nie technologie wykorzystane zostały m.in. do wybudowania
energooszczędnych domów w Zambii oraz Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, produkcji ekopaliw w Mołdawii, oczyszczania ścieków w Chinach
czy też utylizacji niebezpiecznych odpadów bojowych w Azerbejdżanie. Firmy
z GreenEvo są aktywne także na polskim rynku, na którym zawarły dotąd
aż 1273 kontraktów. Sukcesy w pozyskiwaniu klientów (średni wzrost obrotów
o ok. 36 proc.) pozwoliły zwiększyć zatrudnienie w prawie połowie firm
uczestniczących w projekcie.
2
Informacja prasowa
01.07.2015
Kontakt:
Anna Drozd
Ekspert Public Relations
[email protected]
tel. 22 432 89 82
tel. kom. 664 319 303
Liczne wyrazy uznania, w tym nagroda Europejskiego Towarzystwa Badań
nad Jakością (European Society for Quality Research, ESQR) oraz nominacja
do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego, budują siłę marki GreenEvo,
znaku, którym państwo gwarantuje jakość technologii oferowanych przez
prywatny biznes. Sukcesy na zagranicznych rynkach przynoszą zyski polskiej
gospodarce, wspierają także realizację polityki ekologicznej i rozszerzają
międzynarodowy transfer technologiczny. Docenia to Unia Europejska, która
traktuje GreenEvo jako jeden z flagowych „zielonych” programów realizowanych
przez rządy krajów Unii Europejskiej.
***
EXPO 2015
Organizowane od 1851 roku wystawy EXPO uznawane są za najbardziej prestiżowe wydarzenia
promocyjne na świecie. EXPO 2015 odbywa się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”.
Od 1 maja do 31 października w Mediolanie zaprezentuje się niemal 150 państw oraz organizacji, które
przedstawią swoje osiągnięcia związane z przemysłem rolno-spożywczym. Organizatorzy EXPO 2015
podkreślają edukacyjną rolę wydarzenia, zarówno w zakresie promowania zdrowego odżywiania,
jak i poszukiwania sposobów rozwiązania problemu braku żywności w niektórych regionach świata.
W Wystawie weźmie udział niemal 150 krajów z całego świata, a organizatorzy spodziewają się nawet
20 milionów gości.
Organizatorem udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. Swoją funkcję – zarówno w sferze programowej, jak i organizacyjnej – pełni pod
nadzorem Ministerstwa Gospodarki oraz przy wsparciu Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy
Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficjalna strona poświęcona udziałowi Polski w EXPO 2015: www.expo.gov.pl
Oficjalna strona EXPO 2015: www.expo2015.org
3
Download