Wydział Biologii

advertisement
Wydział Biologii
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Składanie
dokumentów
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Ogłoszenie wyników
Biologia
08.06.2016 r. –
20.09.2016 r.
01-14.07.2016 r.
06-21.09.2016 r.
23.09.2016 r.
godz. 10.00
27.09.2016 r.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Biologii
71-415 Szczecin, tel. 91 444 15 10
ul. Wąska 13, pok. 10
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Wydział Biologii, ul. Wąska 13, pok. 12, godz. 10.00.
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
30.09.2016 r.
Wydział Filologiczny
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Językoznawstwo
(studia stacjonarne)
Językoznawstwo
(studia niestacjonarne)
Literaturoznawstwo
(studia stacjonarne)
Literaturoznawstwo
(studia niestacjonarne)
08.06.2016 r.
31.08.2016r.
08.06.2016 r.
31.08.2016r.
08.06.2016 r.
31.08.2016r.
08.06.2016 r.
31.08.2016r.
Przyjmowanie
kompletu
wymaganych
dokumentów
08.06.2016 r.
31.08.2016 r.
08.06.2016 r.
31.08.2016 r.
08.06.2016 r.
31.08.2016 r.
08.06.2016 r.
31.08.2016 r.
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Filologicznego US
mgr Agnieszka Pawłuszyn ([email protected])
71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. V, pok. 102
tel. 091 444 27 04
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Językoznawstwo : al. Piastów 40b, bud. nr 5, pok.208, godz. 10:00
Literaturoznawstwo: al. Piastów 40b, bud. nr 5, pok. 201, godz. 09:00
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
08.09.2016 r.
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje
rekrutacyjne
12.09.2016 r.
08.09.2016 r.
12.09.2016 r.
16.09.2016 r.
08.09.2016 r.
12.09.2016 r.
16.09.2016 r.
08.09.2016 r.
12.09.2016 r.
16.09.2016 r.
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
16.09.2016 r.
Wydział Humanistyczny
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
15.09.2016 r.
Ogłoszenie
wyników przez
wydziałowe
komisje
rekrutacyjne
16.09.2016 r.
01-09.09.2016 r.
17.09.2016 r.
26.09.2016 r.
30.09.2016 r.
08.06.2016
do 19.09.2016 r.
20.09.2016 r.
22.09.2016 r.
30.09.2016 r.
08.06.2016
do 27.09.2016 r.
29.09.2016 r.
30.09.2016 r.
30.09.2016 r.
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Przyjmowanie
kompletu
wymaganych
dokumentów
Termin rozmowy kwalifikacyjnej
Historia
08.06.2016
do 08.09.2016 r.
Pedagogika
08.06.2016
Filozofia
Nauki o polityce
Miejsce składania dokumentów:
Historia, Filozofia, Nauki o polityce :
71-004 Szczecin, ul. Krakowska 71-79, Dziekanat ds. studiów doktoranckich, pok. 176, godz. 9.00-14.00
Pedagogika:
71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17, Sekretariat Instytutu Pedagogiki, godz. 8.00-15.00
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Historia: Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, pok. 067, godz. 12.00;
Pedagogika: Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, pok. 203, godz. 9.00;
Filozofia: Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, pok. 246, godz. 10.00;
Nauki o Polityce: Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, pok. 006, godz. 10.00.
.
30.09.2016 r.
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Fizyka
8.06.2016 r.
Matematyka
8.06.2016 r.
Przyjmowanie kompletu
wymaganych
dokumentów
I termin –
do 8.07.2016r.
II termin –
do 9.09.2016r.
I termin –
do 8.07.2016r
II termin –
do 9.09.2016r.
I termin –9.07.2016r.
II termin–16.09.2016r.
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje rekrutacyjne
I termin –22.07.2016r.
II termin–23.09.2016r.
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
30.09.2016 r.
I termin –9.07.2016r.
II termin–16.09.2016r.
I termin –22.07.2016r
II termin–23.09.2016r.
30.09.2016 r.
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Matematyczno-Fizyczny, tel. 91-444-12-15 (16)
70-451 Szczecin, ul. Wielkopolska 15, dziekanat, I piętro, pok. 108
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Matematyka: Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wielkopolska 15, pok. 210, godz. 12.00
Fizyka: Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wielkopolska 15, pok. 212, godz. 12.00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Ekonomia
od 08.06.2015
Finanse
od 08.06.2015
Nauki o zarządzaniu
od 08.06.2015
Przyjmowanie
kompletu
wymaganych
dokumentów
10.06.201605.09.2016
10.06.201605.09.2016
10.06.201605.09.2016
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64, pok. 113, tel. 91 444 1904, [email protected]
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
sala 126, godz. 9.00
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
09.09.2016
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje
rekrutacyjne
12.09.2016
09.09.2016
12.09.2016
30.09.2016
09.09.2016
12.09.2016
30.09.2016
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
30.09.2016
Wydział Nauk o Ziemi
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Przyjmowanie
kompletu wymaganych
dokumentów
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje rekrutacyjne
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
Geografia
08.06.2016 r.
do 26.09.2016 r.
28.09.2016 r.
30.09.2016 r.
30.09.2016 r.
Oceanologia
08.06.2016 r.
26.09.2016 r.
28.09.2016 r.
30.09.2016 r.
30.09.2016 r.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 18, pokój numer 14, tel. 91 444 2470,
Krystyna Janczak, e-mail: [email protected]
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Geografia: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, pokój numer 111, godz. 9.00
Oceanologia: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16, pokój numer 111, od godziny 10.00
Wydział Prawa i Administracji
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Przyjmowanie
kompletu
wymaganych
dokumentów
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje
rekrutacyjne
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
Prawo
8.06.2016 –
31.08.2016
20.07– 31.08.2016
13-14.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Prawa i Administracji
Dziekanat, pok. 2
ul. Narutowicza 17 A
70-234 Szczecin, tel. 91 444 28 50
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Wydział Prawa i Administracji
Szczecin, ul. Narutowicza 17 A
Wydział Teologiczny
Dyscyplina
Rejestracja w
systemie ERK
Przyjmowanie
kompletu wymaganych
dokumentów
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje rekrutacyjne
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
Nauki teologiczne
od 08.06.2016 r.
do 01.09.2016 r.
07.09.2016 r.
07.09.2016 r.
30.09.2016
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Pawła VI nr 2, 71-459 Szczecin
Dziekanat, pokój nr 2, w godz. 8.00-15.00
tel. 91-444-14-50
e-mail: [email protected]
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Wydział Teologiczny US, ul. Pawła VI nr 2 w Szczecinie
Dziekanat, pokój 4
Godzina: 11:00
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Dyscyplina
Termin rozmowy
kwalifikacyjnej
Ogłoszenie wyników
przez wydziałowe
komisje
rekrutacyjne
Zakończenie
postępowania
rekrutacyjnego
05.09.2016 20.09.2016
26-27.09.2016
29.09.2016
30.09.2016 r.
05.09.2016 20.09.2016
26-27.09.2016
29.09.2016
30.09.2016 r.
Rejestracja w
systemie ERK
Przyjmowanie
kompletu
wymaganych
dokumentów
Ekonomia
08.06.2016 –
19.09.2016
Finanse
08.06.2016 –
19.09.2016
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Pokój 017 (poniedziałek-piątek 8:00-14:00)
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Pokój 208 godzina 10-13 (kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o konkretnej godzinie spotkania)
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
Download