rejestr zawartych umów od dnia 01 - BIP

advertisement
OR.262.1.2016.KKa
REJESTR ZAWARTYCH UMÓW OD DNIA 01.01.2016r
( dotyczy zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów ustawy
zgodnie z art. 4 pkt.8) )
Lp.
1.
2.
Nr umowy
według
kolejności
rejestru
Tryb postępowania
zgodny z ustawą
pzp.
Nazwa/Adres/
Kontrahent
1.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r.
PULS Sp. z o.o.
ul. Polna 29
62-800 Kalisz
2.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r.
Netia S.A
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
Data
zawarcia
umowy
Okres
obowiązywania
umowy
Nr umowy wg
rejestru
kontrahenta
(jeżeli
występuje)
05.01.2016r.
05.01.2016r.
31.12.2016r.
Umowa nr 1
20.01.2016r.
6 miesięcy
od dnia
aktywacji.
Umowa nr
1001/16/PUC/
0002
Krótki opis przedmiotu
zamówienia/Uwagi
Umowa na wykonanie
usług – przeprowadzenie
badań lekarskich osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy,
zarejestrowanych w PUP
w Kaliszu
Świadczenie usług
telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii
stacjonarnej
3.
4
5
6
3.
4.
5.
6.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r.
Kancelaria Adwokacka
Krzysztof Liberda
ul. Piekarska 5/1
62-800 Kalisz
18.03.2016r.
18.03.2016r.
31.12.2016r.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r.
P.P.H. Libro s. c.
ul. Dobrzecka 95
62-800 Kalisz
25.03.2016r
25.03.2016r.
15.04.2016r.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r.
Robert Dworczak
ARKomp Systemy
Komputerowe
ul. B. Pobożnego 105
62-800 Kalisz
30.03.2016r
01.04.2016r.
31.03.2017r.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r
Zakład Galanterii
Skórzanej „Stefania”
Export – Import
Stanisława Talbierz,
Andrzej Talbierz
04.04.2016r.
04.04.2016r.
25.04.2016r.
Umowa nr 3
Umowa nr 4
Umowa nr 2
Umowa nr 6
Świadczenie
kompleksowej i stałej
obsługi prawnej na rzecz
Powiatowego Urzędu
Pracy w Kaliszu
Wykonanie wraz
z projektem materiałów
promujących Krajowy
Fundusz Szkoleniowy
Opieka serwisowa
zapewniająca
prawidłowe działanie
oprogramowania „enova”
Wykonanie wraz
z projektem materiałów
promujących Krajowy
Fundusz Szkoleniowy
Polkomtel sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
06.04.2016r.
7.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r
20.05.2016r.
20.09.2017r.
Umowa nr
93/2016/WGD
8.
Polkomtel sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
06.04.2016r.
8.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r
20.05.2016r.
20.09.2017r.
Umowa nr
94/2016/WGD
9.
9.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r
Hunters Sp. z o.o.
ul. Bukowska 114
62-065 Grodzisk Wlkp.
24.05.2016r.
01.06.2016r.
31.05.2017r.
HUNT/003600
/2016/05
7.
10.
10.
art. 4 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień
Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r
Hunters Sp. z o.o.
ul. Bukowska 114
62-065 Grodzisk Wlkp.
24.05.2016r.
01.06.2016r.
31.05.2017r.
HUNT/003601
/2016/05
Świadczenie usług
telekomunikacyjnych –
telefonia komórkowa
dot. nr 668339070
Świadczenie usług
telekomunikacyjnych –
telefonia komórkowa
dot. nr 604607441
Monitoring systemu
alarmowego
znajdującego się w
budynku PUP w Kaliszu
Konserwacja systemu
alarmowego
znajdującego się w
budynku PUP w Kaliszu
Download