Skierowanie zewnetrzne. - Wielkopolskie Centrum Medycyny

advertisement
Data skierowania:..............................
Potwierdzenie zarejestrowania w WCMP
Płatne: Gotówką w kasie * Przelew (płatnik -pieczęć)*..................................................................................
Skierowanie na badania dodatkowe -uzupełniające
Do Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu ul. Poznańska 55a
Nazwisko i imię:............................................................Data badania............................
W dniu badania należy zgłosić się w rejestracji WCMP z dowodem tożsamości, następnie załatwić
zaznaczone badania, po potwierdzeniu podpisem przez pracownika wykonującego badania
skierowanie zwrócić w rejestracji !
Rodzaj narażenia:  praca na wysokości
 kierowca  operator wózka
 obsługa komputera
 inne (jakie?).............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
L.p.
Gabinet / Pracownia
Piętro
Nr.pokoju
1
Laboratorium
II
208
Podpis
OB.,Morfologia ,płytki  rozmaz retikulocyty
cholesterol HDL LDL Trójglicerydy  glukoza
bilirubina  AspAT  AlAT GGTP
kreatynina mocznik
Mocz badanie ogólne
inne.................................................................................
............................................................................................
.
2
3
EKG
Wibracja
I
106
 spoczynkowe
wysiłkowe
I
107
RR:
4
Spirometria
I
106
5
Kardiolog
I
112
6
Neurolog
II
203
7
Laryngolog
I
105,105A
8
Okulista
I
101,103
9
Psycholog
I
104,108
10
Dermatolog
III
307
Mickiewicza 2
11
Rtg –dołączyć osobne
skierowanie z uwagami
Szpital
biuro
Wzrost:
Waga:
 Audiometria tonalna
 Audiometria impedancyjna
 badanie komputerowe
 dno oka
 płuc AP  boczne lewe
 inne (jakie?)
Wyniki  wydać pacjentowi  odbiór w rejestracji  wysłać na adres:
 właściwe zakreślić
* niepotrzebne skreślić
podpis osoby kierującej:
Download