DOC

advertisement
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA RELIGIOZNAWCZE
Program studiów I-go stopnia
Semestr I
Przedmiot
WY
Wprowadzenie do studiów
religioznawczych
Historia religii Indii i Iranu
Wprowadzenie do filozofii
Filozofia starożytna i
średniowieczna
Psychologia religii
Historia cywilizacji
2 wykłady fakultatywne
Razem
CA
KW
ECTS
15
30
5
Forma
zaliczenia
Z.o
30
15
15
30
15
30
6
4
5
E
Z.o
E
30
30
165
2
2
6
30
Z.o
Z.o
Z.o
2E
KW
ECTS
30
30
15
15
15
105
5
5
4
4
4
1
1
6
30
Forma
zaliczenia
E
E
Z.o
Z.o
Z.o
Z.o
Z.o
Z.o
2E
KW
ECTS
60
135
300
Semestr II
Przedmiot
WY
Historia religii Chin
Filozofia Wschodu
Logika
Etnologia religii
Socjologia religii
Język angielski
Wychowanie fizyczne
2 wykłady fakultatywne
Razem
15
15
15
15
15
CA
30
30
60
135
60
300
Semestr III
Przedmiot
WY
CA
Historia chrześcijaństwa
Fenomenologia religii
Metodologia badań
religioznawczych
Filozofia nowożytna
Ontologia
Język angielski
2 wykłady fakultatywne
Razem
30
15
30
30
30
6
5
3
Forma
zaliczenia
E
E
Z.o
15
15
30
15
5
4
1
6
30
E
Z.o
Z.o
Z.o
3E
30
60
135
30
135
300
1
Semestr IV
Przedmiot
WY
Historia islamu
Filozofia współczesna
Epistemologia
Semiotyka
Język angielski
Technologie informatyczne
2 wykłady fakultatywne
Razem
15
15
15
15
CA
KW
ECTS
30
30
15
15
90
5
5
4
4
1
2
9
30
Forma
zaliczenia
E
E
Z.o
Z.o
Z.o
Z.o
Z.o
2E
KW
SM
ECTS
30
30
90
150
60
300
Semestr V
Przedmiot
WY
Etyka
Estetyka
Translatorium tekstów z
filozofii religii
Język angielski
Prawo autorskie i ochrona
własności intelektualnej
Zajęcia fakultatywne (4 WY
+ 1 KW)
Seminarium dyplomowe
Razem
15
15
CA
4
2
1
Forma
zaliczenia
Z.o
Z.o
Z.o
2
1
E
Z.o
14
E /Z.o
30
30
6
30
Z.o.
2E
SM
ECTS
5
Uwagi
E
15
30
30
15
120
165
30
60
45
300
Semestr VI
Przedmiot
Wprowadzenie do filozofii
religii
Translatorium tekstów z
filozofii religii
Zajęcia fakultatywne (3 WY
+ 3 KW)
Seminarium dyplomowe +
egzamin dyplomowy
Razem
WY
30
CA
KW
30
30
90
120
1
90
30
120
15
30
9
30
30
Z.o
E /Z.o
E
3E
300
WYKAZ SKRÓTÓW:
WY – wykłady, CA- ćwiczenia, KW – konwersatoria, SM – seminarium dyplomowe, ECTS – punkty
Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System), Z.o – zaliczenie z
oceną, E - egzamin
2
BARWY:
Przedmioty religioznawcze - ogólne (Wprowadzenie do studiów religioznawczych, historia religii,
fenomenologia religii)
Przedmioty religioznawcze – kierunkowe
Przedmioty filozoficzne*
Przedmioty pomocnicze studiów religioznawczych
Zajęcia (wykłady i konwersatoria) fakultatywne*
Inne (angielski, technologie informatyczne, prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, WF)
Seminarium dyplomowe
UWAGI:
*W ramach zajęć z przedmiotów filozoficznych podejmowane będą zagadnienia związane z problematyka
religioznawczą np. historia filozofii obejmuje historię filozofii religii, a etyka etykę religijną.
*Dla studentów interdyscyplinarnych studiów religioznawczych zostanie przygotowany zestaw wykładów
i konwersatoriów poruszających szczegółową problematykę religioznawczą.
3
Download